Namık Kemal Medical Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2587-0262 | Period Tri-annual | Founded: 2013 | Publisher Namik Kemal University |


Dear Readers, Authors and Reviewers,
The website and online article system of our journal have been updated. You can reach the articles and evaluations sent to our journal before 1 December 2020 via this page.
You can visit namikkemalmedj.com to submit a new article to our journal.Dear Readers, Authors and Referees


Namık Kemal Medical Journal (NKMJ) is the official journal of Tekirdag Namik Kemal University Medical School . NKMJ  is  a scientific journal aiming to publish original research, case reports and reviews  free of charge and  in electronic form. NKMJ priorities publishing original research in the field of medicine which meet the qualifications of the journal. Open and free access to the full texts of all articles are permitted  immediately upon publication.

Our journal is a peer-reviewed journal published quarterly, three times a year (April, August, December).The journal does not request any charges for article processing or article submission.

Namık Kemal Medical Journal is in the scope of ULAKBİM Turkish Medical Directory-TR Index (since 2018).

                                                                                                                                                                                                Namık Kemal Medical Journal Editorial Board

Namık Kemal Medical Journal

e-ISSN 2587-0262 | Period Tri-annual | Founded: 2013 | Publisher Namik Kemal University |
Cover Image


Dear Readers, Authors and Reviewers,
The website and online article system of our journal have been updated. You can reach the articles and evaluations sent to our journal before 1 December 2020 via this page.
You can visit namikkemalmedj.com to submit a new article to our journal.Dear Readers, Authors and Referees


Namık Kemal Medical Journal (NKMJ) is the official journal of Tekirdag Namik Kemal University Medical School . NKMJ  is  a scientific journal aiming to publish original research, case reports and reviews  free of charge and  in electronic form. NKMJ priorities publishing original research in the field of medicine which meet the qualifications of the journal. Open and free access to the full texts of all articles are permitted  immediately upon publication.

Our journal is a peer-reviewed journal published quarterly, three times a year (April, August, December).The journal does not request any charges for article processing or article submission.

Namık Kemal Medical Journal is in the scope of ULAKBİM Turkish Medical Directory-TR Index (since 2018).

