Hakem Süreci

Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi (PAUD) hakemli bir dergidir. Gönderilen makaleler  iki hakem (kör hakem) tarafından değerlendirilir. Hakem değerlendirme süreci 1-3 ay içerisinde tamamlanır. Dergimize gönderilen makaleler öncelikle editör tarafından ön incelemeye alınır. Şekilsel ve içerik olarak uygun bulunan makaleler en az iki hakeme gönderilerek değerlendirmeye alınır. Kör hakemlik uygulaması gereği hakemler birbirini veya makale yazar veya yazarlarının kimliğini bilmedikleri gibi yazarlarda hakemlerin kimliklerini bilmemektedirler. Değerlendirme sürecinin ardından editör hakem raporlarının ışığında makalenin kabul veya red  durumuna karar verir. Revizyon istenen makalelerde hakem tarafından önerilen değişikliklerin kontrolünü sağlamak için tekrar hakeme gönderilir.Köklü değişiklik talep edilen makaleler için süreç en başa alınarak yenilenir. Kabul edilen makaleler mevcut sayıda yayınlanmak üzere sıraya alınır.

Last Update Time: 7/13/20, 9:13:11 PM