PDF EndNote BibTex RIS Cite

Eskişehir Kazası’na Bağlı Mahalle ve Köylerde Hane Reislerinin İsim ve Meslekleri (1844)

Year 2015, Volume: 1 Issue: 1, 25 - 69, 01.04.2015

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 19. yüzyılda Eskişehir kaza merkezine bağlı mahalle ve köylerde yaşayan hane reislerinin isim ve ünvanları ile mesleklerini tespit etmek, tespit edilen hane reis adlarını gruplara ayırarak hangi isimlerin ne sıklıkta ve hangi saiklerlerle verildiğine dair bir sonuca varmak ve bu hane reislerinin mahalle ve köylerdeki dağılımını saptamaktır. Bu amaca ulaşabilmek için de 1844 yılında yapılan nüfus ve mal-mülk sayımına dair 30 adet Eskişehir Temettuat Defteri incelenerek tüm mahalle ve köylerin hane reislerinin isim ve unvanları ile bunların meslekleri tespit edildi. Böylece 1844 yılında Eskişehir kaza merkezine bağlı mahalle ve köylerde yaşanan halkın vergi mükellefi olanlarının isimleri ve meslekleri tespit edilerek burada yaşayan halkin ve şehrin kimliğine ve tarihine önemli bir katkı yapılmış oldu. Ayrıca Eskişehir örneği üzerinden geleneksel Osmanlı toplumunda çocuklara daha ziyade hangi isimlerin verildiği ve bunun gerekçeleri izaha çalışıldı.

The Names and the Titles of the Household Heads in the Quarters and Villages Subject to Center of Eskişehir District (1844)

Year 2015, Volume: 1 Issue: 1, 25 - 69, 01.04.2015

Abstract

The aim of this study is to determine the names and the titles of the household heads living in the quarters and
villages subject to center of Eskişehir district in 19th century and, to come to a conclusion relating to how often
and which motives did the names were given by separating the names of the household heads determined and, to
detect the distribution of these household heads in each village. In order to achieve this aim, the names and the
titles of the household heads in the quarters and the villages and their professions have been detected through
records called “Temettuât Registary” in Eskişehir, based on the census and the property registering in that city in
1844. Thus, an important contribution is thought to be made to the history and the identity of the people and the
city, by detecting the names and the titles of the taxpayers living in the quarters and villages subject to center of
Eskişehir district in 1844. Besides, it is tried to be explained which names had been, mostly, given to children in
Ottoman society, and its motives, according to the case of Eskişehir.

Details

Other ID JA53PP97SK
Journal Section Articles
Authors

Şeyma YURDAKUL This is me

Publication Date April 1, 2015
Submission Date April 1, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA Yurdakul, Ş. (2015). Eskişehir Kazası’na Bağlı Mahalle ve Köylerde Hane Reislerinin İsim ve Meslekleri (1844) . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 1 (1) , 25-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/pesausad/issue/26080/274887

This website was licenced under Creative Commons 4.0 International Licence.