                                                                                                                                                                                                Namık Kemal Medical Journal Editorial Board

Volume 8 - Issue 3 - Dec 20, 2020
 1. COVID-19 SALGINININ SAĞLIK ALANINDAKİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE ETKİSİ: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
  Pages 279 - 287
  Demet TERZİ, Ramadan Bilgin AKALIN, Berna ERDAL
 2. COVİD-19 Pandemi Döneminde Astım Tanılı Ergenlerde Anksiyete Düzeyinin Değerlendirilmesi
  Pages 288 - 294
  Nurşen CİĞERCİ GÜNAYDIN, Saliha BAYKAL
 3. CORONAVİRÜS HASTALIĞI 2019 (COVİD 19) DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE UYKU KALİTESİ VE İNSOMNİ ŞİDDETİ
  Pages 295 - 302
  Selen İLHAN ALP, Meral DEVECİ, Berna ERDAL, Ramadan Bilgin AKALIN, Demet TERZİ
 4. Perioperative Considerations In Urgent Surgical Care and Operating Room Practice and Guidance During COVID-19 Pandemic; Our Experiences
  Pages 303 - 313
  Ayhan SAHİN, Ahmet GÜLTEKİN, Gülcan GÜCER ŞAHİN, İlker YILDIRIM, Cengiz MORDENİZ, Cavidan ARAR
 5. COVID-19 ENFEKSİYONU SEYRİNDE ANNELERİN EMZİRME VE ANNE SÜTÜ HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMLARI
  Pages 314 - 320
  Ayşin NALBANTOĞLU, Burçin NALBANTOĞLU, Gülbin GÖKÇAY
 6. Anxiety symptoms in healthcare workers and their children during the COVID-19 pandemic in Turkey
  Pages 321 - 330
  Berkan ŞAHİN, Esra HOŞOĞLU, Bedia ÖNAL
 7. Anket Çalışması: Türkiye'deki Anestezi Uzmanlarının Doğum Analjezisi Deneyimlerine Bakış
  Pages 331 - 338
  Ahmet GÜLTEKİN, Zübeyir CEBECİ, Ebru CANAKCİ, Ayhan SAHİN, İlker YILDIRIM
 8. Primer Enurezis Nocturna Tanılı Hastalarda En Zor Sorular:Doğru tedavi? Doğru süre?
  Pages 339 - 343
  Mehtap ÇELAKIL
 9. Investigating Associated Factors Between Admission to Pediatric Emergency and Referral to Intensive Care Unit: A Retrospective Cohort Study
  Pages 344 - 350
  Eda SÜNNETÇİ, Aslı KIBRIS, Ferit DURANKUŞ
 10. “MİDE KANSERİNDE ADJUVAN KEMORADYOTERAPİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
  Pages 351 - 360
  Ahmet YOLCU, Haldun ERKAL, Meltem SERİN
 11. Kanser hücrelerinde miR-96-5p’nin AIFM3’ü düzenleyerek apoptoz ilişkili sinyali baskılaması
  Pages 361 - 368
  Esra BOZGEYİK
 12. LEUPROLİDE ASETAT TEDAVİSİ ALAN SANTRAL PUBERTE PREKOKS TANILI KIZ HASTALARDA UZUN DÖNEM SONUÇLAR
  Pages 369 - 375
  Esra ÖZMEN, Prof. Dr. Sibel TULGAR KINIK
 13. Opere Erken Evre Akciğer Kanseri Hastalarında Prognostik Faktörler Retrospektif Tek Merkez Sonuçları
  Pages 376 - 382
  Özkan ALAN, Özlem ERCELEP, Tugba AKİN, Eda TANRIKULU, Rahib HASANOV, Tugba BASOĞLU, Mehmet Akif ÖZTÜRK, Serap KAYA, Nalan AKGÜL, Tunç LAÇİN, Emine BOZKURTLAR, Faysal DANE, Perran YUMUK
 14. YAYGIN BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA (YBBHL) TANILI OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRMESİ
  Pages 383 - 390
  Atakan TEKİNALP, Sinan DEMİRCİOĞLU, Volkan KARAKUŞ, Özcan ÇENELİ, Burhan TURGUT
 15. Tip-1 Diabetes Mellitus tanılı çocuklarda glisemik kontrol derecesine göre sol ventrikül fonksiyonlarının ekokardiyografik olarak değerlendirilmesi
  Pages 391 - 397
  Erman ÇİLSAL, Yılmaz KOR
 16. Prediction of Possible Factors that Affect Stone Free Rate of Retrograde Intrarenal Surgery; A Multicenter Study
  Pages 398 - 403
  Oktay ÖZMAN, Cem BAŞATAÇ, Murat AKGÜL, Önder ÇINAR, Eyüp Burak SANCAK, Cenk Murat YAZICI, Bulent ONAL, Haluk AKPINAR
 17. Evaluation of new inflammatory parameters in patients with chronic spontaneous urticaria: A new predictor of refractoriness to antihistamine treatment
  Pages 404 - 411
  Nur Cihan COŞANSU
 18. UTILITY OF SOMATOSTATIN RECEPTORS IN GEP-NETs
  Pages 412 - 418
  Kivilcim ERDOGAN, İsa Burak GÜNEY, Gamze AKKUŞ, Ahmet RENCUZOGULLARİ, Hüsnü SÖNMEZ, Figen DORAN
 19. Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Elektronik Sigara Farkındalığı ve Kullanım Düzeyleri
  Pages 419 - 428
  Uğurcan SAYILI, Özden AKSU SAYMAN, Eray YURTSEVEN, Ethem ERGİNÖZ
