Bartu BADAK ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
Yayın 34 Hakemlik 6 CrossRef Atıf 0
34 Yayın
6 Hakemlik
0 CrossRef Atıf
Takipçi
Takip Edilen

Uzmanlık Alanları

Sağlık Bilimleri

Kurum

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

Yayınlar

Şiddetli Nekrotizan Fasiit: Olgu Sunumu
Yayın Bilgisi: 2021 , Eskisehir Medical Journal
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 417

0

ATIF

0

FAVORİ

417

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Mide Metastazı Yapan Orbita Malign Melanom, Olgu Sunumu
Yazarlar: Bartu BADAK , Mustafa SALIŞ, İbrahim TUNCER
DOI: 10.5505/deutfd.2021.99815
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 515

0

ATIF

0

FAVORİ

515

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Is the fear of malignancy in large adrenal masses realistic?
Yayın Bilgisi: 2021 , The European Research Journal
DOI: 10.18621/eurj.667596
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 458

0

ATIF

0

FAVORİ

458

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Gebelikte Feokromositoma
Yayın Bilgisi: 2020 , Osmangazi Tıp Dergisi
DOI: 10.20515/otd.634238
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 377

0

ATIF

0

FAVORİ

377

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

261

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
AKUT MEZENTER İSKEMİLİ OLGULARDA RDW/Plt ORANININ MORTALİTE VE MORBİDİTİYE ETKİSİ
Yazarlar: Bartu BADAK , Arda Şakir YILMAZ, Yasin EKİCİ , M. Burak ÖZTOP
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 438

0

ATIF

0

FAVORİ

438

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Künt abdominal travma sonrası safra kesesi hasarı; Teşhis için görüntüleme ipuçları
Yayın Bilgisi: 2020 , Journal of Surgery and Medicine
DOI: 10.28982/josam.735418
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 626

0

ATIF

0

FAVORİ

626

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

906

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Nuck Kanal Hidroseli
Yazarlar: Bartu BADAK , Enver İHTİYAR
Yayın Bilgisi: 2019 , Osmangazi Tıp Dergisi
DOI: 10.20515/otd.340115
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3617

0

ATIF

0

FAVORİ

3617

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Mezenterik Duplikasyon Kisti
Yazarlar: Bartu BADAK
Yayın Bilgisi: 2019 , Osmangazi Tıp Dergisi
DOI: 10.20515/otd.340160
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3649

0

ATIF

0

FAVORİ

3649

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Nadir Bir Olgu Bouveret Sendromu
Yazarlar: Bartu BADAK , Enver İHTİYAR
Yayın Bilgisi: 2018 , Osmangazi Tıp Dergisi
DOI: 10.20515/otd.340163
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2301

0

ATIF

0

FAVORİ

2301

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Salmonella ve Dalak Absesi
Yazarlar: Bartu BADAK
Yayın Bilgisi: 2018 , Osmangazi Tıp Dergisi
DOI: 10.20515/otd.302172
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2413

0

ATIF

0

FAVORİ

2413

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
LAPAROSKOPİK VE ROBOTİK REKTUM CERRAHİSİ VE LOKAL EKSİZYONLAR Laparoscopic-Robotic Rectum Surgery and Local Excisions
Yazarlar: Bartu BADAK , Necdet Fatih YAŞAR
Yayın Bilgisi: 2018 , Bozok Tıp Dergisi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 929

0

ATIF

0

FAVORİ

929

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Erişkin hastada dev juvenil polip: Olgu sunumu
Yayın Bilgisi: 2018 , Osmangazi Tıp Dergisi
DOI: 10.20515/otd.387449
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1793

0

ATIF

0

FAVORİ

1793

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Endoskopik Retrograt Kolanjiopankreatografi Sonrası Gelişen Bilateral Pnömotoraks: Olgu Sunumu
Yazarlar: Bartu BADAK , Arda Şakir YILMAZ
Yayın Bilgisi: 2018 , Osmangazi Tıp Dergisi
DOI: 10.20515/otd.317386
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2625

0

ATIF

0

FAVORİ

2625

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Aşağı Anterior Rezeksiyon
Yayın Bilgisi: 2018 , Osmangazi Tıp Dergisi
DOI: 10.20515/otd.303908
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 14580

0

ATIF

0

FAVORİ

14580

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Kolon Kanserine Yatkınlık ile p53 Geni Kodon 72 ve PAI-1 Geni 4G/5G Polimorfizmleri Arasındaki İlişki
Yazarlar: Banu BAYRAM , Mete ÖZKURT, Bartu BADAK , Nilüfer ERKASAP, Serdar ERKASAP, Bülent YILDIZ, Enver İHTİYAR
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 952

0

ATIF

0

FAVORİ

952

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

570

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Yaşlı Bir Hastada Nadir Bir İnguinal Kitle Nedeni; Dev Epididim Kisti: Olgu Sunumu
Yazarlar: Bartu BADAK , Necdet Fatih YAŞAR, Muhammet KANDEMİR, Enver İHTİYAR
Yayın Bilgisi: 2017 , SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 4741

