Year 2018, Volume 14 , Issue 3, Pages 1235 - 1249 2018-12-25

Özel Eğitim İçin Etkileşimli Kavranabilir Nesne Tabanlı Eğitsel Mobil Uygulama Kullanımı Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Analizi

Elif POLAT [1] , Kürşat ÇAĞILTAY [2]


Çalışmanın amacı, özel öğrenme güçlüğü yaşayan ilköğretim 6-8. sınıf öğrencileri için geliştirilen elle kavranabilir etkileşimli nesnelerle çalışan eğitsel mobil uygulamanın öğretmenler tarafından kullanım durumunun incelenmesidir. Araştırma kapsamında, öğretmenlerin bu uygulamayı kullanım durumlarını incelemek için öğretmene -öncesinde herhangi bir eğitim verilmeksizin- elle kavranabilir etkileşimli nesnelerle çalışan eğitsel uygulama verilerek bunu öğrenciye uygulaması istenmiştir. Asıl uygulama öncesinde pilot bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Her iki uygulama birer özel eğitim öğretmeni ve özel öğrenme güçlüğü yaşayan birer 6. Sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan durum çalışması kullanılmıştır. Öğretmen uygulamalarının video kamera kaydı alınmıştır. Bunun yanı sıra özel eğitim öğretmenleriyle görüşme yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Video kayıtları ve görüşmeler analiz edildiğinde, özel eğitim öğretmenlerinin daha önce hiç kullanmadıkları halde, elle kavranabilir etkileşimli nesnelerle çalışan eğitsel uygulamayı genel olarak kolay bir biçimde kullanabildikleri ortaya çıkmıştır. Öğretmenler elle kavranabilir etkileşimli nesnelerle çalışan eğitsel uygulamayı kendi derslerinde kullanmak istediklerini belirtmişlerdir. Ortaya çıkan sonuçlar, özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için geliştirilecek öğretim uygulamaları için yol gösterici niteliktedir.
özel öğrenme güçlüğü, etkileşimli mobil eğitsel uygulama, kavranabilir teknolojiler
 • Antle, A. N. (2007). The CTI framework: informing the design of tangible systems for children. In Proceedings of the First International Conference on Tangible and Embedded Interaction, USA, 195-202. doi: 10.1145/1226969.1227010
 • Antle, A. N., Fan, M., & Cramer, E. S. (2015). PhonoBlocks: A tangible system for supporting dyslexic children learning to read. In Proceedings of the Ninth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction, USA, 533-538. doi: 10.1145/2677199.2687897
 • Bodén, M., Dekker, A., & Viller, S. (2011). Discovery table exploring the design of tangible and ubiquitous technology for learning in preparatory classrooms. In Proceedings of the 23rd Australian Computer-Human Interaction Conference, Australia, 54-57. doi: 10.1145/2071536.2071543
 • Bouck, E. C., Bassette, L., Taber-Doughty, T., Flanagan, S. M., & Szwed, K. (2009). Pentop computers as tools for teaching multiplication to students with mild intellectual disabilities. Education and Training in Developmental Disabilities, 44(3), 367-380.
 • Cobb, S., Mallett, A., Pridmore, T., & Benford, S. (2007). Interactive flashlights in special needs education. Digital Creativity, 18(2), 69-78.
 • Eisenberg, M., Eisenberg, A., Hendrix, S., Blauvelt, G., Butter, D., Garcia, J., Lewis, R. & Nielsen, T. (2003). As we may print: new directions in output devices and computational crafts for children. In Proceedings of the 2003 Conference on Interaction Design and Children, UK, 31-39. doi: 10.1145/953536.953543
 • Falcão, T. P., & Price, S. (2009). The role of tangible technologies for promoting effective inclusion. Workshop on Creative Interactive Play for Disabled Children, IDC 2009, Como, Italy.
