Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Geri Dönüştürülmüş Beton ve Tuğla Agregalarının Beton Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Year 2021, Issue 20, 11 - 22, 02.08.2021

Abstract

İnşaat sektörü hammadde girdisi yüksek olan sektörler arasındadır. Hammadde kaynaklarının hızla tükenmesi ve buna karşılık olarak inşaat yıkıntı atıklarının gün geçtikçe artması, çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir problem haline gelmiştir. Bu çalışma kapsamında hazırlanan numunelerde iri boyuttaki (4 mm göz açıklı elek üzerinde kalan agrega) geri dönüştürülmüş beton agregası (GDBA) ve geri dönüştürülmüş tuğla agregası (GDTA), %0, %25, %50, %75 ve %100 oranlarında doğal agrega ile yer değiştirilmiştir. Hazırlanan numunelerin fiziksel ve mekanik özellikleri bakımından beton üretiminde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Genel olarak kontrol numunesine göre geri dönüşüm agregası (GDA) miktarındaki artış, su emme ve porozite yüzdelerinde artışa neden olurken birim hacim ağırlık, yoğunluk ve kompasite değerlerinde azalmaya neden olmuştur. Her iki agrega çeşidiyle hazırlanan numuneler için GDA miktarının artması 28 günlük basınç dayanım sonuçlarını olumsuz etkilemiştir. Her iki farklı GDA ile üretilen beton gruplarında GDA miktarındaki artış, basınç dayanımı, birim hacim ağırlık, yoğunluk ve kompasite değerlerinde azalışa neden olurken su emme değerlerinde artışa neden olmuştur.

References

 • [1] Ölmez E., Yıldız Ş., “İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Yönetimi ve Planlanan İstanbul Modeli Kent Yönetimi”, İnsan ve Çevre Sorunları 2008 Sempozyumu, İstanbul, (2008.)
 • [2] Kocasoy G., “Katı atıkların toplanması ve kazanılması”, Boğaziçi üniversitesi, İstanbul, (1990).
 • [3] Topkaya B., “Katı atık yönetimi ders notları”, Akdeniz üniversitesi, Çevre mühendisliği bölümü, Antalya, (2015).
 • [4] Neville, A.M. “Properties of Concrete (Third Edition)”, Longman Scientific and Technical, New York, (2000).
 • [5] Yalçın, H., Gürü M., “Çimento ve Beton”, Palme Yayıncılık, Ankara, (2006).
 • [6] Anonim (2007). Tuğla ve kiremit sanayi bilgileri. Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği, http://www.tukder.org/. (Erişim tarihi: 12 Ocak, 2021)
 • [7] Kurç, H. C.ve Şişman, C. B. “Tuğla Kırıklarının Betonun Dayanım Özellikleri Üzerine Olan Etkisinin Belirlenmesi”, Bilimsel araştırma projesi, (2016).
 • [8] Öztürk M., “İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Yönetimi”, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara, (2003).
 • [9] Pourghadri S. H., Şimşek O., “Farklı oranlarda geri dönüşüm agregası kullanılarak üretilen betonun bazı mühendislik özelliklerinin araştırılması”, Politeknik Dergisi, 21(1), (2018) 83-91.
 • [10] Özalp F., Yılmaz H. D., Kaya Ö., “İnşaat ve Yıkıntılardan Geri Kazanılan Agregaların Çeşitli Beton Elemanların Üretiminde Değerlendirilmesi”, 9. Ulusal Beton Kongresi, Antalya, (2015).
 • [11] Malesev, M., Radonjanin, V. and Marinkovic, S. “Recycled Concrete as Aggregate for Structural Concrete Production”, Sustainability, 2(1), (2010), 1204-1225.
 • [12] Çimen S., “İnşaat Sektöründe Geri Dönüştürülmüş Agregaların Tekrar Kullanımı”, Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi, 1(1), (2018), 44-54.
 • [13] Döndüren M. S., Şişik Ö., “Geri Dönüştürülmüş Agregalarla Üretilen Betonların Özellikleri”, Teknik-Online Dergi, 15(2), (2016).
 • [14] TS 802, “Beton karışım tasarımı hesap esasları”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara
 • [15] TS EN 206-1, “Beton-Bölüm 1: Özellik, performans, imalat ve uygunluk”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • [16] TS EN 12350-1, “Taze beton deneyleri-Bölüm 1: Numune alma”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • [17] TS EN 12390-3 “Sertleşmiş beton deneyleri-Bölüm 3:Deney numunelerinde basınç dayanımının tayini”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • [18] Demirel, C., & Şimşek, O., “Erken Yaştaki Atık Betonların Geri Dönüşüm Agregası Olarak Beton Üretiminde Kullanılabilirliği ve Sürdürülebilirlik Açısından İncelenmesi”, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2015).
 • [19] TS 3624, “Sertleşmiş betonda özgül ağırlık, su emme ve boşluk oranı tayin metodu”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • [20] Khaloo, A.R., “Properties of concrete using crushed clinker brick as coarse aggregate”, ACI Mater. Journal, 91 (2), (1994), 401-40.
 • [21] TS EN 12390-7, “Sertleşmiş beton deneyleri-Bölüm 7: Sertleşmiş betonun yoğunluğunun tayini”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

