Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Karayolu Taşımalarında Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluktan Kurtulmasında Özel Sebepler

Year 2019, Volume 25, Issue 1, 360 - 387, 28.06.2019
https://doi.org/10.33433/maruhad.583736

Abstract

Taşıyıcı eşyanın taşınmak üzere teslim alınmasından teslim edilmesine kadar geçecek süre içerisinde eşyanın uğrayacağı zıya, hasar veya teslimdeki gecikmeden sorumludur. Bu sorumluluktan kurtulmada genel ve özel sebepler bulunmaktadır. Sorumluluktan kurtulmada genel sebebe göre, zıya, hasar ve gecikme, taşıyıcının en yüksek özeni göstermesine rağmen kaçınamayacağı ve sonuçlarını önleyemeyeceği sebeplerden meydana gelmişse, taşıyıcı sorumluluktan kurtulur. Sorumluluktan kurtulmada özel sebepler ise, taşımanın üstü açık araçla gerçekleştirilmesi, gönderen tarafından yapılan yetersiz ambalajlama, eşyanın gönderen veya gönderilen tarafından işleme tabi tutulması, eşyanın doğal niteliği, gönderen tarafından yetersiz etiketleme ve canlı hayvan taşınmasıdır.

References

 • Adıgüzel, Burak, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Karayolu ile Eşya Taşıyıcısının Sorumluluğu Üzerine Hükümler”, Legal Mali Hukuk Dergisi, Yıl: 3/2007, Sayı: 32, s. 1875 vd.
 • Adıgüzel, Burak, “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Eşya Taşıma Hukuku Alanında Getirilen Yenilikler”, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu Beklerken, 10-11-12 Mayıs 2012, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Özel Sayı, C. 18, S. 2, Yıl 2012, s. 769 791.
 • Adıgüzel, Burak, Karayoluyla Yapılan Taşımalarda Taşıyıcının Zıya ve Hasardan Doğan Sorumluluğu, 2. Bası, Ankara 2012. (Sorumluluk)
 • Adıgüzel, Burak, Multimodal Taşımalarda Taşıyıcının (MTO) Sorumluluğu, Ankara 2014. (MTO) Adıgüzel, Burak, Taşıma Hukuku, Ankara 2018. (Taşıma Hukuku)
 • Akburak, Sümeyre, Taşıyıcının Sorumluluğu Alanında CMR’nin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na İktibası, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2011.
 • Aydın, Alihan, CMR’ye Göre Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluğu, 2. Bası, İstanbul 2006.
 • Baumbach, Adolf/Hopt, Klaus J., Handelsgesetzbuch (mit Gmbh&Co., Handelsklauseln, Bank – und Börsenrecht, Transportrecht (ohne Seerecht), 37. Auflage, München 2016. (Atıf: Baumbach/Hopt, Yazarlar, HGB § – , N. – )
 • Can, Mertol, CMR ve Alman Ticaret Kanunu Hükümleri ile Mukayeseli Olarak Türk Taşıma Hukukunun Genel Esasları, Birinci Cilt, Ankara 2017.
 • Clarke, Malcolm A./Yates, David, Contracts of Carriage by Land and Air, 2. Edition, 2008. Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, Handelsgesetzbuch, 3. Auflage 2015. (Atıf: EBJS, Yazar, HGB § – , N. – )
 • Erdal, Tarkan, CMR Hükümlerine Göre Taşıyıcının Ziya Hasar ve Gecikmeden Dolayı Sorumluluğu, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2009.
 • Fischer, Willi / Luterbacher, Thierry (Hrsg.), Haftpflichtkommentar, Kommentar zu den schweizerischen Haftpflichtbestimmungen, Zürich/St. Gallen 2016. (Atıf: Yazarlar, Haftpflichtkommentar, s. ).
 • Güden, Faysal, Taşıyanın Sorumsuzluk Halleri, İstanbul 2017.
 • Hochstrasser, Michael, Die Beförderung von Personen und Gütern nach schweizerischem Recht und im Vergleich mit ausgewählten internationalen Übereinkommen, Zürich – Basel – Genf 2015.
 • Kara, Hacı, Rotterdam Kuralları’na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar Veya Gecikmeden Kaynaklanan Zararlardan Sorumluluğu, 2. Bası, İstanbul 2018.
 • Karaduman, Ece, Karayoluyla Yapılan Eşya Taşımalarında Taşıyıcının 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Ve Cmr Konvansiyonu Kapsamında Sorumluluğu, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2013.
 • Karan, Hakan, Karayolunda Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesi Hakkında Konvansiyon CMR Şerhi, Ankara 2011.
 • Kaya, Arslan, “Taşıyıcının Karayolu ile Eşya Taşımasına İlişkin Uluslararası Sözleşmede (CMR) Öngörülen Sorumluluğun Esasları – II”, İHFM C. LVI, S 1-4, Yıl 1998, s. 239 vd.
 • Kıran, Süleyman, “Karayoluyla Gerçekleştirilen Taşımalarda TTK’nın Taşıma İşleri Kitabı’nda İhdas Edilen Hükümlerin Uygulanması Açısından Taşıt Kavramının Etkisi”, YBHD, 2016/1, s. 299 vd.
 • Klett, Barbara / Furrer, Andreas (Hrsg.), Schaden im Warentransport Vertragsgestaltung – Versicherung – Schadenersatz, Zürich – Basel – Genf 2016. (Atıf: Yazar, Haftung im Strassengüterverkehr, s. ).
 • Koller/Kindler/Roth/Morck, HGB Handelsgesetzbuch Kommentar, 8. Auflage, 2015.
 • Münchener Kommentar zum HGB, 3. Auflage, 2014.
 • Oetker, Handelsgesetzbuch, 5. Auflage, 2017.
 • Rusch, Arnold F., “Besteht eine Darlegungspflicht des angegriffenen Frachtführers beim Verschuldensnachweis? – Betrachtungen zum internationalen und schweizerischen Frachtrecht”, AJP 2010, s. 325 vd.
 • Wieske, Thomas, Transportrecht, 3. Auflage, Berlin-Heidelberg 2012.

