PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2015, Volume: 5 Issue: 11, 66 - 88, 01.12.2015

Abstract

New ideas on curing depression, which is considered to be the disease of our time, are being offered to the individuals as consumer commodities and services in the context of health. Prozac, an antidepressant, has gained popularity, not as a drug but as an object of consumption. This new formation came to the subject area of intellectual products and has found its place in cinema and literature. In the beginning of 2000s, adaptation from the same named book; feature film 'Prozac Nation' was theoritised as Prozac Nation and often discussed in social sciences literature and global consumption trends. This study will discuss the presentation and consumption of health concept in the scope of individualized consumption behavior based on Prozac case study

YAŞAM BİÇİMİ TASARIMINDA KÜRESEL BİR EĞİLİM OLARAK SAĞLIK SÖYLEMİ: “PROZAC” ÖRNEĞİ

Year 2015, Volume: 5 Issue: 11, 66 - 88, 01.12.2015

Abstract

Çağın hastalığı olarak nitelenen ‘depresyon’un iyileştirilmesine yönelik fikirler sağlık olgusu çerçevesinde meta ve hizmet olarak tüketicilerin bireysel beğenisine sunulmaktadır. Bir antidepresan olan Prozac da bu anlamda, ilaç olarak değil bir tüketim nesnesi olarak popülerlik kazanmıştır. Söz konusu bu oluşumu konu alan fikirsel ürünler sinema ve edebiyatta kendilerine yer bulmuşlardır. 2000’li yılların başında aynı isimli kitaptan sinemaya aktarılan ‘Prozac Toplumu’ adlı filmden sonra ‘Prozac Toplumu’ kavramsallaştırılarak sosyal bilimler literatürüne girmiş ve küresel tüketim trendlerinin değerlendirilmesinde çok kullanılan kavramlardan biri haline gelmiştir. Çalışma, söz konusu bu çerçevede bireyselleşen tüketim edimleri kapsamında, Prozac örnek olayı üzerinden sağlık olgusunun sunumunu ve tüketimini tartışmaktadır

Details

Other ID JA37UE22SJ
Journal Section Article
Authors

İdil ALADAĞ This is me


Emsal Merve BİÇER This is me

Publication Date December 1, 2015
Submission Date December 1, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015 Volume: 5 Issue: 11

Cite

APA Aladağ, İ. & Biçer, E. M. (2015). YAŞAM BİÇİMİ TASARIMINDA KÜRESEL BİR EĞİLİM OLARAK SAĞLIK SÖYLEMİ: “PROZAC” ÖRNEĞİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (11) , 66-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/odusobiad/issue/27563/290005

Hope to be enlightened in the light of knowledge ....

ODÜSOBİAD