Journal Contacts

Journal Contact

Arş. Gör. Duygu AKYOL
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
duyguakyol@ktu.edu.tr

Editor-in-Chief

Prof. Dr. Cengiz ACAR
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
cenland2@gmail.com
+90 (462)3773133

Co-Editor

Asst. Prof. Dr. Aysel YAVUZ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ayselyavuz@ktu.edu.tr
+90 (462) 3774082

Co-Editor

Prof. Dr. Meryem ATİK
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
meryematik@akdeniz.edu.tr
+90(242)3106563

Co-Editor

Assoc. Prof. Dr. Mustafa ARTAR
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
mustafa.artar@gmail.com
+90 (378)2235120

Co-Editor

Assoc. Prof. Dr. Ömer ATABEYOĞLU
ORDU ÜNİVERSİTESİ
omeratabeyoglu@odu.edu.tr
+90(452)2265226-1403