avatar
Kenan Subaşı Assoc. Prof. Dr. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Publication 12 Review 19 CrossRef Cited 5
12 Publication
19 Review
5 CrossRef Cited

Research Fields

Kurdish Language, Literature and Culture

Institution

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Popular Publications

Bajar-Edebiyat û Cizîra Botan
DOI: -
CITED 0 FAVORITE 1 TOTAL DOWNLOAD COUNT 1452

0

1

1452

Halk Hikâyeleri’ndeki Aşkı Trajediye Dönüştüren Hilekâr ve Düzenbaz Karakterler
Published: 2023 , Mukaddime
DOI: 10.19059/mukaddime.1243035
CITED 1 FAVORITE 1 TOTAL DOWNLOAD COUNT 362

1

1

362

Publications

Simurg and Its Manifestations in Kurdish Folklore
DOI: 10.35859/jms.2023.1330548
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 332

0

332

Halk Hikâyeleri’ndeki Aşkı Trajediye Dönüştüren Hilekâr ve Düzenbaz Karakterler
Published: 2023 , Mukaddime
DOI: 10.19059/mukaddime.1243035
FAVORITE 1 TOTAL DOWNLOAD COUNT 362

1

362

0

646

Dēw/Demons and Their Manifestations in Kurdish Folklore
Published: 2022 , Nubihar Akademi
DOI: 10.55253/2022.nubihar.1100092
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 686

0

686

0

476

Nirxandina Helbestên Zarokan ên Kurdî li Gorî “Rastîya Zarokê” û “Îzafîyeta Zarokê”
Published: 2021 , Mukaddime
DOI: 10.19059/mukaddime.803810
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 750

0

750

Tradional Children Games and Their Continuity in Hakkari Region
Published: 2021 , Folklor u Ziman
DOI: -
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 709

0

709

0

424

Corpuses of Kurd (21-22-47) in Alexandre Jaba’s Manuscripts Collection (Nûbar and Eqîdeya Îmanê)
Published: 2020 , Kurdiyat
DOI: 10.5281/zenodo.3895042
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 526

0

526

KURTEDÎROKA ÇAPEMENÎ Û MEDYAYA ZAROKAN A KURDÎ
Published: 2017 , Şarkiyat
DOI: -
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 1559

0

1559

Bajar-Edebiyat û Cizîra Botan
DOI: -
FAVORITE 1 TOTAL DOWNLOAD COUNT 1452

1

1452

VEGOTINA HÊMAYÎ Û METAFORÎK DI MAMIKÊN KURDÎ DE
DOI: -
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 2085

0

2085

Publications

Halk Hikâyeleri’ndeki Aşkı Trajediye Dönüştüren Hilekâr ve Düzenbaz Karakterler
Published: 2023 , Mukaddime
DOI: 10.19059/mukaddime.1243035
CITED 1 FAVORITE 1 TOTAL DOWNLOAD COUNT 362

1

1

362

Dēw/Demons and Their Manifestations in Kurdish Folklore
Published: 2022 , Nubihar Akademi
DOI: 10.55253/2022.nubihar.1100092
CITED 1 FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 686

1

0

686

1

0

476

Nirxandina Helbestên Zarokan ên Kurdî li Gorî “Rastîya Zarokê” û “Îzafîyeta Zarokê”
Published: 2021 , Mukaddime
DOI: 10.19059/mukaddime.803810
CITED 1 FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 750

1

0

750

1

0

424

Interactive Guide Tool
If you want to see the panel introduction, you can click Start Tour.