Year 2016, Volume 12 , Issue 2, Pages 0 - 0 2016-08-29

Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin (ÇODDÖ) Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Esin SEZGİN [1] , Serap DEMİRİZ [2]


Bu araştırmanın amacı Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği (ÇODDÖ) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Araştırmada okulöncesi eğitim kurumuna devam eden 36-72 ay arası 591 çocuğun verisi kullanılmıştır. Geçerlik analizi için kapsam geçerliği, yapı geçerliği ve ölçüt-bağımlı geçerliği incelenmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek için uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 17 madde ve 2 faktörden oluşan modelin kabul edilebilir düzeyde uyum verdiği görülmüştür (χ2=1160.67, χ2 /sd= 4.88, RMSEA=0,09, CFI=0.97, NFI=0.97, NNFI=0.96 ve IFI=0.97). Güvenilirlik analizi için iç tutarlılık göstergesi olarak Cronbach Alfa değerleri, madde-toplam puan korelasyonları, %27’lik alt-üst değerler arası farklılık ve test-tekrar test güvenirliği hesaplanmıştır. Madde-toplam puan korelasyonları 0,56 ile 0,87 arasında, %27’lik alt-üst değerler arasındaki farklara ilişkin t değerleri 11.8 ile 43.9 arasında değişmektedir. Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı, .84- .96 aralığında bulunmuştur. Araştırma sonuçları, ölçeğin Türkçe formunun okul öncesi çocukların öz düzenleme becerilerini değerlendirmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Öz-düzenleme, davranış düzenleme, sosyal beceri, geçerlik, güvenirlik.

Journal Section Makaleler
Authors

Author: Esin SEZGİN

Author: Serap DEMİRİZ

Dates

Publication Date : August 29, 2016

Bibtex @ { mersinefd259932, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {}, publisher = {Mersin University}, year = {2016}, volume = {12}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17860/efd.15303}, title = {Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin (ÇODDÖ) Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {SEZGİN, Esin and DEMİRİZ, Serap} }
APA SEZGİN, E , DEMİRİZ, S . (2016). Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin (ÇODDÖ) Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 12 (2) , 0-0 . DOI: 10.17860/efd.15303
MLA SEZGİN, E , DEMİRİZ, S . "Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin (ÇODDÖ) Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinefd/issue/24536/259932>
Chicago SEZGİN, E , DEMİRİZ, S . "Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin (ÇODDÖ) Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin (ÇODDÖ) Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - Esin SEZGİN , Serap DEMİRİZ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17860/efd.15303 DO - 10.17860/efd.15303 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 12 IS - 2 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/efd.15303 UR - https://doi.org/10.17860/efd.15303 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin (ÇODDÖ) Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Esin SEZGİN , Serap DEMİRİZ %T Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin (ÇODDÖ) Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2016 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 12 %N 2 %R doi: 10.17860/efd.15303 %U 10.17860/efd.15303
ISNAD SEZGİN, Esin , DEMİRİZ, Serap . "Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin (ÇODDÖ) Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 / 2 (August 2016): 0-0 . https://doi.org/10.17860/efd.15303
AMA SEZGİN E , DEMİRİZ S . Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin (ÇODDÖ) Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 12(2): 0-0.
Vancouver SEZGİN E , DEMİRİZ S . Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin (ÇODDÖ) Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 12(2): 0-0.