Ethical Principles and Publication Policy

Dergimize göndermiş olduğunuz makaleniz ile ilgili olarak yazım kuralları çerçevesinde, “Osmangazi Tıp Dergisinde yayınlanmak amacıyla gönderilen deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için Sağlık Bakanlığı veya Üniversite Hastanelerinden alınan etik kurul onay raporu gereklidir”.

13299         13287  13308       13306       13305    13307  13301