Osmangazi Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1305-4953 | e-ISSN 2587-1579 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |


Osmangazi Tıp Dergisi, klinik ve deneysel çalışmalar, olgu sunumları, derlemeler, editöre mektup, tıp alanında klinik haber ve özet olmak üzere hakemli açık erişimli bir dergidir. Dergi Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarında olmak üzere yılda altı kez basılan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçe / İngilizce dir.  Sağlık Bilimleri Alanında  çalışan bilim insanlarının seçilmiş konularda güncel bilgi ve deneyimlere ulaşmasını amaçlar.

Osmangazi Tıp Dergisi, TR Dizin ULAKBİMIndex Copernicus, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE, DRJI, Google Scholar ve Türk Medline tarafından dizinlenmektedir.

 


Osmangazi Tıp Dergisi

ISSN 1305-4953 | e-ISSN 2587-1579 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


Osmangazi Tıp Dergisi, klinik ve deneysel çalışmalar, olgu sunumları, derlemeler, editöre mektup, tıp alanında klinik haber ve özet olmak üzere hakemli açık erişimli bir dergidir. Dergi Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarında olmak üzere yılda altı kez basılan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçe / İngilizce dir.  Sağlık Bilimleri Alanında  çalışan bilim insanlarının seçilmiş konularda güncel bilgi ve deneyimlere ulaşmasını amaçlar.

Osmangazi Tıp Dergisi, TR Dizin ULAKBİMIndex Copernicus, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE, DRJI, Google Scholar ve Türk Medline tarafından dizinlenmektedir.

 


Cilt 43 - Sayı 2 - 30 Mar 2021
 1. The Effects of S-Allyl Cysteıne on Inflammatory Cascade in Lipopolysaccharide Induced Rat Sepsis Model
  Sayfalar 94 - 105
  Neslihan TEKİN, Umut KOLAÇ, Cihan TANRIKUT, Mehmet Cengiz ÜSTÜNER, Emre ENTOK, Fahrettin AKYÜZ, İ. Özkan ALATAŞ
 2. Effect of Low-Level Laser Treatment in de Quervain’s Tenosynovitis Patients
  Sayfalar 106 - 114
  Onur ARMAĞAN, Burcu ORTANCA, Merih ÖZGEN, Funda BERKAN, Setenay ÖNER
 3. Hemorajik Ve İskemik Serebrovasküler Hastalık Tanısı Alan Hastalarda Kan Laktat Düzeyinin Prognoz Üzerine Etkisi
  Sayfalar 115 - 121
  Turgay ÇAĞLAYAN, Engin ÖZAKIN, Atilla Özcan ÖZDEMİR, Nurdan ACAR, Mustafa Emin ÇANAKÇI, Ebubekir ARSLAN, Hakan DOLGUN, Filiz KAYA
 4. Klinikte Yararlı Anksiyete Sonlanım Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Geçerliliği ve Güvenilirliği
  Sayfalar 122 - 130
  Zekiye ÇELİKBAŞ, Sedat BATMAZ, Esma AKPINAR ASLAN
 5. Multipl Sklerozda Primer Baş Ağrısı Sıklığı:
  Sayfalar 131 - 137
  Musa ÖZTÜRK, Mesude TUTUNCU, Rabia Gökçen GÖZÜBATIK ÇELİK, Selma TOPALOĞLU TUNÇ, Fulya BAŞOĞLU KOSEAHMET, Aysun SOYSAL
 6. Primer Hiperparatiroidide Tc-99m MİBİ ile Yapılan Sintigrafik Görüntüleme Sonuçlarının İncelenmesi ve Biyokimyasal Parametreler ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 138 - 148
  Seda TURGUT, Ezgi Başak ERDOĞAN
 7. Rektal Adenokarsinomlarda Neoadjuvan Kemoradyoterapi Cevabı ile Prognostik Parametreler Arasındaki İlişkinin Araştırılması
  Sayfalar 149 - 156
  İsmail SAYGIN, Emel ÇAKIR
 8. Derin Beyin Stimulatörü Uygulanan Hastalarda Skalp Bloğu ve İnfiltrasyon Anestezisinde Methemoglobinemi Riski
  Sayfalar 157 - 163
  Meryem ONAY, Mehmet Ali HARBELİOĞLU, Murat VURAL, Serdar EKEMEN
 9. The Characteristics of Radiographic Knee Osteoarthritis According to Age and Gender at a University Hospital
  Sayfalar 164 - 170
  Fulya BAKILAN, Merih ÖZGEN
 10. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tıbbi Malpraktis Bilgi Düzeyi
  Sayfalar 171 - 181
  Sevil AYDOĞAN GEDİK, Alaettin ÜNSAL, Didem ARSLANTAS, Ayşegül MUTLU
 11. Is Aripiprazole The Most Appropriate Option In The Treatment Of Niemann Pick Type C Disease Psychosis?
  Sayfalar 182 - 186
  Yüksel Sümeyra KARAGÖZ, Pınar URAN ŞENOL, Birim KILIÇ
 12. Avrupa Konseyi Biyoetik Komitesi'nin Psikiyatriye İlişkin Ek Protokol Çalışması Neler Söylüyor?
  Sayfalar 187 - 196
  Abdullah YILDIZ, Ayşe KURTOĞLU, Berna ARDA
Dizinler