Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kömür Gazlaştırmanın Türkiye Açısından Stratejik Önemi

Yıl 2021, Sayı 20, 85 - 106, 02.08.2021

Öz

Kömürün dünya genelindeki ağırlıklı üretimi ve tüketimi batıdan doğuya doğru kaymış olup; kömür, her şeye rağmen dünya birincil enerji tüketimindeki yerini en ön sıralarda sürdürmeye devam etmektedir. Türkiye, birincil enerji kaynakları bakımından dışa bağımlı olduğundan cari açığın yarıdan fazlasını enerji giderleri oluşturmaktadır. Enerjideki dışa bağımlılığın azaltılabilmesi için yerli kömür kaynaklarının yüksek teknoloji ile işlenip gazlaştırma/sıvılaştırma amaçlı değerlendirilebilmesi, ulusal güvenlik açısından önemli bir konudur. Petrol ve doğal gazda yaşanabilecek bölgesel veya küresel bir kriz, Türkiye açısından en önemli risk faktörlerinden biridir. Enerjide kendi kendine yeten bir ülke olabilmenin en önemli yolu, kaynak çeşitliliğini arttırmanın yanında yerli kömür kaynaklarını yerli teknolojilerle yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilmekten geçmektedir. Bu çalışmada, kömürün dünya ve Türkiye özelindeki mevcut durumu ve geleceği ile ilgili tahminlerle birlikte, kömür gazlaştırmanın mevcut durumu ve geleceği ile ilgili bilgilere de yer verilmektedir. Ayrıca Türkiye açısından kömür gazlaştırma ürünlerinin stratejik öneminden bahisle, Pazar analizlerine yer verilerek, çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.

Kaynakça

 • Aktan, M. (2016). Energy Security Dilemma Of Turkey In The Context Of Domestic Coal Resources . İstanbul: Dünya Enerji Kongresi ve Sergisi.
 • Aktan, M. (2020, 08 06). Kömür Gazlaştırma Ürünlerinin Gerçek Opsiyonlar Yöntemi İle Değerlemesi. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Avşaroğlu, N. (2019, Şubat). Dünya'da Kömürün Geleceği. https://www.researchgate.net/publication/330811265_DUNYA'DA_KOMURUN_GELECEGI adresinden alındı BP. (2019). BP Statistical Review of World Energy, Coal, 68th Edition. 02 2020, 02 tarihinde https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-coal.pdf adresinden alındı
 • EİGM. (2019). Enerji Denge Tabloları 2018. 01 03, 2020 tarihinde https://www.eigm.gov.tr/tr-TR/Denge-Tablolari/Denge-Tablolari adresinden alındı
 • EPDK. (2020, 05 06). Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu 2018. EPDK: https://www.epdk.org.tr/Detay/DownloadDocument?id=ppHG/emxMVg= adresinden alındı
 • GSTC. (2019a). Map of Facilities. (Global Syngas Technologies Council) 02 03, 2020 tarihinde https://www.globalsyngas.org/resources/map-of-gasification-facilities adresinden alındı
 • GSTC. (2019b). Resources. (Global Syngas Technologies Council) 02 03, 2020 tarihinde https://www.globalsyngas.org/resources/the-gasification-industry/ adresinden alındı
 • Gübretaş. (2019a). Gübretaş 2018 Yılı Faaliyet Raporu. Ankara: Gübretaş.
 • Gübretaş. (2019b, Ocak). Gübretaş Yatırımcı Sunumu. 02 06, 2020 tarihinde https://www.gubretas.com.tr/wp-content/uploads/2019/04/Sunum_2019-1.pdf adresinden alındı
 • IEA. (2019, 11 21). Final energy consumption in industry by scenario, 1990-2040. (IEA) 02 01, 2020 tarihinde https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/final-energy-consumption-in-industry-by-scenario-1990-2040 adresinden alındı
 • İnal, S., Yasar, O., & Aydiner, K. (2021). Importance of Domestic Coal (Lignite) Reserves on Turkey’s Energy Independency. MT Bilimsel, 11-32.
 • Lignite Energy Council. (2019). Great Plains Synfuels Plant. 02 09, 2020 tarihinde https://lignite.com/mines-plants/poly-generation-plants/great-plains-synfuels-plant/ adresinden alındı
 • NETL. (2020, 02 20). Gasification Plant Databases: https://www.netl.doe.gov/research/coal/energy-systems/gasification/gasification-plant-databases adresinden alındı
 • Önal, G. (2005). Enerjide Kömürün Önemi. Makale. TMMOB Maden Mühendisleri Odası.
 • PAGEV. (2020, 02 06). PAGEV Plastik Sektörü Raporu 2019. PAGEV: https://pagev.org/plastik-sektor-raporu-2019 adresinden alındı
 • Petkim. (2020, 02 06). Petkim Petrokimya Holding A.Ş.: http://www.petkim.com.tr/Sayfa/1/46/URETIM-TURKIYE-PETROKIMYA-SANAYI-VE-PETKIM.aspx adresinden alındı
 • Reuters. (2021, 03 24). Analysis: Cold weather, sky-high gas prices burnish coal's appeal: https://www.reuters.com/article/us-coal-demand-analysis-idUSKBN29K1FO adresinden alındı
 • Soccar. (2020). Star Rafineri. (Soccar) 02 06, 2020 tarihinde http://www.socar.com.tr/star-rafineri.html adresinden alındı
 • Şengüler, İ. (2009). Ülkemiz Enerji Bütünlemesinde Kömürün Yeri ve Yeni Projeler. Makale. TMMOB.
 • TAGEM. (2018). Gübre Sektör Politika Belgesi 2018-2022. Ankara: TAGEM. 02 07, 2020 tarihinde https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/yayin/G%C3%BCbre%20Sekt%C3%B6r%20Politika%20Belgesi%202018-2022.pdf adresinden alındı
 • Tamzok, N. (2021a, 02 20). Dünya'da ve Türkiye'de Kömür Politikaları. T. M. Odası (Dü.), Kömür ve Enerji Çalıştayı. içinde Ankara: TMMOB Maden Mühendisleri Odası.
 • Tamzok, N. (2021b, 03 24). 03 22, 2021 tarihinde Enerji Günlüğü: https://www.enerjigunlugu.net/enerji-ve-iklime-cin-penceresinden-bakmak-31926yy.htm adresinden alındı
 • TC Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü. (2016). Kimya Sektörü Raporu 2015. Ankara: İhracat Genel Müdürlüğü. https://ticaret.gov.tr/data/5b87000813b8761450e18d7b/Kimya.pdf adresinden alındı
 • TKİ. (2015). Soma Kömür Gazlaştırma Projesi. Ankara: TKİ.
 • TKİ. (2019). Tunçbilek Kömür Gazlaştırma Pilot Tesisleri . Ankara: TKİ.
 • TKİ. (2020). TKİ TRİJEN Projesi. Bilgi Notu. Ankara: TKİ.
 • TUGSAŞ. (2020, 01 22). TUGSAŞ. Kütahya Gübre Sanayii AŞ: http://www.tugsas.gov.tr/kutahya.htm adresinden alındı
 • TÜBA. (2018). Temiz Kömür Teknolojileri Raporu. Ankara: TÜBA.
 • TÜBİTAK. (2019). TRİJEN Projesi. Ankara: TKİ.
 • TÜİK. (2020a). TÜİK Temel İstatistikler. 02 06, 2020 tarihinde http://tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist adresinden alındı
 • TÜİK. (2020b). İthalat İstatistikleri, 2018. Ankara: TUIK.
 • Yeldan, E., & Voyvoda, E. (2015). Türkiye İçin Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri. İstanbul: WWF Türkiye ve İstanbul Politikalar Merkezi.
 • Ziypak, M. (2015). Gazlaştırma Teknolojileri . Ankara: TKİ.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yerbilimleri, Ortak Disiplinler
Bölüm Derleme
Yazarlar

