Special Issue

Volume: 11 Special Issue: 2, 12/1/15

Year: 2015

Articles

 

4. Engelli Bireylerin Kentsel Yönetim Süreçlerine Katılımının Analizi: Van Kent Konseyi Örneği