Medical Journal of Mugla Sitki Kocman University
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2148-8118 | e-ISSN 2618-6020 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | muskutd


    Medical Journal of Mugla Sitki Kocman University is a periodical of Medical School of Mugla Sitki Kocman University and is published three times per year; in April, August, and December. The Medical Journal of Mugla Sitki Kocman University’s publication languages are both Turkish and English. The articles which could be prospective or retrospective on investigational studies, case reports, letter to the editor and reviews of every aspect of medicine are published. The studies should have paramount ethical and scientific standards as well as no commercial concerns. Articles are accepted for publication on the condition that they are original, are not under consideration by another journal, or have not been previously published. The Medical Journal of Mugla Sitki Kocman University is indexed by Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar, Academic Keys and Research Bib. All manuscripts must be submitted electronically on the Authors are responsible for all content of the manuscripts. Rights to the use and reproduction, including in the electronic media, of all communications, papers, photographs and illustrations appearing in this journal belong to the Turkish Journal of Physical medicine and Rehabilitation, Reproduction without prior written permission of part or all of and material is forbidden. All rights are reserved. Published content of the journal is in authors’ own responsibility. Mugla Sitki Kocman University School of Medicine, editors, employees and the publisher do not accept any financial, legal or any other liability for the published material.

Medical Journal of Mugla Sitki Kocman University

ISSN 2148-8118 | e-ISSN 2618-6020 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | muskutd
Cover Image


    Medical Journal of Mugla Sitki Kocman University is a periodical of Medical School of Mugla Sitki Kocman University and is published three times per year; in April, August, and December. The Medical Journal of Mugla Sitki Kocman University’s publication languages are both Turkish and English. The articles which could be prospective or retrospective on investigational studies, case reports, letter to the editor and reviews of every aspect of medicine are published. The studies should have paramount ethical and scientific standards as well as no commercial concerns. Articles are accepted for publication on the condition that they are original, are not under consideration by another journal, or have not been previously published. The Medical Journal of Mugla Sitki Kocman University is indexed by Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar, Academic Keys and Research Bib. All manuscripts must be submitted electronically on the Authors are responsible for all content of the manuscripts. Rights to the use and reproduction, including in the electronic media, of all communications, papers, photographs and illustrations appearing in this journal belong to the Turkish Journal of Physical medicine and Rehabilitation, Reproduction without prior written permission of part or all of and material is forbidden. All rights are reserved. Published content of the journal is in authors’ own responsibility. Mugla Sitki Kocman University School of Medicine, editors, employees and the publisher do not accept any financial, legal or any other liability for the published material.

Volume 6 - Issue 2 - Aug 2019
 1. The Comparison of the Effects of Intra-articular Ozone and Polynucleotide Gel Injections in Pain Management of Knee Osteoarthritis
  Pages 56 - 59
  Emre ATA, Murat KÖSEM
 2. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Stajı Eğitim Modülü: Uzaktan Eğitim Sistemi Destekli Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenme Yöntemi
  Pages 60 - 69
  Yasemin BALCI, Ümit ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU
 3. Aort Anevrizmalı Hastalarda Anti-Endotel Hücre Antikor Düzeylerinin Sağlıklı ve Romatizmal Hastalığa Sahip Bireylerle Karşılaştırılması
  Pages 70 - 74
  Levent EMİRZEOĞLU, Selim NALBANT, Serkan ÇELİK, M. Hakan TEREKECİ, Çağatay ÖKTENLİ
 4. Relation of Pregnancy Associated Plasma Protein-A (PAPP-A) Levels in Serum and Follicular Fluid with Embryo Development and Early Pregnancy Results
  Pages 75 - 80
  Gülşen DOĞAN DURDAĞ, Hakan ŞATIROĞLU, Batuhan ÖZMEN, Ruşen AYTAÇ, Cem ATABEKOĞLU, Bülent BERKER, Murat SÖNMEZER
 5. Sepsis ve Septik Şok Tanısı ile Yoğun Bakım Ünitemize Yatan Olguların Taburculuk Sonrası 90 Günlük Mortalite ve Tekrar Hastane Başvuru Oranları
  Pages 81 - 85
  Canan GÜRSOY, Eylem YAŞAR, Gizem EYÜBOĞLU, Semra GÜMÜŞ DEMİRBİLEK
 6. Sağlıklı Bireylerde ve Kognitif Etkilenmesi Olanlarda Kokusal ve Görsel Elektrofizyolojik İncelemelerin Tanıya Katkısı ve Nöropsikolojik Test Sonuçlarıyla İlişkisi
  Pages 86 - 91
  Mehmet Tayfun KAŞIKCI
 7. The Association Between Carbohydrate Antigen 125 and Clinical Severity of Heart Failure
  Pages 92 - 95
  Tuğba DÜBEKTAŞ CANBEK
 8. Retrograd İntrarenal Cerrahi Deneyimimiz
  Pages 96 - 98
  İlker AKARKEN, Ömer ERDOĞAN, Hasan DELİKTAŞ, Hayrettin ŞAHİN
 9. Omuz Artroskopisinde İnterskalen Brakiyal Pleksus Bloğu Uygulanan Hastalarda Periferik Sinir Stimülatörü ve Ultrason Kullanımının Karşılaştırılması
  Pages 99 - 104
  Ender SİR, Mehmet Emin ORHAN, Sami EKSERT, Gökhan ÖZKAN, Tarık PURTULOĞLU, Abdülkadir ATIM, Bülent ATİK, Ercan KURT
 10. Gastric Carcinoma With Lymphoid Stroma (Gastric Medullary Carcinoma): A Rare Case Report
  Pages 105 - 107
  Sümeyye EKMEKCI, Yelda DERE, Mustafa DEĞİRMENCİ, Bülent ÇALIK, Özgül SAĞOL, Sulen SARIOGLU
 11. Duodenal Obstrüksiyonun Nadir Bir Nedeni: Süperior Mezenterik Arter Sendromu
  Pages 108 - 110
  Cihan AYDIN, Kağan GÖKÇE, Emrah DOĞAN, Burak Can DEPBOYLU
 12. Dizüstü Bilgisayar Kullanımı ile Oluşan Eritema Ab İgne: Vaka Sunumu
  Pages 111 - 112
  Şule GÖKŞİN
 13. Nadir Bir Olgu Sunumu: Rekürrent İnguinal Herni Şüphesi Yaratan Skrotal Kitle
  Pages 113 - 114
  Reha GİRGİN
 14. Askeri Dalgıç, Denizaltı, Kurbağa Adam Özel İhtisaslı Personel ile Sivil Profesyonel Sualtıadamları Muayene ve Değerlendirme Usüllerinin Karşılaştırılması
  Pages 115 - 118
  Engin KARAKUZU, Serkan ERGÖZEN