Year 2020, Volume 9 , Issue 2, Pages 731 - 740 2020-04-24

Development of Scale of Attitude towards Professional Collaboration among Teachers
Öğretmenler Arasında Mesleki İşbirliğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Kürşad YILMAZ [1] , Mustafa ÇELİK [2]


The purpose of this study is to develop a scale which can be used to determine the attitude of teachers to professional cooperation between instructors. Data for the study were collected from two different groups for exploratory factor analysis (AFA) and confirmatory factor analysis (CFA) to determine the reliability of the scale. The first study group consisted of 273 people. They were teachers of preschool education, primary school, high school while in the second study group there were 164 people. As a result, AFA found that the scale has a one-factor structure and consists of 13 points. The dispersion coefficient to this single factor is 41.10%. This structure has been verified with DFA. Correspondence reliability indicators calculated by DFA as following: χ2 / sd = 1475, GFI = 0.952, AGFI = 0.933, IFI = 0.972, RMR = 0.025, CFI = 0.971, NFI = 0.917, RMSEA = 0.042. The coefficient of internal consistency according to Cronbach’s scale is 0.87. As a result a reliable data collecting tool has been developed to determine teachers' attitudes towards professional collaboration between teachers.

Bu araştırmanın amacı, öğretmenler arası mesleki işbirliği konusunda öğretmenlerin tutumlarını belirlemede kullanılabilecek bir ölçek geliştirmektir. Araştırmada ölçeğin yapı geçerliğinin belirlenmesi için yapılan açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) için iki farklı gruptan veri toplanmıştır. Birinci çalışma grubunda okulöncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinden oluşan 273 kişi, ikinci çalışma grubunda ise 164 kişi bulunmaktadır. AFA sonucunda ölçeğin tek faktörlü ve 13 maddeden oluşan bir yapıda olduğu belirlenmiştir. Bu tek faktörün açıkladığı varyans oranı % 41.10’dur. Bu yapı DFA ile doğrulanmıştır. DFA ile hesaplanan uyum iyiliği indeksleri şöyledir: χ2/sd=1,475, GFI=.952, AGFI=.933, IFI=.972, RMR=.025, CFI=.971, NFI=.917, RMSEA=.042. Ölçeğin Cronbach’s Alfa iç tutarlılık katsayısı .87’dir. Sonuç olarak, öğretmenler arası mesleki işbirliği konusunda öğretmenlerin tutumlarını belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı geliştirilmiştir.

