Aim & Scope

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, bilimsel değeri yüksek araştırmaların yapılmasının ve yayınlanmasının teşvik edilmesi, bu yolla bilimsel ve etik kurallar ışığında Türkiye ve dünyada tüm sağlık çalışanlarının eğitimine ve akademik yayınlarına katkıda bulunulması amacıyla hazırlanan Osmangazi Tıp Dergisinin organizasyon ve yayınlanmasına ilişkin esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Osmangazi Tıp Dergisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır. Osmangazi Tıp Dergisi/Osmangazi Journal of Medicine isimli derginin düzenli olarak hazırlanması ve okuyuculara ulaştırılmasına ilişkin kuralları kapsar. Osmangazi Tıp Dergisi etik kurallar ışığında hazırlanmış Temel Tıp, Dahili Tıp ve Cerrahi Tıp alanında yayınlara yer verir. Yılda 6 kez yayınlanır, dergi dili Türkçe ve İngilizce’dir.

13299         13287  13308       13306       13305    13307  13301