Year 2019, Volume 25, Issue 1, 360 - 387, 28.06.2019
https://doi.org/10.33433/maruhad.583736

Abstract

References

 • Adıgüzel, Burak, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Karayolu ile Eşya Taşıyıcısının Sorumluluğu Üzerine Hükümler”, Legal Mali Hukuk Dergisi, Yıl: 3/2007, Sayı: 32, s. 1875 vd.
 • Adıgüzel, Burak, “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Eşya Taşıma Hukuku Alanında Getirilen Yenilikler”, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu Beklerken, 10-11-12 Mayıs 2012, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Özel Sayı, C. 18, S. 2, Yıl 2012, s. 769 791.
 • Adıgüzel, Burak, Karayoluyla Yapılan Taşımalarda Taşıyıcının Zıya ve Hasardan Doğan Sorumluluğu, 2. Bası, Ankara 2012. (Sorumluluk)
 • Adıgüzel, Burak, Multimodal Taşımalarda Taşıyıcının (MTO) Sorumluluğu, Ankara 2014. (MTO) Adıgüzel, Burak, Taşıma Hukuku, Ankara 2018. (Taşıma Hukuku)
 • Akburak, Sümeyre, Taşıyıcının Sorumluluğu Alanında CMR’nin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na İktibası, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2011.
 • Aydın, Alihan, CMR’ye Göre Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluğu, 2. Bası, İstanbul 2006.
 • Baumbach, Adolf/Hopt, Klaus J., Handelsgesetzbuch (mit Gmbh&Co., Handelsklauseln, Bank – und Börsenrecht, Transportrecht (ohne Seerecht), 37. Auflage, München 2016. (Atıf: Baumbach/Hopt, Yazarlar, HGB § – , N. – )
 • Can, Mertol, CMR ve Alman Ticaret Kanunu Hükümleri ile Mukayeseli Olarak Türk Taşıma Hukukunun Genel Esasları, Birinci Cilt, Ankara 2017.
 • Clarke, Malcolm A./Yates, David, Contracts of Carriage by Land and Air, 2. Edition, 2008. Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, Handelsgesetzbuch, 3. Auflage 2015. (Atıf: EBJS, Yazar, HGB § – , N. – )
 • Erdal, Tarkan, CMR Hükümlerine Göre Taşıyıcının Ziya Hasar ve Gecikmeden Dolayı Sorumluluğu, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2009.
 • Fischer, Willi / Luterbacher, Thierry (Hrsg.), Haftpflichtkommentar, Kommentar zu den schweizerischen Haftpflichtbestimmungen, Zürich/St. Gallen 2016. (Atıf: Yazarlar, Haftpflichtkommentar, s. ).
 • Güden, Faysal, Taşıyanın Sorumsuzluk Halleri, İstanbul 2017.
 • Hochstrasser, Michael, Die Beförderung von Personen und Gütern nach schweizerischem Recht und im Vergleich mit ausgewählten internationalen Übereinkommen, Zürich – Basel – Genf 2015.
 • Kara, Hacı, Rotterdam Kuralları’na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar Veya Gecikmeden Kaynaklanan Zararlardan Sorumluluğu, 2. Bası, İstanbul 2018.
 • Karaduman, Ece, Karayoluyla Yapılan Eşya Taşımalarında Taşıyıcının 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Ve Cmr Konvansiyonu Kapsamında Sorumluluğu, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2013.
 • Karan, Hakan, Karayolunda Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesi Hakkında Konvansiyon CMR Şerhi, Ankara 2011.
 • Kaya, Arslan, “Taşıyıcının Karayolu ile Eşya Taşımasına İlişkin Uluslararası Sözleşmede (CMR) Öngörülen Sorumluluğun Esasları – II”, İHFM C. LVI, S 1-4, Yıl 1998, s. 239 vd.
 • Kıran, Süleyman, “Karayoluyla Gerçekleştirilen Taşımalarda TTK’nın Taşıma İşleri Kitabı’nda İhdas Edilen Hükümlerin Uygulanması Açısından Taşıt Kavramının Etkisi”, YBHD, 2016/1, s. 299 vd.
 • Klett, Barbara / Furrer, Andreas (Hrsg.), Schaden im Warentransport Vertragsgestaltung – Versicherung – Schadenersatz, Zürich – Basel – Genf 2016. (Atıf: Yazar, Haftung im Strassengüterverkehr, s. ).
 • Koller/Kindler/Roth/Morck, HGB Handelsgesetzbuch Kommentar, 8. Auflage, 2015.
 • Münchener Kommentar zum HGB, 3. Auflage, 2014.
 • Oetker, Handelsgesetzbuch, 5. Auflage, 2017.
 • Rusch, Arnold F., “Besteht eine Darlegungspflicht des angegriffenen Frachtführers beim Verschuldensnachweis? – Betrachtungen zum internationalen und schweizerischen Frachtrecht”, AJP 2010, s. 325 vd.
 • Wieske, Thomas, Transportrecht, 3. Auflage, Berlin-Heidelberg 2012.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Aydın Alber YÜCE (Primary Author)
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
0000-0002-6178-9143

