Volume: 1 - Issue: 1, 6/1/11

Year: 2011

Review Articles

5. Laktik Asit Fermentasyonunda Fenolik Bileşikler ve Önemi