e-ISSN: 2602-3881
Founded: 2017
Period: Monthly
Publisher: Hamza ALTIN
Cover Image
       

Akademik Matbuat - Journal of Social Research

Akademik MATBUAT Dergisi, bahar (Haziran) ve güz (Kasım) dönemi olmak üzere yılda iki defa çıkarılan uluslararası hakemli bir dergi olarak ilk sayısını 2017 güz döneminde yayımlamıştır. Sosyal ve Beşeri Bilimlerin her alanında özgün, yayımlanmamış, yayımlanmak üzere başka yere gönderilmemiş, makale, kitap kritiği, çeviri, derleme ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaların bilim alemine sunulması amacıyla kurulmuştur. Dergimize gelen her inceleme, intihal programlarında taranmaktadır. Editörlerin, hakemlerin ve yazarların, uluslararası yayım etik kurallarına uyması ve makalelerin yazım kurallarına uyumlu olması zorunluluğu vardır.

Gönderilecek makaleler dergi yazım kurallarına uygun olmak zorunda ve linkteki taslak üzerinden gönderilmelidir.

2021 - Volume: 5 Issue: 2

Dizin ve İndeksler

17146 13539 13542 13526 13541 13534