e-ISSN: 2822-2792
Founded: 2021
Period: Annually
Publisher: Hayatboyu Öğrenim ve İletişim Derneği
Cover Image
       

Hakkında
Muhakemat Uluslararası Risale-i Nur Araştırmaları Dergisi, Risale-i Nur Külliyatı’nın farklı disiplinler muvacehesinden incelenip araştırılarak, tartışmaya açılması ve anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla yayın yapan akademik bir dergidir. Bu doğrultuda dergi, Risale-i Nur Külliyatı’nda serd edilen felsefî, kelâmî, tasavvufî konuların yanı sıra içtimaî, siyasî ve bireysel hayata taalluk eden geniş yelpazedeki meselelere dair öne sürülen tezleri, İslam düşünce geleneği ve günümüz meseleleriyle ilişkisi açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçlar çerçevesinde, akademik nitelikteki özgün makale, kısa makale, belge, bildiri makaleleri, çeviri ve kitap/tez tanıtımı türlerindeki yazılara yer verilmektedir. Yayın politikası olarak ulusal ve uluslararası düzeyde ortak kabul görmüş akademik standartları esas alır.
Muhakemat Dergisi, Risale-i Nur araştırmaları doğrultusunda Felsefe-Din Bilimleri, Temel İslam Bilimleri başta olmak üzere Sosyal ve Beşerî Bilimler ile bunlarla ilintili tüm disiplinleri kapsayan özgün makale, araştırma, kitap tanıtımı, kritiği ve çevirilere yer verir. Dergide alan editörleri sistemi uygulanmaktadır. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makalelerde çift kör hakemlik sisteminden geçmektedir. Makalelerin dili, Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce olan Muhakemat Dergisi, yılda bir kez olmak üzere aralık ayında yayınlanmaktadır. 

2021 - Volume: 1 Issue: 1

Research Article

2. SAİD NURSÎ’NİN ESERLERİNDE İSLAM İLİM MİRASININ İZLERİ

Research Article

3. İMAM BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ, DOĞUŞU, KARARLIĞI VE BAŞARISI

Research Article

4. BEDİÜZZAMAN’A GÖRE VAHDET-İ VÜCÜD

Book Review

6. Kitap Tanıtımı: BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ ve HADİS

Telif Hakkı Formu

Buradan indirin

DOWNLOAD

You can send your articles for December /2. issue.