Metin AKTAN Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Türkiye Kömür İşletmeleri
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 20

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mtb977713, journal = {MT Bilimsel}, issn = {2146-9431}, address = {Kabil Cd. 1335 Sk No: 6 Daire: 8 Vadi Köşk Apt. Aşağı Öveçler Çankaya Ankara}, publisher = {Mayeb Basın Yayın İnsan Kaynakları Ltd. Şti.}, year = {2021}, number = {20}, pages = {85 - 106}, title = {Kömür Gazlaştırmanın Türkiye Açısından Stratejik Önemi}, key = {cite}, author = {Aktan, Metin} }
APA Aktan, M. (2021). Kömür Gazlaştırmanın Türkiye Açısından Stratejik Önemi . MT Bilimsel , (20) , 85-106 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mtb/issue/64376/977713
MLA Aktan, M. "Kömür Gazlaştırmanın Türkiye Açısından Stratejik Önemi" . MT Bilimsel (2021 ): 85-106 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mtb/issue/64376/977713>
Chicago Aktan, M. "Kömür Gazlaştırmanın Türkiye Açısından Stratejik Önemi". MT Bilimsel (2021 ): 85-106
RIS TY - JOUR T1 - Kömür Gazlaştırmanın Türkiye Açısından Stratejik Önemi AU - MetinAktan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - MT Bilimsel JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 106 VL - IS - 20 SN - 2146-9431- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 MT Bilimsel Kömür Gazlaştırmanın Türkiye Açısından Stratejik Önemi %A Metin Aktan %T Kömür Gazlaştırmanın Türkiye Açısından Stratejik Önemi %D 2021 %J MT Bilimsel %P 2146-9431- %V %N 20 %R %U
ISNAD Aktan, Metin . "Kömür Gazlaştırmanın Türkiye Açısından Stratejik Önemi". MT Bilimsel / 20 (Ağustos 2021): 85-106 .
AMA Aktan M. Kömür Gazlaştırmanın Türkiye Açısından Stratejik Önemi. MT Bilimsel. 2021; (20): 85-106.
Vancouver Aktan M. Kömür Gazlaştırmanın Türkiye Açısından Stratejik Önemi. MT Bilimsel. 2021; (20): 85-106.
IEEE M. Aktan , "Kömür Gazlaştırmanın Türkiye Açısından Stratejik Önemi", MT Bilimsel, sayı. 20, ss. 85-106, Ağu. 2021

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Authors transfer copyright to the publisher for the accepted submissions.