0

ATIF

0

FAVORİ

4741

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Mide Büyük Kurvaturda Dev Gastrointestinal Stromal Tümör / Giant Gastrointestinal Stromal Tumor in Stomach Curvatura Major
Yazarlar: Bartu BADAK
Yayın Bilgisi: 2017 , Osmangazi Tıp Dergisi
DOI: 10.20515/otd.302087
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2169

0

ATIF

0

FAVORİ

2169

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Tailgut Kisti
Yazarlar: Bartu Badak
Yayın Bilgisi: 2017 , Osmangazi Tıp Dergisi
DOI: 10.20515/otd.302151
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3277

0

ATIF

0

FAVORİ

3277

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Erişkinde İleal Polibe Sekonder İleoileal İnvajinasyon Adult Ileoileal Intussusception Secondary to a Ileal Polip
Yazarlar: Bartu BADAK
Yayın Bilgisi: 2017 , Osmangazi Tıp Dergisi
DOI: 10.20515/otd.302094
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1056

0

ATIF

0

FAVORİ

1056

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
MEME KANSERİNİN KOSTA METASTAZI: OLGU SUNUMU
Yazarlar: Bartu BADAK
Yayın Bilgisi: 2017 , Bozok Tıp Dergisi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 8570

0

ATIF

0

FAVORİ

8570

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Erişkin Hastada Bilinçli Olarak Yabancı Cisim Yutulması / Swallowing Foreign Body Consciously In An Adult Patient
Yazarlar: Bartu Badak
Yayın Bilgisi: 2017 , Osmangazi Tıp Dergisi
DOI: 10.20515/otd.69564
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 5739

0

ATIF

0

FAVORİ

5739

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Spontaneous Common Bile Duct Perforation Following Serial Stent Placement Due To Benign Stricture / Benign Striktür Nedeniyle Peşpeşe Stentleme Sonrası Gelişen Spontan Koledok Perforasyonu
Yazarlar: Nejdet Fatih Yaşar, Bartu Badak , Adnan Şahin, Mustafa Başpınar, Mustafa Ufuk Uylaş
Yayın Bilgisi: 2017 , Osmangazi Tıp Dergisi
DOI: 10.20515/otd.288161
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 995

0

ATIF

0

FAVORİ

995

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Sitrülinemi Hastasında Meckel Divertikül Perforasyonu / Swallowing Meckel Diverticulum Perforation In A Citrulinnemia Patient
Yazarlar: Bartu Badak , Nejdet Fatih Yaşar, Enver İhtiyar
Yayın Bilgisi: 2017 , Osmangazi Tıp Dergisi
DOI: 10.20515/otd.288720
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3306

0

ATIF

0

FAVORİ

3306

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

945

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
PARATİROİD KARSİNOMU: OLGU SUNUMU
Yazarlar: Mustafa Salıs, Bartu Badak , Tarık Çağa
Yayın Bilgisi: 2016 , Osmangazi Tıp Dergisi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3509

0

ATIF

0

FAVORİ

3509

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
HOW TO RESECT A MEDIASTINAL PARATHYROID ADENOMA
Yazarlar: Bartu Badak , Nejdet Fatih YAŞAR
Yayın Bilgisi: 2016 , Osmangazi Tıp Dergisi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 816

0

ATIF

0

FAVORİ

816

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
YUTULAN YABANCI CISMIN KARACIĞERE MIGRASYONU: OLGU SUNUMU
Yazarlar: Bartu BADAK , Nejdet Fatih YAŞAR, Adnan ŞAHİN
Yayın Bilgisi: 2016 , Osmangazi Tıp Dergisi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1099

0

ATIF

0

FAVORİ

1099

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
İLEUSUN NADIR BIR SEBEBI: SAFRA TAŞI İLEUSU
Yazarlar: Bartu BADAK , Serdar ERKASAP, Mustafa SALİS
Yayın Bilgisi: 2016 , Osmangazi Tıp Dergisi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 4190

0

ATIF

0

FAVORİ

4190

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
NADIR BIR OLGU; ANTIKOAGÜLAN TEDAVININ TETIKLEDIĞI SAFRA KESESI KANAMASI – İKTER
Yazarlar: Bartu BADAK , Güvenç DİNER
Yayın Bilgisi: 2016 , Osmangazi Tıp Dergisi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1851

0

ATIF

0

FAVORİ

1851

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Ratlarda Deneysel Tıkanma İkteri Modelleri
Yayın Bilgisi: 2015 , SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1728

0

ATIF

0

FAVORİ

1728

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
^: Atıf sayıları CrossRef'ten çekilmektedir. Popüler yayınlar, DergiPark'ta araştırma yapan araştırmacılar tarafından favoriye eklenme istatistiğine göre otomatik belirlenmektedir. Bu sayfada görüntülenen istatistikler anlık değerler olmayıp, gerçek istatistikler arasında 24 saate kadar gecikme olabilmektedir.