Yıl 2015, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 25 - 69 2015-04-01

Eskişehir Kazası’na Bağlı Mahalle ve Köylerde Hane Reislerinin İsim ve Meslekleri (1844)
The Names and the Titles of the Household Heads in the Quarters and Villages Subject to Center of Eskişehir District (1844)

Şeyma YURDAKUL [1]


Bu çalışmanın amacı, 19. yüzyılda Eskişehir kaza merkezine bağlı mahalle ve köylerde yaşayan hane reislerinin isim ve ünvanları ile mesleklerini tespit etmek, tespit edilen hane reis adlarını gruplara ayırarak hangi isimlerin ne sıklıkta ve hangi saiklerlerle verildiğine dair bir sonuca varmak ve bu hane reislerinin mahalle ve köylerdeki dağılımını saptamaktır. Bu amaca ulaşabilmek için de 1844 yılında yapılan nüfus ve mal-mülk sayımına dair 30 adet Eskişehir Temettuat Defteri incelenerek tüm mahalle ve köylerin hane reislerinin isim ve unvanları ile bunların meslekleri tespit edildi. Böylece 1844 yılında Eskişehir kaza merkezine bağlı mahalle ve köylerde yaşanan halkın vergi mükellefi olanlarının isimleri ve meslekleri tespit edilerek burada yaşayan halkin ve şehrin kimliğine ve tarihine önemli bir katkı yapılmış oldu. Ayrıca Eskişehir örneği üzerinden geleneksel Osmanlı toplumunda çocuklara daha ziyade hangi isimlerin verildiği ve bunun gerekçeleri izaha çalışıldı.
The aim of this study is to determine the names and the titles of the household heads living in the quarters and villages subject to center of Eskişehir district in 19th century and, to come to a conclusion relating to how often and which motives did the names were given by separating the names of the household heads determined and, to detect the distribution of these household heads in each village. In order to achieve this aim, the names and the titles of the household heads in the quarters and the villages and their professions have been detected through records called “Temettuât Registary” in Eskişehir, based on the census and the property registering in that city in 1844. Thus, an important contribution is thought to be made to the history and the identity of the people and the city, by detecting the names and the titles of the taxpayers living in the quarters and villages subject to center of Eskişehir district in 1844. Besides, it is tried to be explained which names had been, mostly, given to children in Ottoman society, and its motives, according to the case of Eskişehir.
Diğer ID JA53PP97SK
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şeyma YURDAKUL

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Nisan 2015
Kabul Tarihi : 1 Nisan 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2015

Bibtex @ { pesausad274887, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi A Blok 420, Serdivan/SAKARYA}, publisher = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {25 - 69}, doi = {}, title = {Eskişehir Kazası’na Bağlı Mahalle ve Köylerde Hane Reislerinin İsim ve Meslekleri (1844)}, key = {cite}, author = {YURDAKUL, Şeyma} }
APA YURDAKUL, Ş . (2015). Eskişehir Kazası’na Bağlı Mahalle ve Köylerde Hane Reislerinin İsim ve Meslekleri (1844). PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 1 (1) , 25-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/26080/274887
MLA YURDAKUL, Ş . "Eskişehir Kazası’na Bağlı Mahalle ve Köylerde Hane Reislerinin İsim ve Meslekleri (1844)". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 (2015 ): 25-69 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/26080/274887>
Chicago YURDAKUL, Ş . "Eskişehir Kazası’na Bağlı Mahalle ve Köylerde Hane Reislerinin İsim ve Meslekleri (1844)". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 (2015 ): 25-69
RIS TY - JOUR T1 - Eskişehir Kazası’na Bağlı Mahalle ve Köylerde Hane Reislerinin İsim ve Meslekleri (1844) AU - Şeyma YURDAKUL Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 69 VL - 1 IS - 1 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Eskişehir Kazası’na Bağlı Mahalle ve Köylerde Hane Reislerinin İsim ve Meslekleri (1844) %A Şeyma YURDAKUL %T Eskişehir Kazası’na Bağlı Mahalle ve Köylerde Hane Reislerinin İsim ve Meslekleri (1844) %D 2015 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD YURDAKUL, Şeyma . "Eskişehir Kazası’na Bağlı Mahalle ve Köylerde Hane Reislerinin İsim ve Meslekleri (1844)". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 / 1 (Nisan 2015): 25-69 .
AMA YURDAKUL Ş . Eskişehir Kazası’na Bağlı Mahalle ve Köylerde Hane Reislerinin İsim ve Meslekleri (1844). CC Licence. 2015; 1(1): 25-69.
Vancouver YURDAKUL Ş . Eskişehir Kazası’na Bağlı Mahalle ve Köylerde Hane Reislerinin İsim ve Meslekleri (1844). PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2015; 1(1): 69-25.