 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Byrne, B. M. (2011). Structural equation modeling with AMOS Basic concepts, applications, and programming (Multivariate Applications Series). New York: Routledge.
 • Cerit, Y. (2009). Öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri ile işbirliği yapma düzeyleri arasındaki ilişki. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 637-657.
 • Cook, L. ve Friend, M. (1993). Educational leadership for teacher collaboration. Program Leadership for Serving Students with Disabilities (Edt: B. S. Billingsley, D. Peterson, D. Bodkins, M. B. Hendricks). https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED372532.pdf.
 • Çelik, A. H. (2009). Yapısal eşitlik modellemesi ve bir uygulama: Genişletilmiş online alışveriş kabul modeli (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • DuFour, R. (2011). What is a professional learning community? Educational Leadership, 61(8), 6-11.
 • Friend, M. ve Cook, L. (1990). Collaboration as a predictor for success in school reform. Journal of Educational and Psychological Consultation, 1(1), 69-86.
 • Friend, M. ve Cook, L. (1992). Interactions: Collaboration Skills for School Professionals. White Plains, NY: Longman.
 • Goddard, Y. L., Goddard, R. D. ve Tschannen-Moran, M. (2007). A theoretical and empirical investigation of teacher collaboration for school improvement and student achievement in public elementary schools. Teachers College Record, 109, 877-896.
 • Goddard, Y. L., Miller, R., Larsen, R., Goddard, R. D., Madsen, J. ve Schroeder, P. (2010). Connecting principal leadership, teacher collaboration, and student achievement. Paper presented at the American Education Research Association Annual Conference, Denver. May 3. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED528704.pdf.
 • Gruenert, S. W. (1998). Development of a school culture survey. (Unpublished Digital Dissertation). University of Missouri-Columbia Missouri. Retrieved from www.MLLC.org
 • Gümüşeli, A. İ. ve Eryılmaz, A. (2011). The measurement of collaborative school culture (CSC) on Turkish schools. New Horizons in Education, 59(2), 13-26.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
 • Hargreaves, A. ve O’Connor, M. T. (2018). Leading Collaborative Professionalism. East Melbourne: Centre for Strategic Education. http://www.andyhargreaves.com/uploads/5/2/9/2/5292616/seminar_series_274-april2018.pdf.
 • Howland, J. ve Picciotto, H. (2003a). Professional development from the inside: Teacher collaboration in the independent secondary school. http://www.picciotto.org/math-ed/teaching/collaboration.pdf
 • Howland, J. ve Picciotto, H. (2003b). Teacher collaboration: Professional development from the inside. http://www.picciotto.org/math-ed/teaching/collaboration-slides.pdf
 • Kelchtermans, G. (2006). Teacher collaboration and collegiality as workplace conditions. A review. Zeitschrift für Pädagogik, 52(2), 220-237.
 • OECD (2013). TALIS 2013 Results an International Perspective on Teaching and Learning. https://www.oecd.org/education/school/talis-2013-results.htm.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L.S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). Boston: Ally and Bacon.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tschannen-Moran, M. (1998b). Trust and collaboration in urban elementary schools. Unpublished Dissertation. The Ohio State University, Dissertation Abstract UMI: 9900923.
 • Tschannen-Moran, M. (2001). Collaboration and the need for trust. Journal of Educational Administration, 39, 308-331.
 • Vangrieken, K., Dochy, F., Raes, E. ve Kyndt, E. (2015). Teacher collaboration: A systematic review. Educational Research Review, 15, 17-40.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-3705-5094
Author: Kürşad YILMAZ (Primary Author)
Institution: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Country: Kyrgyzstan


Orcid: 0000-0001-6825-315X
Author: Mustafa ÇELİK
Institution: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 24, 2020

Bibtex @research article { mjss584856, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {731 - 740}, doi = {10.33206/mjss.584856}, title = {Öğretmenler Arasında Mesleki İşbirliğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Kürşad and Çeli̇k, Mustafa} }
APA Yılmaz, K , Çeli̇k, M . (2020). Öğretmenler Arasında Mesleki İşbirliğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (2) , 731-740 . DOI: 10.33206/mjss.584856
MLA Yılmaz, K , Çeli̇k, M . "Öğretmenler Arasında Mesleki İşbirliğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 731-740 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/53880/584856>
Chicago Yılmaz, K , Çeli̇k, M . "Öğretmenler Arasında Mesleki İşbirliğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 731-740
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenler Arasında Mesleki İşbirliğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi AU - Kürşad Yılmaz , Mustafa Çeli̇k Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.584856 DO - 10.33206/mjss.584856 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 731 EP - 740 VL - 9 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.584856 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.584856 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Öğretmenler Arasında Mesleki İşbirliğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi %A Kürşad Yılmaz , Mustafa Çeli̇k %T Öğretmenler Arasında Mesleki İşbirliğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.584856 %U 10.33206/mjss.584856
ISNAD Yılmaz, Kürşad , Çeli̇k, Mustafa . "Öğretmenler Arasında Mesleki İşbirliğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 2 (April 2020): 731-740 . https://doi.org/10.33206/mjss.584856
AMA Yılmaz K , Çeli̇k M . Öğretmenler Arasında Mesleki İşbirliğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. MJSS. 2020; 9(2): 731-740.
Vancouver Yılmaz K , Çeli̇k M . Öğretmenler Arasında Mesleki İşbirliğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(2): 731-740.