ISSN: 1305-4953
e-ISSN: 2587-1579
Başlangıç: 2013
Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
Yayıncı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Osmangazi Tıp Dergisi, klinik ve deneysel çalışmalar, olgu sunumları, derlemeler, editöre mektup, tıp alanında klinik haber ve özet olmak üzere hakemli açık erişimli bir dergidir. Dergi Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarında olmak üzere yılda altı kez basılan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçe / İngilizce dir. Sağlık Bilimleri Alanında çalışan bilim insanlarının seçilmiş konularda güncel bilgi ve deneyimlere ulaşmasını amaçlar.

Osmangazi Tıp Dergisi, TR Dizin ULAKBİM, Index Copernicus, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE, DRJI, Turkiye Citation Index, Google Scholar ve Türk Medline tarafından dizinlenmektedir.

2022 - Cilt: 44 Sayı: 6


13299         13287  13308       13306       13305    13307  13301

    This website is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.