PDF EndNote BibTex RIS Cite

Farklı Standartta Yurtlarda Barınan Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Karşılaştırılması

Year 2016, Volume 35, Issue 1, 31 - 44, 05.12.2016

Abstract

Bu araştırma, barınma yeri standartları farklı olan üniversite öğrencilerinin akademik başarılarının karşılaştırılması amacı ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin yılsonu not ortalamaları karşılaştırılarak, yurt standardı ile öğrencilerin akademik başarıları arasında bir farklılaşmanın olup olmadığını tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden karşılaştırmalı (comparative) desen kullanılmıştır. Araştırmada Yurtkur yurtlarına ait farklı model yurtlarda kalan öğrencilerin akademik başarılarında bir fark olup olmadığını araştırmak için standardı yüksek yurtlarda kalan öğrencilerin yılsonu başarı not ortalamaları ile genel yurtlarda kalan öğrencilerin yılsonu başarı not ortalamaları karşılaştırılmıştır. Çalışma grubu 2013-2014 eğitim-öğretim yılı Yurtkur’a ait Artvin ilinde bulunan standardı yüksek yurtta ve genel yurtlarda barınan Artvin Çoruh Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen öğrenciler hakkında bilgi soruları içeren anket kullanılmıştır. Anket uygulaması yardımı ile toplanılan veriler SPSS istatistik programının 18. versiyonu ile analiz edilmiştir. Araştırma neticesinde genel olarak standardı yüksek yurtlarda kalan öğrencilerin başarılarının daha yüksek olduğu tespiti ile beraber bu sonucun bazı fakültelerde istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Çalışma sonuçlarının Türkiye’nin öğrenci barınma politikalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

References

 • Arlı, E. (2013). Barınma yerinin üniversite öğrencilerinin kişisel ve sosyal gelişim ve akademik başarı üzerindeki etkilerinin odak grup görüşmesi ile incelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi.3(2) ,173-178
 • Doğan, V. (2007). Alâeddin keykubat yerleşkesinde yurtlarda barınan öğrencilerin sorunlarının eğitimlerindeki başarı düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Ersoy, A.F., Arpacı, F. (2003). Üniversite öğrencilerinin konut koşullarının ve konutta yaşamayı tercih etme nedenlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi. 158, [Çevrim-içi: http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/158/ersoy.htm], Erişim tarihi: 25.12.2013
 • Filiz, Z. ve Çemrek, F. (2007). Üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının uygunluk analizi ile incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 207-224
 • Güldiken, N. ve Özekicioğlu, H. (2004). Anadolu üniversitelerinde ailelerinden uzakta öğrenim gören öğrencilerin barınmaya ilişkin sorunları. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 5(1), 163-180.
 • Güllü, K. ve Kuşderci, S. (2011). Yükseköğrenim kredi ve yurtlar kurumunun verdiği hizmetlerin üniversite öğrencileri tarafından algılanması: Sivas yurtkur örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 30, 185-209
 • İkiz, M., (2008). Yükseköğrenim kredi ve yurtlar kurumu’nda hizmet kalitesi ve müşteri tatmin düzeyinin ölçülmesi: Edirne selimiye öğrenci yurdu müdürlüğü örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Edirne.
 • Kara, Ö. (2009). Yükseköğrenimde barınma sorunu Türkiye’de öğrenci yurtları ve dünyadan örnekler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Karataş, S. (2012). Yükseköğretim öğrencilerinin kredi ve yurtlar kurumu hizmet kalitesi ve yurtlardan memnuniyetleri üzerine görüşleri (afyonkarahisar- tınaztepe yurdu örneği). International Journal of Social Science 5(5),. 185-200 .
 • Kaya, E., Bal, D.A., Sezek, F. ve Akın, M. (2005). Sınıf ortamı ve barınma sorunlarından kaynaklanan olumsuzlukların öğrenci başarısı üzerine etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(2), 41-51
 • Korkmaz, A. (2000). Yüksek öğretim gençliğinin problemleri. Milli Eğitim Dergisi (145), 45. [Çevrim-içi: http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/145/korkmaz.htm], Erişim tarihi: 15.12.2013.
 • Kurumun kuruluşu ve yönetim yapısı. [Çevrim-içi: http://eyurtkur.kyk.gov.tr/tr/Tarihce/Hakkimizda], Erişim tarihi: 14.01.2014.
 • Mc Millan, J. H. and Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-basedinquiry (7th Edition). Boston: Pearson Education.
 • Poyraz, H. (2000). Gazi üniversitesi mesleki eğitim fakültesi çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin kalmakta oldukları yerlerin çeşitli değişkenlere göre durumu. Mesleki Eğitim Dergisi, 2(1), 33-41.
 • Rodger, S. C. & Johnson, A.M. (2005). The ımpact of residence design on freshman outcomes: dormitories versus suite-style residences. The Canadian Journal of Higher Education 35(3), 83-99.
 • Yazıcı, E. (2001). Üniversite gençliği. Gazi Üniversitesi Yayınları. Ankara.
 • Yurtkur (2007). Değişen ve gelişen yurtkur 2003-2006. Kredi ve yurtlar kurumu yayını. Ankara.
 • Yurtkur (2013). Yükseköğrenim kredi ve yurtlar kurumu stratejik plan 2014 – 2018. Kredi ve yurtlar kurumu yayını. Ankara.