 • Falcão, T. P., & Price, S. (2010). Informing design for tangible interaction: a case for children with learning difficulties. In Proceedings of the 9th International Conference on Interaction Design and Children, Spain, 190-193. doi: 10.1145/1810543.1810568
 • Fan, M., & Antle, A. N. (2015). Tactile letters: A tangible tabletop with texture cues supporting alphabetic learning for dyslexic children. In Proceedings of the Ninth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction, USA, 673-678. doi: 10.1145/2677199.2688806
 • Fishkin, K. P. (2004). A taxonomy for and analysis of tangible interfaces. Personal and Ubiquitous Computing, 8(5), 347-358.
 • Haro, B. P. M., Santana, P. C., & Magaña, M. A. (2012). Developing reading skills in children with Down syndrome through tangible interfaces. In Proceedings of the 4th Mexican Conference on Human-Computer Interaction, Mexico, 28-34. doi: 10.1145/2382176.2382183
 • Hengeveld, B., Voort, R., van Balkom, H., Hummels, C., & de Moor, J. (2007, February). Designing for diversity: developing complex adaptive tangible products. In Proceedings of the 1st International Conference on Tangible and Embedded Interaction, USA, 155-158. doi: 10.1145/1226969.1227002
 • Horn, M. S., Solovey, E. T., Crouser, R. J., & Jacob, R. J. (2009). Comparing the use of tangible and graphical programming languages for informal science education. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, USA, 975-984. doi: 10.1145/1518701.1518851
 • Jacob, R. J., Girouard, A., Hirshfield, L. M., Horn, M. S., Shaer, O., Solovey, E. T., & Zigelbaum, J. (2008). Reality-based interaction: a framework for post-WIMP interfaces. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human factors in Computing Systems, Italy, 201-210. doi: 10.1145/1357054.1357089
 • Jadán-Guerrero, J., Guerrero, L., López, G., Cáliz, D., & Bravo, J. (2015). Creating TUIs using RFID sensors—A case study based on the literacy process of children with down syndrome. Sensors, 15(7), 14845-14863.
 • Jadan-Guerrero, J., Jaen, J., Carpio, M. A., & Guerrero, L. A. (2015). Kiteracy: a kit of tangible objects to strengthen literacy skills in children with down syndrome. In Proceedings of the 14th International Conference on Interaction Design and Children, USA, 315-318. doi: 10.1145/2771839.2771905
 • Kara, N. (2015). Design, development and use of a smart toy for preschool children: A design and development research. (Unpublished doctoral dissertation). Middle East Technical University, Ankara.
 • Keay-Bright, W. (2008). Tangible technologies as interactive play spaces for children with learning difficulties: the Reactive colours project. The International Journal of Technology, Knowledge and Society, 4(1), 111-120.
 • Marco, J., Cerezo, E., Baldassarri, S., Mazzone, E., & Read, J. C. (2009). Bringing tabletop technologies to kindergarten children. In Proceedings of the 23rd British HCI Group Annual Conference on People and Computers: Celebrating People and Technology, UK, 103-111.
 • Marshall, P. (2007). Do tangible interfaces enhance learning?. In Proceedings of the 1st international conference on Tangible and embedded interaction, USA, 163-170. doi: 10.1145/1226969.1227004
 • MEB. (2008). Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programı. Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü.
 • O'Malley, C., & Fraser, D. S. (2004). Literature review in learning with tangible technologies (Report No. 12). Bristol: Futurelab.
 • Pandey, S., & Srivastava, S. (2011a). SpellBound: a tangible spelling aid for the dyslexic child. In Proceedings of the 3rd International Conference on Human Computer Interaction, India, 101-104. doi: 10.1145/2407796.2407813
 • Pandey, S., & Srivastava, S. (2011b). Tiblo: a tangible learning aid for children with dyslexia. In Procedings of the Second Conference on Creativity and Innovation in Design, Netherlands, 211-220. doi: 10.1145/2079216.2079247
 • Patton, M. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Shaer, O., & Hornecker, E. (2010). Tangible user interfaces: past, present, and future directions. Foundations and Trends in Human-Computer Interaction, 3(1–2), 1-137.
