Year 2014, Volume 11 , Issue 42, Pages 89 - 103 2014-08-19

SEMBOLİK TÜKETİM DAVRANIŞI ve SEMBOLİK TÜKETİM ÜRÜNÜ OLARAK TEK TAŞ YÜZÜK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - SYMBOLIC CONSUMPTION BEHAVIOUR AND A RESEARCH ON SOLITAIRE AS A SYMBOLIC CONSUMPTION PRODUCT

Sinem EYİCE [1] , Sezin İLBASMIŞ [2] , Serdar PİRTİNİ [3]


Özet
Kapitalizm gelişme süreci ile birlikte; tüm dünyada oluşturulan tüketim anlayışı ve tüketicilerin
beklentileri değişmeye başlamıştır. Tüketicilerin tarafından oluşturulan tüketim hareketliliğini canlı
tutmak için üreticiler tarafından farklı yöntemler geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntemlere alternatif kabul
edilen sembolik tüketim anlayışının ilerlemesi ve özellikle reklamlar tarafından sembolik tüketimin
benimsetilmesinin yarattığı etkinin; ne kadar güncel olup olmadığını irdeleyen çalışma, odak grup çalışması
ile kadın ve erkeklerin evlilik ve tek taş yüzük algılarındaki farklılıkları irdelemiş ve bulgular geçmişte
yapılan çalışmalarla desteklemiştir.

Abstract
Consumption perception and consumers’ expectations had changed in whole world with capitalism. It
has been improved some different ways to keep alive the mobility that was provided by consumers. The work
had researched how current the effects of symbolic consumption concept which can be an alternative for
producers ways they developed, and the effects of media, especially advertising, on adopting the idea. The
work had used focus group to study on differences between women

Sembolik Tüketim, Göstergebilim, Reklam-Tüketim İlişkisi - Symbolic Consumption, Semiology, Advertising - Consumption Relations
Primary Language tr
Journal Section Makale Başvuru
Authors

Author: Sinem EYİCE

Author: Sezin İLBASMIŞ

Author: Serdar PİRTİNİ

Dates

Publication Date : August 19, 2014

Bibtex @ { maruoneri187873, journal = {Öneri Dergisi}, issn = {1300-0845}, eissn = {2147-5377}, address = {}, publisher = {Marmara University}, year = {2014}, volume = {11}, pages = {89 - 103}, doi = {10.14783/od.v11i42.5000065508}, title = {SEMBOLİK TÜKETİM DAVRANIŞI ve SEMBOLİK TÜKETİM ÜRÜNÜ OLARAK TEK TAŞ YÜZÜK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - SYMBOLIC CONSUMPTION BEHAVIOUR AND A RESEARCH ON SOLITAIRE AS A SYMBOLIC CONSUMPTION PRODUCT}, key = {cite}, author = {EYİCE, Sinem and İLBASMIŞ, Sezin and PİRTİNİ, Serdar} }
APA EYİCE, S , İLBASMIŞ, S , PİRTİNİ, S . (2014). SEMBOLİK TÜKETİM DAVRANIŞI ve SEMBOLİK TÜKETİM ÜRÜNÜ OLARAK TEK TAŞ YÜZÜK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - SYMBOLIC CONSUMPTION BEHAVIOUR AND A RESEARCH ON SOLITAIRE AS A SYMBOLIC CONSUMPTION PRODUCT. Öneri Dergisi , 11 (42) , 89-103 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/maruoneri/issue/17903/187873
MLA EYİCE, S , İLBASMIŞ, S , PİRTİNİ, S . "SEMBOLİK TÜKETİM DAVRANIŞI ve SEMBOLİK TÜKETİM ÜRÜNÜ OLARAK TEK TAŞ YÜZÜK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - SYMBOLIC CONSUMPTION BEHAVIOUR AND A RESEARCH ON SOLITAIRE AS A SYMBOLIC CONSUMPTION PRODUCT". Öneri Dergisi 11 (2014 ): 89-103 <https://dergipark.org.tr/en/pub/maruoneri/issue/17903/187873>
Chicago EYİCE, S , İLBASMIŞ, S , PİRTİNİ, S . "SEMBOLİK TÜKETİM DAVRANIŞI ve SEMBOLİK TÜKETİM ÜRÜNÜ OLARAK TEK TAŞ YÜZÜK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - SYMBOLIC CONSUMPTION BEHAVIOUR AND A RESEARCH ON SOLITAIRE AS A SYMBOLIC CONSUMPTION PRODUCT". Öneri Dergisi 11 (2014 ): 89-103
RIS TY - JOUR T1 - SEMBOLİK TÜKETİM DAVRANIŞI ve SEMBOLİK TÜKETİM ÜRÜNÜ OLARAK TEK TAŞ YÜZÜK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - SYMBOLIC CONSUMPTION BEHAVIOUR AND A RESEARCH ON SOLITAIRE AS A SYMBOLIC CONSUMPTION PRODUCT AU - Sinem EYİCE , Sezin İLBASMIŞ , Serdar PİRTİNİ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Öneri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 103 VL - 11 IS - 42 SN - 1300-0845-2147-5377 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Öneri Dergisi SEMBOLİK TÜKETİM DAVRANIŞI ve SEMBOLİK TÜKETİM ÜRÜNÜ OLARAK TEK TAŞ YÜZÜK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - SYMBOLIC CONSUMPTION BEHAVIOUR AND A RESEARCH ON SOLITAIRE AS A SYMBOLIC CONSUMPTION PRODUCT %A Sinem EYİCE , Sezin İLBASMIŞ , Serdar PİRTİNİ %T SEMBOLİK TÜKETİM DAVRANIŞI ve SEMBOLİK TÜKETİM ÜRÜNÜ OLARAK TEK TAŞ YÜZÜK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - SYMBOLIC CONSUMPTION BEHAVIOUR AND A RESEARCH ON SOLITAIRE AS A SYMBOLIC CONSUMPTION PRODUCT %D 2014 %J Öneri Dergisi %P 1300-0845-2147-5377 %V 11 %N 42 %R %U
ISNAD EYİCE, Sinem , İLBASMIŞ, Sezin , PİRTİNİ, Serdar . "SEMBOLİK TÜKETİM DAVRANIŞI ve SEMBOLİK TÜKETİM ÜRÜNÜ OLARAK TEK TAŞ YÜZÜK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - SYMBOLIC CONSUMPTION BEHAVIOUR AND A RESEARCH ON SOLITAIRE AS A SYMBOLIC CONSUMPTION PRODUCT". Öneri Dergisi 11 / 42 (August 2014): 89-103 .
AMA EYİCE S , İLBASMIŞ S , PİRTİNİ S . SEMBOLİK TÜKETİM DAVRANIŞI ve SEMBOLİK TÜKETİM ÜRÜNÜ OLARAK TEK TAŞ YÜZÜK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - SYMBOLIC CONSUMPTION BEHAVIOUR AND A RESEARCH ON SOLITAIRE AS A SYMBOLIC CONSUMPTION PRODUCT. Öneri Dergisi. 2014; 11(42): 89-103.
Vancouver EYİCE S , İLBASMIŞ S , PİRTİNİ S . SEMBOLİK TÜKETİM DAVRANIŞI ve SEMBOLİK TÜKETİM ÜRÜNÜ OLARAK TEK TAŞ YÜZÜK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - SYMBOLIC CONSUMPTION BEHAVIOUR AND A RESEARCH ON SOLITAIRE AS A SYMBOLIC CONSUMPTION PRODUCT. Öneri Dergisi. 2014; 11(42): 103-89.