Year 2017, Volume 13 , Issue 2, Pages 650 - 665 2017-09-07

Öğretmen Adaylarının Çalışma Değerleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Gökhan ARASTAMAN [1] , Nihan DEMİRKASIMOĞLU [2]


Bu araştırmada öğretmen adaylarının çalışma değerleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu kapsamda Ankara’da bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören farklı sınıf düzeyinden 350 öğretmen adayının görüşüne başvurulmuştur. Tekli ve ilişkisel tarama modeli ile desenlenen bu araştırma nicel yöntem ile yürütülmüştür.  Verilerin toplanmasında, Twenge, Campbell, Hoffman ve Lance (2010) tarafından geliştirilen ve araştırmacılar tarafından Türkçeye çevrilen Çalışma Değerleri Ölçeği ile Üstüner (2006) tarafından geliştirilen Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-testi, Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı ve çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmen adayları, “içsel ödüllere” daha fazla önem vermektedir. Katılımcıların çalışma değerleri cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Öğretmen adaylarının çalışma değerleri ile öğretmenlik mesleğine karşı tutumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Öğretmen adaylarının çalışma değerleri mesleğe karşı tutumlarının anlamlı bir yordayıcısıdır. 
Çalışma değerler, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum, öğretmen adayları
  • Yrd. Doç.Dr. Kamil Yıldırım, Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, EY A.B.D, kamilyildirim1@gmail.com Yrd. Doç.Dr. Uğur Akın, Gaziosmanpaşa Üniversitesi,Eğitim Fakültesi, EY A.B.D, akinuur@gmail.com Yrd. Doç.Dr. Saadet Kuru Çetin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,Eğitim Fakültesi, EY A.B.D, skuru@mu.edu.tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Gökhan ARASTAMAN
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Nihan DEMİRKASIMOĞLU
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : September 7, 2017

Bibtex @research article { mersinefd329743, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {}, publisher = {Mersin University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {650 - 665}, doi = {10.17860/mersinefd.329743}, title = {Öğretmen Adaylarının Çalışma Değerleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {ARASTAMAN, Gökhan and DEMİRKASIMOĞLU, Nihan} }
APA ARASTAMAN, G , DEMİRKASIMOĞLU, N . (2017). Öğretmen Adaylarının Çalışma Değerleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 13 (2) , 650-665 . DOI: 10.17860/mersinefd.329743
MLA ARASTAMAN, G , DEMİRKASIMOĞLU, N . "Öğretmen Adaylarının Çalışma Değerleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2017 ): 650-665 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinefd/issue/28670/329743>
Chicago ARASTAMAN, G , DEMİRKASIMOĞLU, N . "Öğretmen Adaylarının Çalışma Değerleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2017 ): 650-665
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Çalışma Değerleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki AU - Gökhan ARASTAMAN , Nihan DEMİRKASIMOĞLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.329743 DO - 10.17860/mersinefd.329743 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 650 EP - 665 VL - 13 IS - 2 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.329743 UR - https://doi.org/10.17860/mersinefd.329743 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmen Adaylarının Çalışma Değerleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki %A Gökhan ARASTAMAN , Nihan DEMİRKASIMOĞLU %T Öğretmen Adaylarının Çalışma Değerleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki %D 2017 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 13 %N 2 %R doi: 10.17860/mersinefd.329743 %U 10.17860/mersinefd.329743
ISNAD ARASTAMAN, Gökhan , DEMİRKASIMOĞLU, Nihan . "Öğretmen Adaylarının Çalışma Değerleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 / 2 (September 2017): 650-665 . https://doi.org/10.17860/mersinefd.329743
AMA ARASTAMAN G , DEMİRKASIMOĞLU N . Öğretmen Adaylarının Çalışma Değerleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 13(2): 650-665.
Vancouver ARASTAMAN G , DEMİRKASIMOĞLU N . Öğretmen Adaylarının Çalışma Değerleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 13(2): 665-650.