 20. METASTATİK KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE ORAL VİNORELBİNİN ÜÇÜNCÜ SERİ TEDAVİDE ETKİNLİK VE TOKSİSİTE DEĞERLENDİRMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
  Pages 429 - 435
  Lokman KORAL
 21. MORPHOLOGİCAL AND CLİNİCAL ASPECTS OF ABERRANT SUBCLAVİAN ARTERY:SİNGLE CENTER MDCT BASED STUDY
  Pages 436 - 442
  Tuğba İlkem KURTOĞLU ÖZÇAĞLAYAN, Ömer ÖZÇAĞLAYAN, Gülcan GÜCER ŞAHİN, Gülşah EKİCİ, Hilal KURTOĞLU
 22. HEMOROİD HASTALIĞI TEDAVİSİNDE MİNİMAL İNVAZİV TEDAVİ SEÇENEĞİ OLARAK LAZER PROSEDÜRÜ
  Pages 443 - 449
  Yasin DURAN, Fatin Rüştü POLAT, Birol TOPCU
 23. Correlation of Jitter Parameters and Acetylcholine Receptor Antibody Titers in Myasthenia Gravis
  Pages 450 - 455
  Ahmet Candan KÖYLÜOĞLU, Halit FİDANCI, İlker ÖZTÜRK
 24. Stres Tip İdrar Kaçırma Tedavisinde Orta Üretra Askı Cerrahilerinin Uzun Dönem Etkinlik ve Güvenirliliğinin Karşılaştırılması
  Pages 456 - 463
  Murat AKGÜL, Çağrı DOĞAN, Cenk Murat YAZICI, Rıdvan ÖZCAN, Mehmet Fatih ŞAHİN
 25. Bilinen Kalp Hastalığı Öyküsü Olmayan Çocuklarda Elektrokardiyogram Aks Değerlerinin Konjenital Kalp Hastalığını Öngörmedeki Etkisi
  Pages 464 - 470
  Gülhan TUNCA ŞAHİN, Erkut OZTURK
 26. Evaluation of the Compatibility of Atrium and Ventricular Measurements in Thoracic Computerized Tomography and Coronary Computerized Tomography Angiography
  Pages 471 - 478
  Fethi Emre USTABAŞIOĞLU, Cihan ÖZGÜR, Cesur SAMANCI, Derya KARABULUT, Nermin TUNÇBİLEK
 27. THE EVALUATION OF NEW GENERATION INFLAMMATORY MARKERS IN CHILDREN WITH MORBID OBESITY AND METABOLIC SYNDROME
  Pages 479 - 488
  Metin DONMA, Sevgi Dilan ERSELCAN, Ahsen YİLMAZ, Savaş GÜZEL, Orkide DONMA
 28. Atypical Chest CT Findings and Clinical Correlation of COVID-19 Pneumonia
  Pages 489 - 498
  Gülcan GÜCER ŞAHİN, Tuğba İlkem KURTOĞLU ÖZÇAĞLAYAN, Ayhan ŞAHİN, Ömer ÖZÇAĞLAYAN, Hadi SASANİ
 29. Hepatit B Aşılama Verileri; İmmünsüpresif Hastalarda Tek Doz mu? Çift Doz mu?
  Pages 499 - 506
  Servet ÖZTÜRK, Merve KAÇAR, Semra TOPRAK, Onur ÇOLAK, Derya ÖZTÜRK, Canan AGALAR
 30. ÇOCUKLARDA ve GENÇ ERİŞKİNLERDE SUBAKSİLLER SAĞ TORAKOTOMİ YAKLAŞIMIYLA (‘BİKİNİ İNSİZYONU’) MİNİMAL İNVAZİV ATRİYAL SEPTAL DEFEKT ONARIMI
  Pages 507 - 514
  Arda ÖZYÜKSEL, Baran ŞİMŞEK, Pelin KOCAPEHLİVAN, Şener DEMİROLUK, Murat SAYGI, Mehmet BİLAL
 31. Propolis ve Kurkumin Ekstraktlarının Trichophyton Türleri Üzerine Antifungal Etkilerinin Araştırılması
  Pages 515 - 522
  Zehra Özlem ÜNAL, Berna ERDAL
 32. Görsel Uyandırılmış Potansiyellerin Normal Verilerinin Değerlendirilmesi: Bir Elektronörofizyoloji Laboratuvarının Deneyimi
  Pages 523 - 528
  Sibel ÜSTÜN ÖZEK, Büşra AKBAŞ
 33. PREMALİGN SERVİKOVAGİNAL SMEAR SONUÇLARININ KOLPOSKOPİ VE LEEP İLE KORELASYONU
  Pages 529 - 536
  İlke ÖZER ASLAN, Zeliha Zeynep SATILMIŞOĞLU, Erson AKSU
 34. Pramipeksol İlişkili Uygunsuz Antidiüretik Hormon Salınımı Sendromu
  Pages 537 - 540
  Fettah EREN, Aysegul DEMİR, Güllü EREN
 35. COVID-19 ile Mücadelede Tıbbi Tedaviye ek olarak İmmün Sistemin Güçlendirilmesi: Mikrobesinlerin Önemi
  Pages 541 - 550
  Metin DONMA, Orkide DONMA
 36. TRACHEOSTOMY AND TRACHEOSTOMY CARE DURING THE COVID-19 PANDEMIC
  Pages 551 - 556
  Tolga ERSÖZLÜ, Erdoğan GÜLTEKİN
 37. ROMATOLOJİ PERSPEKTİFİNDEN COVID-19
  Pages 557 - 563
  Mehmet TEZCAN, Rıdvan MERCAN
 38. KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) İLE İLİŞKİLİ KOAGÜLOPATİ
  Pages 564 - 569
  Seval AKPINAR
 39. COVID-19 PANDEMİSİNDE NEFROLOJİ KLİNİKLERİNİN YÖNETİMİ
  Pages 570 - 578
  Nergiz BAYRAKÇI, Gülsüm ÖZKAN
 40. Halk Sağlığı Boyutuyla Türkiye’de Covid-19 Pandemisinin Değerlendirmesi
  Pages 579 - 594
  Gamze VAROL, Burcu TOKUÇ
 41. COVID-19 PANDEMİSİ ve TÜRKİYE'DE TIP EĞİTİMİ
  Pages 595 - 599
  Burcu TOKUÇ, Gamze VAROL
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN TR Dizin Citation Count Year
International Journal of Basic and Clinical Medicine 2148-0613 0 2013-2021
Indexes and Platforms
Dizinler ve Platformlar
YENİ ADI

Namık Kemal Tıp Dergisi 

Arşive buradan erişebilirsiniz.

Previously Titled As

 International Journal of Basic and Clinical Medicine

Archives can be reached from this link