PDF EndNote BibTex RIS Cite

Örgütsel Değişim Sürecinde Örgüt Kültürü ve Örgütsel Öğrenme

Year 2008, Volume 4, Issue 2, 19.12.2013

Abstract

Eğitim yönetimi alanında örgütsel değişim ile ilgili alanyazın incelendiğinde, okullardaki
değişim sürecinde örgüt kültürü ve örgütsel öğrenme kavramları ile bu kavramların karşılıklı
etkileşimlerinin göz önünde bulundurulmasının, okulları daha etkili örgütler haline getirme
konusunda önemli bir önkoşul olarak değerlendirildiği görülmektedir. Bu bakış açısıyla, bu çalışmada
eğitim planlamacıları ve yöneticilerinin örgütsel değişim sürecinde örgüt kültürü ve örgütsel öğrenme
kavramlarının önemine dikkatlerini çekmek ve bu konuda temel bir bakış açısı oluşturmak
hedeflenmiştir. Bu amaçla, bu çalışmada örgüt kültürünün temel öğeleri olan artifaktlar, değerler ve
inançlar ve temel sayıtlılar ile örgütsel öğrenmenin düzeyleri olan tek, çift ve üç döngülü öğrenme,
örgütsel değişimin türleri olan birinci, ikinci ve üçüncü basamak değişim ile karşılıklı olarak
ilişkilenmeleri incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Örgütsel değişim, örgüt kültürü, örgütsel öğrenme.

Year 2008, Volume 4, Issue 2, 19.12.2013

Abstract

Details

Primary Language English
Journal Section Makaleler
Authors

Sıdıka GİZİR>

Publication Date December 19, 2013
Published in Issue Year 2008, Volume 4, Issue 2

Cite

APA Gizir, S. (2013). Örgütsel Değişim Sürecinde Örgüt Kültürü ve Örgütsel Öğrenme . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 4 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinefd/issue/17385/181691

The content of the Mersin University Journal of the Faculty of Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.