Year 2021, Issue 20, 11 - 22, 02.08.2021

Abstract

References

 • [1] Ölmez E., Yıldız Ş., “İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Yönetimi ve Planlanan İstanbul Modeli Kent Yönetimi”, İnsan ve Çevre Sorunları 2008 Sempozyumu, İstanbul, (2008.)
 • [2] Kocasoy G., “Katı atıkların toplanması ve kazanılması”, Boğaziçi üniversitesi, İstanbul, (1990).
 • [3] Topkaya B., “Katı atık yönetimi ders notları”, Akdeniz üniversitesi, Çevre mühendisliği bölümü, Antalya, (2015).
 • [4] Neville, A.M. “Properties of Concrete (Third Edition)”, Longman Scientific and Technical, New York, (2000).
 • [5] Yalçın, H., Gürü M., “Çimento ve Beton”, Palme Yayıncılık, Ankara, (2006).
 • [6] Anonim (2007). Tuğla ve kiremit sanayi bilgileri. Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği, http://www.tukder.org/. (Erişim tarihi: 12 Ocak, 2021)
 • [7] Kurç, H. C.ve Şişman, C. B. “Tuğla Kırıklarının Betonun Dayanım Özellikleri Üzerine Olan Etkisinin Belirlenmesi”, Bilimsel araştırma projesi, (2016).
 • [8] Öztürk M., “İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Yönetimi”, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara, (2003).
 • [9] Pourghadri S. H., Şimşek O., “Farklı oranlarda geri dönüşüm agregası kullanılarak üretilen betonun bazı mühendislik özelliklerinin araştırılması”, Politeknik Dergisi, 21(1), (2018) 83-91.
 • [10] Özalp F., Yılmaz H. D., Kaya Ö., “İnşaat ve Yıkıntılardan Geri Kazanılan Agregaların Çeşitli Beton Elemanların Üretiminde Değerlendirilmesi”, 9. Ulusal Beton Kongresi, Antalya, (2015).
 • [11] Malesev, M., Radonjanin, V. and Marinkovic, S. “Recycled Concrete as Aggregate for Structural Concrete Production”, Sustainability, 2(1), (2010), 1204-1225.
 • [12] Çimen S., “İnşaat Sektöründe Geri Dönüştürülmüş Agregaların Tekrar Kullanımı”, Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi, 1(1), (2018), 44-54.
 • [13] Döndüren M. S., Şişik Ö., “Geri Dönüştürülmüş Agregalarla Üretilen Betonların Özellikleri”, Teknik-Online Dergi, 15(2), (2016).
 • [14] TS 802, “Beton karışım tasarımı hesap esasları”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara
 • [15] TS EN 206-1, “Beton-Bölüm 1: Özellik, performans, imalat ve uygunluk”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • [16] TS EN 12350-1, “Taze beton deneyleri-Bölüm 1: Numune alma”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • [17] TS EN 12390-3 “Sertleşmiş beton deneyleri-Bölüm 3:Deney numunelerinde basınç dayanımının tayini”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • [18] Demirel, C., & Şimşek, O., “Erken Yaştaki Atık Betonların Geri Dönüşüm Agregası Olarak Beton Üretiminde Kullanılabilirliği ve Sürdürülebilirlik Açısından İncelenmesi”, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2015).
 • [19] TS 3624, “Sertleşmiş betonda özgül ağırlık, su emme ve boşluk oranı tayin metodu”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • [20] Khaloo, A.R., “Properties of concrete using crushed clinker brick as coarse aggregate”, ACI Mater. Journal, 91 (2), (1994), 401-40.
 • [21] TS EN 12390-7, “Sertleşmiş beton deneyleri-Bölüm 7: Sertleşmiş betonun yoğunluğunun tayini”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Geosciences, Multidisciplinary
Journal Section Research Article
Authors