 • Sitdhisanguan, K., Chotikakamthorn, N., Dechaboon, A., & Out, P. (2012). Using tangible user interfaces in computer-based training systems for low-functioning autistic children. Personal and Ubiquitous Computing, 16(2), 143-155.
 • Starcic, A. I., Cotic, M., & Zajc, M. (2013). Design‐based research on the use of a tangible user interface for geometry teaching in an inclusive classroom. British Journal of Educational Technology, 44(5), 729-744.
 • Sucuoğlu, B. & Kargın, T. (2006). İlköğretimde Kaynaştırma Uygulamaları. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Ullmer, B., & Ishii, H. (2000). Emerging frameworks for tangible user interfaces. IBM Systems Journal, 39(3-4), 915-931.
 • Zuckerman, O., Arida, S., & Resnick, M. (2005). Extending tangible interfaces for education: digital montessori-inspired manipulatives. In Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems, USA, 859-868. doi: 10.1145/1054972.1055093
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Elif POLAT
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Kürşat ÇAĞILTAY
Institution: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 25, 2018

Bibtex @research article { mersinefd351414, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {}, publisher = {Mersin University}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {1235 - 1249}, doi = {10.17860/mersinefd.351414}, title = {Özel Eğitim İçin Etkileşimli Kavranabilir Nesne Tabanlı Eğitsel Mobil Uygulama Kullanımı Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Analizi}, key = {cite}, author = {POLAT, Elif and ÇAĞILTAY, Kürşat} }
APA POLAT, E , ÇAĞILTAY, K . (2018). Özel Eğitim İçin Etkileşimli Kavranabilir Nesne Tabanlı Eğitsel Mobil Uygulama Kullanımı Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Analizi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (3) , 1235-1249 . DOI: 10.17860/mersinefd.351414
MLA POLAT, E , ÇAĞILTAY, K . "Özel Eğitim İçin Etkileşimli Kavranabilir Nesne Tabanlı Eğitsel Mobil Uygulama Kullanımı Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Analizi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018 ): 1235-1249 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinefd/issue/41501/351414>
Chicago POLAT, E , ÇAĞILTAY, K . "Özel Eğitim İçin Etkileşimli Kavranabilir Nesne Tabanlı Eğitsel Mobil Uygulama Kullanımı Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Analizi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018 ): 1235-1249
RIS TY - JOUR T1 - Özel Eğitim İçin Etkileşimli Kavranabilir Nesne Tabanlı Eğitsel Mobil Uygulama Kullanımı Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Analizi AU - Elif POLAT , Kürşat ÇAĞILTAY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.351414 DO - 10.17860/mersinefd.351414 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1235 EP - 1249 VL - 14 IS - 3 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.351414 UR - https://doi.org/10.17860/mersinefd.351414 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Eğitim İçin Etkileşimli Kavranabilir Nesne Tabanlı Eğitsel Mobil Uygulama Kullanımı Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Analizi %A Elif POLAT , Kürşat ÇAĞILTAY %T Özel Eğitim İçin Etkileşimli Kavranabilir Nesne Tabanlı Eğitsel Mobil Uygulama Kullanımı Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Analizi %D 2018 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 14 %N 3 %R doi: 10.17860/mersinefd.351414 %U 10.17860/mersinefd.351414
ISNAD POLAT, Elif , ÇAĞILTAY, Kürşat . "Özel Eğitim İçin Etkileşimli Kavranabilir Nesne Tabanlı Eğitsel Mobil Uygulama Kullanımı Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Analizi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 3 (December 2018): 1235-1249 . https://doi.org/10.17860/mersinefd.351414
AMA POLAT E , ÇAĞILTAY K . Özel Eğitim İçin Etkileşimli Kavranabilir Nesne Tabanlı Eğitsel Mobil Uygulama Kullanımı Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Analizi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 14(3): 1235-1249.
Vancouver POLAT E , ÇAĞILTAY K . Özel Eğitim İçin Etkileşimli Kavranabilir Nesne Tabanlı Eğitsel Mobil Uygulama Kullanımı Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Analizi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 14(3): 1249-1235.