Journal Boards

Editor

Assistant Editor

Field Editors

    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

    Prof. Dr. Halil Ekşi, Marmara Üniversitesi, h.eksi70@gmail.com

 

    Eğitim Yönetimi

    Prof. Dr. Münevver ÇETİN, Marmara Üniversitesi, mcetin@marmara.edu.tr

 

    Eğitim Programları ve Öğretim

    Prof. Dr. Seyfi KENAN, Marmara Üniversitesi, seyfi.kenan@marmara.edu.tr

 

    Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

    Dr. Öğr. Üyesi Müge ULUMAN MERT, Marmara Üniversitesi, mugeuluman@marmara.edu.tr

 

    Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

    Dr. Öğr. Üyesi Feride KARACA, Marmara Üniversitesi, krcferide@gmail.com

 

    Güzel Sanatlar Eğitimi

    Prof. Dr. Mustafa USLU, Marmara Üniversitesi, muslu@marmara.edu.tr

 

    Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

    Prof. Dr. Emin AYDIN, Marmara Üniversitesi, eaydin@marmara.edu.tr

 

    Özel Eğitim

    Prof. Dr. Dilek ERBAŞ, Marmara Üniversitesi, dilek.erbas@marmara.edu.tr

 

    Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

    Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, Marmara Üniversitesi, mustafas.kacalin@marmara.edu.tr

 

    Temel Eğitim

    Prof. Dr. Cihangir DOĞAN, Marmara Üniversitesi, mcdogan@marmara.edu.tr

 

    Yabancı Diller Eğitimi

    Prof. Dr. Feruzan GÜNDOĞAR, Marmara Üniversitesi, feruzan.gundogar@marmara.edu.tr

 

Editorial Board

    Prof. Dr. Orhan AKINOĞLU, Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE 

    Prof. Dr. Münevver CETİN, Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE 

    Prof. Dr. Christopher DAY, Nottingham University, İNGİLTERE

    Prof. Dr. Feruzan GÜNDOĞAR, Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE 

    Prof. Dr. Levent DENİZ, Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE 

    Prof. Dr. Cihangir DOĞAN, Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE 

    Prof. Dr. Dilek ERBAŞ, Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE 

    Prof. Dr. David T. HANSEN, Columbia University, AMERİKA

    Dr. Jian HENG, National Institute of Education, SİNGAPUR

    Prof. Dr. Gabriela KELEMEN, University of Aurel Arad Vlaicu, ROMANYA 

    Prof. Dr. Seyfi KENAN, Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE 

    Prof. Dr. Dalila LINO, Polytechnic Institute of Lisbon, PORTEKİZ

    Doç. Dr. Mustafa OTRAR, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, TÜRKİYE 

    Prof. Dr. Ahmet Şükrü ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE 

    Dr. Ahmet Feyzi SATICI, Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE 

    Prof. Dr. Elena Gomez PARRA, University of Cordoba, İSPANYA

    Prof. Dr. Katerina PLAKITSI, University of Ioannina, YUNANİSTAN

    Yrd. Doç. Dr. Osman SEZGİN, Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE 

    Doç. Dr. Mie SHIGEMITSU, Osaka University, JAPONYA

    Dr. Bernhard STREITWIESER, Northwestern University, AMERİKA

    Prof. Dr. Mesut ŞEN, Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE 

    Prof. Dr. Ahmet ŞİRİN, Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE 

    Prof. Dr. Mustafa USLU, Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE 

    Prof. Dr. Kaya YILMAZ, Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE 

    Dr. Şaban BERK, Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE 

Editing Articles

Language Review

Web Entry