Journal Boards

Türkçe Alan Editörü

Dr. Haşim Özdaş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Adına Sahibi

Assoc. Prof. Dr. Abdulhadi TİMURTAŞ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ARAP DİLİ VE BELAGATİ 0000-0002-6887-6223 Türkiye
Linguistics

Editorial Board


Doç. Dr. Abdulhadi TİMURTAŞ

Assoc. Prof. Dr. Abdulhadi TİMURTAŞ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ARAP DİLİ VE BELAGATİ 0000-0002-6887-6223 Türkiye
Linguistics

Sayı Editörü

Dr. Zafer AÇAR BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ, KÜRT DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Türkiye
Kurdish Language and Literature

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdurrahman Adak – Mardin Artuklu Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ –Bingöl Üniversitesi

Doç. Dr. Abdulhadi TİMURTAŞ- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. Ayhan TEK - Muş Alparslan Üniversitesi

Doç. Dr. Hayrullah ACAR – Mardin Artuklu Üniversitesi

Doç. Dr. Mahmut DÜNDAR- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. M. Zahir ERTEKİN- Bingöl Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK – Mardin Artuklu Üniversitesi

Doç. Dr.  Kenan BULUT- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr.  Osman ASLANOĞLU- Dicle Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Zafer AÇAR - Bingöl Üniversitesi