Journal Boards

Editor

Prof. Dr. Abdurrahman Adak, Mardin Artuklu University-EditorProf. Dr. Abdurrahman ADAK Mardin Artuklu Üniversitesi 0000-0002-9124-1605 Türkiye
World Languages, Literature and Culture
Assoc. Prof. Dr. Hayrullah ACAR Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye
World Languages, Literature and Culture
Assoc. Prof. Dr. Ayhan TEK Muş Alparslan Ünv. Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü 0000-0002-9862-6938 Türkiye
Kurdish Language, Literature and Culture
Instructor Leyla KAPLAN Mardin Artuklu Üniversitesi 0000-0001-7887-9017 Türkiye
Kurdish Language, Literature and Culture

Edîtorê Rêvebirîyê / Managing Editor

Hayrullah Acar

Cîgirên Edîtor / Assist. Editor

Ayhan Tek
Leyla Kaplan

Edîtorên Zanistên Zimanî / Language Sciences Editors

Tahirhan Aydın
Nurettin Beltekin
Songül Gündogdu Yücel

Edîtorên Zanistên Edebîyatê / Literature Sciences Editors

Hemin Omar Ahmad
Osman Aslanoğlu
Zülküf Ergün
Farangis Ghaderi
Bakhtiar Sajjadi
Kenan Subaşı

Edîtorên Zanistên Civakî / Social Sciences Editors

İbrahim Bor
Ahmet Gemi
Şehmus Kurt
Esmail Shams
Shahab Vali

Edîtorê Nirxandina Pirtûkan / Book Review Editor

M. Emin Purçak

Edîtorên Zimanî /Language Editor

• Kurmancî / Kurmanji: Yunus Demir
• Îngilîzî / English: Cihat Yılmaz
• Soranî / Sorani & Farisî / Persian: Mezher Îbrahîmî
• Zazakî /Zazaki : Bilal Zilan
• Tirkî /Turkish: Ebubekir Gören

EDITORIAL BOARD

Abbas Vali
Abdulwahab Khalid Musa
Hamit Bozarslan
Jalile Jalil
Martin Van Bruinessen
Mesut Yeğen
Philip G. Kreyenbroek
Salih Akın