Year 2016, Volume 35, Issue 1, 31 - 44, 05.12.2016

Abstract

References

 • Arlı, E. (2013). Barınma yerinin üniversite öğrencilerinin kişisel ve sosyal gelişim ve akademik başarı üzerindeki etkilerinin odak grup görüşmesi ile incelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi.3(2) ,173-178
 • Doğan, V. (2007). Alâeddin keykubat yerleşkesinde yurtlarda barınan öğrencilerin sorunlarının eğitimlerindeki başarı düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Ersoy, A.F., Arpacı, F. (2003). Üniversite öğrencilerinin konut koşullarının ve konutta yaşamayı tercih etme nedenlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi. 158, [Çevrim-içi: http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/158/ersoy.htm], Erişim tarihi: 25.12.2013
 • Filiz, Z. ve Çemrek, F. (2007). Üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının uygunluk analizi ile incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 207-224
 • Güldiken, N. ve Özekicioğlu, H. (2004). Anadolu üniversitelerinde ailelerinden uzakta öğrenim gören öğrencilerin barınmaya ilişkin sorunları. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 5(1), 163-180.
 • Güllü, K. ve Kuşderci, S. (2011). Yükseköğrenim kredi ve yurtlar kurumunun verdiği hizmetlerin üniversite öğrencileri tarafından algılanması: Sivas yurtkur örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 30, 185-209
 • İkiz, M., (2008). Yükseköğrenim kredi ve yurtlar kurumu’nda hizmet kalitesi ve müşteri tatmin düzeyinin ölçülmesi: Edirne selimiye öğrenci yurdu müdürlüğü örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Edirne.
 • Kara, Ö. (2009). Yükseköğrenimde barınma sorunu Türkiye’de öğrenci yurtları ve dünyadan örnekler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Karataş, S. (2012). Yükseköğretim öğrencilerinin kredi ve yurtlar kurumu hizmet kalitesi ve yurtlardan memnuniyetleri üzerine görüşleri (afyonkarahisar- tınaztepe yurdu örneği). International Journal of Social Science 5(5),. 185-200 .
 • Kaya, E., Bal, D.A., Sezek, F. ve Akın, M. (2005). Sınıf ortamı ve barınma sorunlarından kaynaklanan olumsuzlukların öğrenci başarısı üzerine etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(2), 41-51
 • Korkmaz, A. (2000). Yüksek öğretim gençliğinin problemleri. Milli Eğitim Dergisi (145), 45. [Çevrim-içi: http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/145/korkmaz.htm], Erişim tarihi: 15.12.2013.
 • Kurumun kuruluşu ve yönetim yapısı. [Çevrim-içi: http://eyurtkur.kyk.gov.tr/tr/Tarihce/Hakkimizda], Erişim tarihi: 14.01.2014.
 • Mc Millan, J. H. and Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-basedinquiry (7th Edition). Boston: Pearson Education.
 • Poyraz, H. (2000). Gazi üniversitesi mesleki eğitim fakültesi çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin kalmakta oldukları yerlerin çeşitli değişkenlere göre durumu. Mesleki Eğitim Dergisi, 2(1), 33-41.
 • Rodger, S. C. & Johnson, A.M. (2005). The ımpact of residence design on freshman outcomes: dormitories versus suite-style residences. The Canadian Journal of Higher Education 35(3), 83-99.
 • Yazıcı, E. (2001). Üniversite gençliği. Gazi Üniversitesi Yayınları. Ankara.
 • Yurtkur (2007). Değişen ve gelişen yurtkur 2003-2006. Kredi ve yurtlar kurumu yayını. Ankara.
 • Yurtkur (2013). Yükseköğrenim kredi ve yurtlar kurumu stratejik plan 2014 – 2018. Kredi ve yurtlar kurumu yayını. Ankara.

Details

Journal Section Articles
Authors

Tamer Yıldırım>

0000-0001-8605-5384

Publication Date December 5, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 35, Issue 1

Cite

APA Yıldırım, T. (2016). Farklı Standartta Yurtlarda Barınan Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Karşılaştırılması . Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty , 35 (1) , 31-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/omuefd/issue/26353/277705