Publication Date June 28, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 25, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { maruhad583736, journal = {Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi}, issn = {2146-0590}, eissn = {2529-0142}, address = {}, publisher = {Marmara University}, year = {2019}, volume = {25}, pages = {360 - 387}, doi = {10.33433/maruhad.583736}, title = {Karayolu Taşımalarında Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluktan Kurtulmasında Özel Sebepler}, key = {cite}, author = {Yüce, Aydın Alber} }
APA Yüce, A. A. (2019). Karayolu Taşımalarında Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluktan Kurtulmasında Özel Sebepler . Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi , 25 (1) , 360-387 . DOI: 10.33433/maruhad.583736
MLA Yüce, A. A. "Karayolu Taşımalarında Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluktan Kurtulmasında Özel Sebepler" . Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 25 (2019 ): 360-387 <https://dergipark.org.tr/en/pub/maruhad/issue/46464/583736>
Chicago Yüce, A. A. "Karayolu Taşımalarında Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluktan Kurtulmasında Özel Sebepler". Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 25 (2019 ): 360-387
RIS TY - JOUR T1 - Karayolu Taşımalarında Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluktan Kurtulmasında Özel Sebepler AU - Aydın Alber Yüce Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33433/maruhad.583736 DO - 10.33433/maruhad.583736 T2 - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 360 EP - 387 VL - 25 IS - 1 SN - 2146-0590-2529-0142 M3 - doi: 10.33433/maruhad.583736 UR - https://doi.org/10.33433/maruhad.583736 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Karayolu Taşımalarında Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluktan Kurtulmasında Özel Sebepler %A Aydın Alber Yüce %T Karayolu Taşımalarında Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluktan Kurtulmasında Özel Sebepler %D 2019 %J Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi %P 2146-0590-2529-0142 %V 25 %N 1 %R doi: 10.33433/maruhad.583736 %U 10.33433/maruhad.583736
ISNAD Yüce, Aydın Alber . "Karayolu Taşımalarında Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluktan Kurtulmasında Özel Sebepler". Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 25 / 1 (June 2019): 360-387 . https://doi.org/10.33433/maruhad.583736
AMA Yüce A. A. Karayolu Taşımalarında Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluktan Kurtulmasında Özel Sebepler. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2019; 25(1): 360-387.
Vancouver Yüce A. A. Karayolu Taşımalarında Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluktan Kurtulmasında Özel Sebepler. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2019; 25(1): 360-387.
IEEE A. A. Yüce , "Karayolu Taşımalarında Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluktan Kurtulmasında Özel Sebepler", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol. 25, no. 1, pp. 360-387, Jun. 2019, doi:10.33433/maruhad.583736