Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısının Azalmasında Etkili Olan Faktörler

Year 2018, Volume: 4 Issue: 2, 254 - 264, 30.07.2018

Abstract

2017
yılı itibariyle Türkiye’de aktif işgücü sayısı 32 milyon kişi iken bu kişilerin
28,5 milyonu sigortalı bir işte istihdam edilmektedir. İşsizlik oranının bu
kadar yüksek olması mezun aşamaya gelmiş üniversite öğrencilerinde işsizlik
kaygısına neden olmakta ve yaşam kalitesini düşürmektir. Bu çalışmada Dış
Ticaret sektörüne ara eleman yetiştirmek için kurulmuş olan Uluslararası
Ticaret bölümlerinde son sınıfa gelmiş öğrencilerin işsizlik kaygısını
azaltmada etkili olan faktörler incelenmeye çalışılmıştır. 2017 yılı itibariyle
82 üniversitede Uluslararası Ticaret bölümü bulunurken 2017-2018 öğretim
döneminde bölüme yerleşen öğrenci sayısı yaklaşık 2264 kişidir.Çalışmada
uluslararası ticaret bölümü mezun aşamasındaki öğrencilerin işsizlik kaygısının
azalmasında etkili olan faktörleri incelemek için son sınıf olan 150 öğrenciye
bir anket uygulaması yapılmıştır. Kurulan tam logaritmik regresyon modeli sonucunda,
dış ticaret departmanı yönetme özgüvenindeki yüzde artışın, aldığı eğitimin
yeterliliğine dair düşüncesindeki yüzde artışın,  mezun olduktan sonra yurt dışında dil eğitimi
alma istemindeki yüzde artışın ve yükseklisans yapma eğilimindeki yüzde
artışın, öğrencilerin işsiz kalma kaygısını azalttığı tespit edilmiştir.

References

 • Aktaş, C. (2009), “Türkiye’nin İhracat, İthalat Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik Analizi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 35 – 47.
 • Aktürk, A. ve Şenol, H.(2010), “Kobi’ler Açısından İhracat Teşviklerinin Önemi Ve Etkinliğinin Arttırılmasına Yönelik Öneriler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 375-391.
 • Uzay, N. ve Uzay, Ş. (2004), “Türkiye'de Mobilya Sektörünün İhracat Potansiyeli Ve İhracat Teşviklerinin Etkinliği: Kayseri Mobilya Sanayinde Uygulama”, İktisadi ve idari Bilimler Dergisi, 18,(3), 181-199.
 • Ünsal, H. Ve Türkay, H. (2008), “Türkiye’de İhracat Uygulanan KDV iadesinin İhracat Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz, Sosyo Ekonomi, 2, 90-98.
 • Karagöz, M. ve Doğan, Ç. (2005), “Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği” , Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 219-228.
 • Köse, N., Ahmet, A. ve Topallı, N.(2008), “Döviz Kuru Oynaklığının İhracata Etkisi: Türkiye Örneği” (1995–2008), Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 25-45.
 • Tarı, R. ve Yıldırım, D. Ç., (2009). “Döviz kuru belirsizliğinin ihracata etkisi: Türkiye için bir uygulama”, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 2, 95-105.
 • TUİK,(2018),http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist,(Erişim15.03.2018).
 • ÖSYM,(2017), 2017-ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler, http://www.osym.gov.tr/TR,13312/2017-osys-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html(Erişim 22.02.2018).
 • Tayfun, A.T. ve Korkmaz, A.(2016), “Üniversite Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(17), 534-558.
 • Tunçsiper, B., Biçil, İ.M. ve Biçen, Ö.F., (2012), Üniversite son sınıf öğrencilerinin İşsizlik Kaygısına ilişkin tutumları üzerine bir uygulama”, Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK), üçüncü Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK’de sunulan bildiri, İzmir. Erişim Adresi: http://teacongress.org/papers2012/pdf, (Erişim, 15.03.2018).
 • Gizir, C.A.,(2005), “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Problemleri Üzerine Bir Çalışma” Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 196-213.
 • Dursun, S. ve Aytaç, S. (2009), “Üniversite Öğrencileri Arasında işsizlik Kaygısı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1), 71-84.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013) “Using Multivariate Statistics”, sixth ed., Pearson, Boston.
 • Kalaycı, Ş.(2005) “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, Asil Yayın Dağıtım, 1.Baskı, Ankara.
 • Tarı, R.(2008) “ Ekonometri”, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, 5. Baskı, Avcı Ofset, İstanbul.

Year 2018, Volume: 4 Issue: 2, 254 - 264, 30.07.2018

Abstract

References

 • Aktaş, C. (2009), “Türkiye’nin İhracat, İthalat Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik Analizi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 35 – 47.
 • Aktürk, A. ve Şenol, H.(2010), “Kobi’ler Açısından İhracat Teşviklerinin Önemi Ve Etkinliğinin Arttırılmasına Yönelik Öneriler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 375-391.
 • Uzay, N. ve Uzay, Ş. (2004), “Türkiye'de Mobilya Sektörünün İhracat Potansiyeli Ve İhracat Teşviklerinin Etkinliği: Kayseri Mobilya Sanayinde Uygulama”, İktisadi ve idari Bilimler Dergisi, 18,(3), 181-199.
 • Ünsal, H. Ve Türkay, H. (2008), “Türkiye’de İhracat Uygulanan KDV iadesinin İhracat Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz, Sosyo Ekonomi, 2, 90-98.
 • Karagöz, M. ve Doğan, Ç. (2005), “Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği” , Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 219-228.
 • Köse, N., Ahmet, A. ve Topallı, N.(2008), “Döviz Kuru Oynaklığının İhracata Etkisi: Türkiye Örneği” (1995–2008), Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 25-45.
 • Tarı, R. ve Yıldırım, D. Ç., (2009). “Döviz kuru belirsizliğinin ihracata etkisi: Türkiye için bir uygulama”, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 2, 95-105.
 • TUİK,(2018),http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist,(Erişim15.03.2018).
 • ÖSYM,(2017), 2017-ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler, http://www.osym.gov.tr/TR,13312/2017-osys-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html(Erişim 22.02.2018).
 • Tayfun, A.T. ve Korkmaz, A.(2016), “Üniversite Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(17), 534-558.
 • Tunçsiper, B., Biçil, İ.M. ve Biçen, Ö.F., (2012), Üniversite son sınıf öğrencilerinin İşsizlik Kaygısına ilişkin tutumları üzerine bir uygulama”, Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK), üçüncü Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK’de sunulan bildiri, İzmir. Erişim Adresi: http://teacongress.org/papers2012/pdf, (Erişim, 15.03.2018).
 • Gizir, C.A.,(2005), “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Problemleri Üzerine Bir Çalışma” Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 196-213.
 • Dursun, S. ve Aytaç, S. (2009), “Üniversite Öğrencileri Arasında işsizlik Kaygısı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1), 71-84.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013) “Using Multivariate Statistics”, sixth ed., Pearson, Boston.
 • Kalaycı, Ş.(2005) “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, Asil Yayın Dağıtım, 1.Baskı, Ankara.
 • Tarı, R.(2008) “ Ekonometri”, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, 5. Baskı, Avcı Ofset, İstanbul.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Hakan TUNC
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1527-7534
Türkiye

Publication Date July 30, 2018
Submission Date March 30, 2018
Acceptance Date June 20, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 4 Issue: 2

Cite

APA Tunc, H. (2018). Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısının Azalmasında Etkili Olan Faktörler . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 4 (2) , 254-264 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/pesausad/issue/38657/411173

This website was licenced under Creative Commons 4.0 International Licence.