Sayı: 20, 2.08.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

1. Fe İçerisindeki Mg Elementinin Borlama İşlemine Etkisinin Araştırılması

Araştırma Makalesi

3. Yüzey Dalgaları / Temel Kaya Etkileşiminden Kaynaklanan Zemin Büyütmesinin 3-Boyutlu Modellenmesi

Araştırma Makalesi

7. Patlatma Etkilerinin Optimizasyonu: Örnek Çalışmalar

Araştırma Makalesi

9. 3 Boyutlu Nümerik Modelleme Yöntemi İle bir Şev Stabilitesi Analizi Çalışması

Derleme

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Authors transfer copyright to the publisher for the accepted submissions.