Osmangazi Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1305-4953 | e-ISSN 2587-1579 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |


Osmangazi Tıp Dergisi, klinik ve deneysel çalışmalar, olgu sunumları, derlemeler, editöre mektup, tıp alanında klinik haber ve özet olmak üzere hakemli açık erişimli bir dergidir. Dergi Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarında olmak üzere yılda altı kez basılan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçe / İngilizce dir.  Sağlık Bilimleri Alanında  çalışan bilim insanlarının seçilmiş konularda güncel bilgi ve deneyimlere ulaşmasını amaçlar.

Osmangazi Tıp Dergisi, TR Dizin ULAKBİMIndex Copernicus, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE, DRJI, Google Scholar ve Türk Medline tarafından dizinlenmektedir.

 


Osmangazi Tıp Dergisi

ISSN 1305-4953 | e-ISSN 2587-1579 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


Osmangazi Tıp Dergisi, klinik ve deneysel çalışmalar, olgu sunumları, derlemeler, editöre mektup, tıp alanında klinik haber ve özet olmak üzere hakemli açık erişimli bir dergidir. Dergi Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarında olmak üzere yılda altı kez basılan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçe / İngilizce dir.  Sağlık Bilimleri Alanında  çalışan bilim insanlarının seçilmiş konularda güncel bilgi ve deneyimlere ulaşmasını amaçlar.

Osmangazi Tıp Dergisi, TR Dizin ULAKBİMIndex Copernicus, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE, DRJI, Google Scholar ve Türk Medline tarafından dizinlenmektedir.

 


Cilt 42 - Sayı 4 - 13 Tem 2020
 1. Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Cinsiyete Göre Sigara Tüketimi, Algılanan Stres ve Yaşam Kalitesi
  Sayfalar 350 - 356
  Gökçe DAĞTEKİN , Emrah ATAY , Ali KILINÇ , Murat EYÜBOĞLU , Damla EYÜBOĞLU , Alaettin ÜNSAL , Didem ARSLANTAŞ
 2. Palliative Care Need in Pediatric Intensive Care Unit: Single Center Experience
  Sayfalar 357 - 362
  Gürkan BOZAN , Ener Çağrı DİNLEYİCİ , Gülçin BOZAN , Coşkun YARAR , Hasan Bora ULUKAPI , Kürşat Bora ÇARMAN
 3. Therapeutic potential of morus nigra on 5-fluorouracil-induced gastrointestinal mucositis in rats
  Sayfalar 363 - 372
  Semra YİĞİTASLAN , Ayşe ÖZKARAMAN , Ayfer AÇIKGÖZ , Güler BALCI ALPARSLAN , Çiğdem TOPRAK , Fatih GÖGER , Erhan SAHİN
 4. Fallot Tetralojili olguların Preoperatif Değerlendirilmesinde BT Anjiyografinin önemi; Tek merkez deneyimi
  Sayfalar 373 - 377
  Tülay DEMİRCAN , Onur IŞIK , Muhammet AKYÜZ , Dilek ÖNCEL , Ali Rahmi BAKİLER
 5. Yumurta Alerjisi olan Çocuklarda Kkk Aşısı Öncesi Aşı ile Prick Test Sonuçları ve Aşı Reaksiyonları
  Sayfalar 378 - 383
  Gülşah DUYULER AYÇİN
 6. Tüberoskleroz Kompleksi Hastalarının Klinik ve Demografik Özellikleri
  Sayfalar 384 - 391
  Ozan KOCAK , Kürşat BORA ÇARMAN , Coşkun YARAR , Sevgi YİMENİCİOĞLU
 7. Osteoporoz ile Takipli Hastalarda Gelişen Kalça Kırığı Sıklığının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 392 - 397
  Merih ÖZGEN , Zeliha ATİK , Onur ARMAĞAN , Fezan MUTLU
 8. Kolelitiazisli Çocuk Olgularin Değerlendirilmesi: 10 Yıllık Tek Merkez Deneyimi
  Sayfalar 398 - 403
  Yusuf AYDEMİR , Cihan ŞÖHRET , Makbule EREN
 9. Comparıson of Flow Cytometry Results of Acute Myeloid Leukemia Patients at Diagnosis and Relapse
  Sayfalar 404 - 411
  Eren GUNDUZ , Hava USKUDAR TEKE , Neslihan ANDİC
 10. Clinical Significance of Atypical Squamous Cells in Which High Grade Lesions Cannot Be Excluded; Experience of aTertiary Hospital in Anatolia
  Sayfalar 412 - 417
  Yusuf ÇAKMAK , Tufan ÖGE
 11. Çocukluk Çağı Araknoid Kist Olgularının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 418 - 427
  Gül Deniz COŞKUNER , Suzan ŞAYLISOY , Coşkun Yarar , Kursat Bora ÇARMAN
 12. 5. Sınıf Öğrencilerine Anlatılan Toraks Anatomisi Dersi Kapsamında 3D Printer ile Basımı Yapılmış Mediasten Modelinin Lenf Nodu İstasyonlarını ve Zonlarını Öğrenmedeki Etkisi
  Sayfalar 428 - 433
  Nevin AYDIN , Didem ARSLANTAS , Meryem Cansu ŞAHİN , Nilgün IŞIKSALAN ÖZBÜLBÜL , Mehmet Salih ÖZCAN , Ceren FETTAHLI , Ömer FURTUNA , Halime BAŞARAN , Muharrem BOLLUK
 13. Total Kalça ve Diz Protezi Yapılan Osteoartritli Yaşlı Kadınların Ağrı, Fonsiyonel Durum ve Günlük Yaşam Aktivitelerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 434 - 443
  Merve AKINCI , Sevgisun KAPUCU
 14. The investigation of the susceptibility of Candida species to  fluconazole, voriconazole, and amphotericin B by disc diffusion and the microdilution method.
  Sayfalar 444 - 449
  Hafize SAV , Ayşe BARIŞ , Deniz TURAN , Fatma ÖZAKKAŞ , Rabiye ALTINBAŞ , Sümeyye ŞEN , Nuri Kiraz KİRAZ
 15. Enterovirüs ve Human Herpes Virüs 6’nın Birlikte Saptandığı Menenjit Olgusu; Hangisi Gerçek Etken?
  Sayfalar 462 - 465
  Merve İŞERİ NEPESOV , Murat YAGCI , Ömer KILIÇ , Ener Cagri DINLEYICI
 16. COVID-19 ve Grafiksel Veri Analizi
  Sayfalar 450 - 461
  Fikret ER , Cengiz BAL
Dizinler