502 Bad Gateway


nginx
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
Namık Kemal Medical Journal
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2587-0262 | Period Tri-annual | Founded: 2013 | Publisher Namik Kemal University |


Sayın Okurlarımız, Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

 

2013 yılından bu yana Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Dergipark desteği ile yayınlanmakta olan  International Journal of Basic and Clinical Medicine adlı dergimizde Tıp Fakültesi Dekanımız ve dergi editör kurulu kararı ile isim değişikliği yapmış bulunmaktayız. Dergimizin yeni adı Namık Kemal Tıp Dergisi (Namık Kemal Medical Journal), kısa adı ise NKMJ olarak değiştirilmiştir. Daha önceki isimle yayınlanmış olan yazılarınızın arşiv aktarımı yapılmıştır. 

Namık Kemal Tıp Dergisi, ulusal ve uluslararası ilgili tüm tıbbi kurum ve kişilere basılı ve elektronik olarak ücretsiz ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir. Namık Kemal Tıp Dergisi  ULAKBİM Türk Tıp Dizini-TR Dizin (2018 yılı dahil) kapsamında yer almaktadır. 

Namık Kemal Tıp Dergisi Türkiye’de yapılan araştırmaların uluslararası bilim çevrelerine duyurulması, paylaşılması ve bu bağlamda Türkiye’nin tanıtılmasına katkıda bulunmayı misyon edindiğinden, özellikle özgün araştırma niteliğindeki yazıları yayınlamaya öncelik vermektedir.

Dergimiz yılda üç kez olmak üzere (Nisan, Ağustos, Aralık) dört ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir. 

Namık Kemal Tıp Dergisi Editör Kurulu

Namık Kemal Medical Journal

e-ISSN 2587-0262 | Period Tri-annual | Founded: 2013 | Publisher Namik Kemal University |
Cover Image


Sayın Okurlarımız, Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

 

2013 yılından bu yana Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Dergipark desteği ile yayınlanmakta olan  International Journal of Basic and Clinical Medicine adlı dergimizde Tıp Fakültesi Dekanımız ve dergi editör kurulu kararı ile isim değişikliği yapmış bulunmaktayız. Dergimizin yeni adı Namık Kemal Tıp Dergisi (Namık Kemal Medical Journal), kısa adı ise NKMJ olarak değiştirilmiştir. Daha önceki isimle yayınlanmış olan yazılarınızın arşiv aktarımı yapılmıştır. 

Namık Kemal Tıp Dergisi, ulusal ve uluslararası ilgili tüm tıbbi kurum ve kişilere basılı ve elektronik olarak ücretsiz ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir. Namık Kemal Tıp Dergisi  ULAKBİM Türk Tıp Dizini-TR Dizin (2018 yılı dahil) kapsamında yer almaktadır. 

Namık Kemal Tıp Dergisi Türkiye’de yapılan araştırmaların uluslararası bilim çevrelerine duyurulması, paylaşılması ve bu bağlamda Türkiye’nin tanıtılmasına katkıda bulunmayı misyon edindiğinden, özellikle özgün araştırma niteliğindeki yazıları yayınlamaya öncelik vermektedir.

Dergimiz yılda üç kez olmak üzere (Nisan, Ağustos, Aralık) dört ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir. 

Namık Kemal Tıp Dergisi Editör Kurulu

Volume 7 - Issue 2 - Aug 2019
 1. Tiroid Nodüllerinde Malign ve Benign Ayrımında Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans İncelemenin Yeri
  Pages 47 - 52
  Ömer Özçağlayan, Tuğba İlkem Kurtoğlu Özçağlayan, Ahmet Mesrur Halefoğlu
 2. Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Erişkin Bireylerde Risk Değerlendirme Skorlama Sistemi Kullanılarak Tip 2 Diyabet Riskinin Taranması
  Pages 53 - 60
  Muhammet Ali İğci, Okcan Basat
 3. Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri Hücrelerinde Let-7B- 5P’nin Apoptotik Genler ile İlişkisinin Araştırılması
  Pages 61 - 71
  Esra Bozgeyik
 4. Tip 2 Diyabetik Vakalarda Ortalama Trombosit Hacmi (MPV) Düzeyleri İle Diyabetik Periferik Nöropati İlişkisi
  Pages 72 - 76
  Bülent Bilir, Betül Ekiz Bilir, Neslihan Soysal Atile
 5. Bir Tarım Coğrafyası Olan Trakya’ da Dupuytren Hastalığı’ nın Epidemiyolojik Profilinin İncelenmesi
  Pages 77 - 82
  Özgür Agdoğan, Uğur Tosun
 6. Gebelik Yaşına Göre Normal ve Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre Bebeklerde Mortalite ve Morbiditelerin Karşılaştırılması
  Pages 83 - 89
  Gülsüm Kadıoğlu Şimşek, Mehmet Büyüktiryaki, Hayriye Gözde Kanmaz Kutman, Tuğba Alarcon Martinez, Şerife Suna Oğuz, Cüneyt Tayman, Fuat Emre Canpolat
 7. Cerrahi Hastalarının Düşme Risklerinin Değerlendirilmesi
  Pages 90 - 95
  Ümmü Yıldız Fındık, Duygu Soydaş Yeşilyurt, Ayşe Gökçe Işıklı
 8. Sentetik Kannabinoid Zehirlenme Vakalarında Otopsi Bulgularının Değerlendirilmesi
  Pages 96 - 103
  Servet Birgin Iritas, Aybike Dip, Nevriye Tezer, Ahmet Hakan Dinç
 9. Kronik Karaciğer Hastalığında Sisterna Şili Çapının Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Değerlendirilmesi
  Pages 104 - 109
  Sadık Server
 10. The Role of Magnetic Resonance Imaging ın Diagnosis of Arrhythmogenic Right Ventricle Dysplasia
  Pages 110 - 117
  Hadi Sasani, Memduh Dursun, Ahmet Kaya Bilge
 11. Becoming the Hope for Life on Thin Ice: First Aid Training Project for The First Year Students of Tekirdag Namık Kemal University
  Pages 118 - 127
  Tülin Yıldız, A. Handan Dökmeci
 12. Pür Seminom Vakalarının Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonrası İzlemleri: Tek Merkez Deneyimi
  Pages 128 - 132
  Ali Gökyer, Ahmet Küçükarda, Osman Köstek
 13. Migren Tedavisinde Akupunkturun Etkinliği
  Pages 133 - 139
  Bilge Kesikburun, Nuray Gülgönül, Emel Ekşioğlu, Aytül Çakcı
 14. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Olgularda Sosyodemografik Özellikler, Semptom ve Tanı Dağılımı
  Pages 140 - 145
  Meriç Meriçli, Tuğçe Yıldız, Saliha Baykal
 15. İnek Sütü Alerjisine Güncel Yaklaşım
  Pages 146 - 155
  Nurşen Ciğerci Günaydın
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
International Journal of Basic and Clinical Medicine 2148-0613 2013-2018
YENİ ADI

Namık Kemal Tıp Dergisi 

Arşive buradan erişebilirsiniz.

Previously Titled As

 International Journal of Basic and Clinical Medicine

Archives can be reached from this link

Dizinler ve Platformlar