Cilt:6 Bağcılık Özel Sayı
Volume:6 Viticulture Special Issue

Volume: 6 - Issue:

Special Issue

1.324     |     11.245

Contents

  • Kapadokya Ulusal Bağcılık Çalıştayı Özel Sayısı
  • etik ilkeler ve yayın politikası