OHS ACADEMY
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2630-578X | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Rüştü UÇAN | https://ohs.academy/tr


OHS ACADEMY

ISSN 2630-578X | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Rüştü UÇAN | https://ohs.academy/tr
AMAÇ ve KAPSAM

Amaç:

 

OHS Academy, İş Sağlığı ve Güvenliği Akademi Dergisi (ohasacademy.net) yılda 3 sayı olarak yayınlanan interdisipliner, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Editör kurulu tarafından ilk inceleme yapılır ve kör hakemlik işlemi uygulanır.  Konusunda uzman en az iki hakem gönderilerek makaleler değerlendirilir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan; derleme yazılar, araştırma türündeki çalışmalar ve lisansüstü tezlerden elde edile bilimsel makaleler yayınlanır.

 

Kapsam:

Derginin gönderi kabul ettiği çalışma alanları aşağıda listelenmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tüm Mühendislik Alanları

Bilişim Sistemleri

Eğitim

Afet Yönetimi

İstatistik

Endüstri 4.0

Sağlık

Mimarlık

Endüstriyel Tasarım

Enformasyon Teknolojileri

Fizik

Kimya

Biyoloji

Psikoloji

Teknik Eğitim