Şeyma AYDIN>
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Atila Gürhan ÇELİK This is me
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


İbrahim GÜNEŞ This is me
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date August 2, 2021
Published in Issue Year 2021, Issue 20

Cite

Bibtex @research article { mtb976849, journal = {MT Bilimsel}, issn = {2146-9431}, address = {Kabil Cd. 1335 Sk No: 6 Daire: 8 Vadi Köşk Apt. Aşağı Öveçler Çankaya Ankara}, publisher = {Mayeb Basın Yayın İnsan Kaynakları Ltd. Şti.}, year = {2021}, number = {20}, pages = {11 - 22}, title = {Geri Dönüştürülmüş Beton ve Tuğla Agregalarının Beton Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {Aydın, Şeyma and Çelik, Atila Gürhan and Güneş, İbrahim} }
APA Aydın, Ş. , Çelik, A. G. & Güneş, İ. (2021). Geri Dönüştürülmüş Beton ve Tuğla Agregalarının Beton Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması . MT Bilimsel , (20) , 11-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mtb/issue/64376/976849
MLA Aydın, Ş. , Çelik, A. G. , Güneş, İ. "Geri Dönüştürülmüş Beton ve Tuğla Agregalarının Beton Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması" . MT Bilimsel (2021 ): 11-22 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mtb/issue/64376/976849>
Chicago Aydın, Ş. , Çelik, A. G. , Güneş, İ. "Geri Dönüştürülmüş Beton ve Tuğla Agregalarının Beton Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması". MT Bilimsel (2021 ): 11-22
RIS TY - JOUR T1 - Geri Dönüştürülmüş Beton ve Tuğla Agregalarının Beton Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması AU - ŞeymaAydın, Atila GürhanÇelik, İbrahimGüneş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - MT Bilimsel JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 22 VL - IS - 20 SN - 2146-9431- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Underground Resources Geri Dönüştürülmüş Beton ve Tuğla Agregalarının Beton Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması %A Şeyma Aydın , Atila Gürhan Çelik , İbrahim Güneş %T Geri Dönüştürülmüş Beton ve Tuğla Agregalarının Beton Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması %D 2021 %J MT Bilimsel %P 2146-9431- %V %N 20 %R %U
ISNAD Aydın, Şeyma , Çelik, Atila Gürhan , Güneş, İbrahim . "Geri Dönüştürülmüş Beton ve Tuğla Agregalarının Beton Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması". MT Bilimsel / 20 (August 2021): 11-22 .
AMA Aydın Ş. , Çelik A. G. , Güneş İ. Geri Dönüştürülmüş Beton ve Tuğla Agregalarının Beton Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. MT Bilimsel. 2021; (20): 11-22.
Vancouver Aydın Ş. , Çelik A. G. , Güneş İ. Geri Dönüştürülmüş Beton ve Tuğla Agregalarının Beton Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. MT Bilimsel. 2021; (20): 11-22.
IEEE Ş. Aydın , A. G. Çelik and İ. Güneş , "Geri Dönüştürülmüş Beton ve Tuğla Agregalarının Beton Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması", MT Bilimsel, no. 20, pp. 11-22, Aug. 2021

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Authors transfer copyright to the publisher for the accepted submissions.