Journal Contacts

Section Editor

Sinan ÇAKAR
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
sinancakar82@gmail.com

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi


Editor-in-Chief

Abdülhadi TİMURTAŞ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü
atimurtas71@hotmail.com

Editor

Yakup AYKAÇ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
yakupaykac@yyu.edu.tr

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü, Yaşayan Diller Enstitüsü. 


Technical Contact

Öğrt. Gör. Hacı YILMAZ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü
haciyilmaz@yyu.edu.tr