Journal Boards

Dergi Sahibi, PESA Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi adına

Prof. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU sakarya üniversitesi Türkiye
Islamic Economy, Public Economy, Budget and Financial Planning, Public Finance

Baş Editör

Assoc. Prof. Dr. Mustafa GÜNERİGÖK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-2592-9284 Türkiye Web
Sociology of Religion

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet USANMAZ
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-9498-1521
Türkiye

Alan Editörleri

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Fatih GÜLOĞLU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9136-4683 Türkiye
Sociology, Sociology of Family and Relationships, Qualitative Methods in Sociology
Asst. Prof. Dr. Muhammet Mustafa BAYRAKTAR KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1288-1517 Türkiye
Religious Education
Language Studies, Modern Turkish Literature in Turkiye Field, Literature Sociology
Medieval History

Türkçe Dil Editörü

Doç. Dr. Muhammed HÜKÜM
ORCID: 0000-0002-7308-3033
Sakarya Üniversitesi

Yabancı Dil Editörü

Dr. Adem Üstün ÇATALBAŞ
ORCID: 0000-0002-0870-0883
Muş Alparslan Üniversitesi

İstatistik Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYKAN
ORCID: 0000-0002-8033-0821
Muş Alparslan Üniversitesi

Etik Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Yakup ORUÇ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
ORCID: 0000-0002-1314-1684
Türkiye

Editoryal Sekreterya

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet USANMAZ
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-9498-1521
Türkiye

Mizanpaj Editörü

Dr. M. Mücahid DALKILIÇ
ORCID: 0000-0001-7116-8749
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Necmettin ALKAN, Sakarya Üniversitesi/ Türkiye

Prof. Dr. Reşat AÇIKGÖZ, Selçuk Üniversitesi / Türkiye

Doç.. Dr. Mehmet Ali Aydemir, Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Hicret K. TOPRAK, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Ahmet GÖKÇEN, Samsun Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Bahattin ÇATMA, İnönü Üniversitesi / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi  Nuran KIZMAZ ÖZTÜRK, Bayburt Üniversitesi/TürkiyeDanışma Kurulu

Dr. Csaba Z SZABO, University of Nottingham / THE UNITED KINGDOM

Prof. Dr. Erdal BAYKAN, Mersin Üniversitesi / TÜRKİYE 

Prof. Dr. M. Kemal ŞAN, Sakarya Üniversitesi / TÜRKİYE

Prof. Dr. Mustafa ALİCAN, Muş Alparslan Üniversitesi / TÜRKİYE

Nimet ÇOPURUniversity of Newcastle upon Tyne / THE UNITED KINGDOM

Dr. Paul SEEDHOUSE, University of Newcastle upon Tyne / THE UNITED KINGDOM

Dr. Shukran Abd RAHMAN, International Islamic University Malaysia / MALAYSIA

Dr. Necdet SUBAŞI, Milli Eğitim Bakanlığı / TÜRKİYE


Last Update Time: 3/25/24, 1:29:37 AM

This website was licenced under Creative Commons 4.0 International Licence.