Journal Boards

Editor

Prof. Dr. Abdurrahman Adak, Mardin Artuklu University-EditorProf. Dr. Abdurrahman ADAK Mardin Artuklu Üniversitesi 0000-0002-9124-1605 Türkiye
World Languages and Literature
World Languages and Literature
Assoc. Prof. Dr. Ayhan TEK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9862-6938 Türkiye
Linguistics, World Languages and Literature, Comparative Literature, Classical Turkish Literature, Classical Turkish Literature out of Ottoman Field, Classical Turkish Literature of Ottoman Field, Social Science
Instructor Leyla KAPLAN Mardin Artuklu Üniversitesi 0000-0001-7887-9017 Türkiye
Kurdish Language and Literature

Edîtorê Rêvebirîyê / Managing Editor

Hayrullah Acar

Cîgirên Edîtor / Assist. Editor

Ayhan Tek
Leyla Kaplan

Edîtorên Zanistên Zimanî / Language Sciences Editors

Tahirhan Aydın
Nurettin Beltekin
Songül Gündogdu Yücel

Edîtorên Zanistên Edebîyatê / Literature Sciences Editors

Hemin Omar Ahmad
Osman Aslanoğlu
Zülküf Ergün
Farangis Ghaderi
Bakhtiar Sajjadi
Kenan Subaşı

Edîtorên Zanistên Civakî / Social Sciences Editors

İbrahim Bor
Ahmet Gemi
Şehmus Kurt
Esmail Shams
Shahab Vali

Edîtorê Nirxandina Pirtûkan / Book Review Editor

M. Emin Purçak

Edîtorên Zimanî /Language Editor

• Kurmancî / Kurmanji: Yunus Demir
• Îngilîzî / English: Cihat Yılmaz
• Soranî / Sorani & Farisî / Persian: Mezher Îbrahîmî
• Zazakî /Zazaki : Bilal Zilan
• Tirkî /Turkish: Ebubekir Gören

EDITORIAL BOARD

Abbas Vali
Abdulwahab Khalid Musa
Hamit Bozarslan
Jalile Jalil
Martin Van Bruinessen
Mesut Yeğen
Philip G. Kreyenbroek
Salih Akın