Aim & Scope

Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi (PAUD) Peyzaj Mimarlığı alanındaki eğitim ve araştırmayı geliştirmek, bilgi alışverişini teşvik etmek amacıyla, alanındaki önemli dergilerden biri olarak kuruldu.


Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi'nin (PAUD) amacı, Peyzaj Mimarlığı alanında yapılan araştırmaların, tezlerin ve iyi planlama ve tasarım uygulamalarının sonuçlarının bilim dünyası ile paylaşılması ve bu alandaki bilgi birikimine ve uygulamalara katkıda bulunmaktır. PAUD, peyzaj uygulamalarının değerlendirildiği orijinal araştırma makaleleri, Peyzaj Mimarlığı eğitimi alanına katkıda bulunan özgün çalışmaları ve nitelikli derlemeleri yayınlayan hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergide araştırma yazılarına öncelik verilmektedir. Dergi geniş bir akademik ve profesyonel okur kitlesine hitap eder ve disiplinler arası bir okur kitlesine ulaşır.

Period Months
June December