Yıl 2018, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 254 - 264 2018-07-30

Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısının Azalmasında Etkili Olan Faktörler

Hakan TUNC [1]


2017 yılı itibariyle Türkiye’de aktif işgücü sayısı 32 milyon kişi iken bu kişilerin 28,5 milyonu sigortalı bir işte istihdam edilmektedir. İşsizlik oranının bu kadar yüksek olması mezun aşamaya gelmiş üniversite öğrencilerinde işsizlik kaygısına neden olmakta ve yaşam kalitesini düşürmektir. Bu çalışmada Dış Ticaret sektörüne ara eleman yetiştirmek için kurulmuş olan Uluslararası Ticaret bölümlerinde son sınıfa gelmiş öğrencilerin işsizlik kaygısını azaltmada etkili olan faktörler incelenmeye çalışılmıştır. 2017 yılı itibariyle 82 üniversitede Uluslararası Ticaret bölümü bulunurken 2017-2018 öğretim döneminde bölüme yerleşen öğrenci sayısı yaklaşık 2264 kişidir.

Çalışmada uluslararası ticaret bölümü mezun aşamasındaki öğrencilerin işsizlik kaygısının azalmasında etkili olan faktörleri incelemek için son sınıf olan 150 öğrenciye bir anket uygulaması yapılmıştır. Kurulan tam logaritmik regresyon modeli sonucunda, dış ticaret departmanı yönetme özgüvenindeki yüzde artışın, aldığı eğitimin yeterliliğine dair düşüncesindeki yüzde artışın,  mezun olduktan sonra yurt dışında dil eğitimi alma istemindeki yüzde artışın ve yükseklisans yapma eğilimindeki yüzde artışın, öğrencilerin işsiz kalma kaygısını azalttığı tespit edilmiştir.

Uluslararası Ticaret, İşsizlik Kaygısı, Regresyon, Üniversite
 • Aktaş, C. (2009), “Türkiye’nin İhracat, İthalat Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik Analizi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 35 – 47.
 • Aktürk, A. ve Şenol, H.(2010), “Kobi’ler Açısından İhracat Teşviklerinin Önemi Ve Etkinliğinin Arttırılmasına Yönelik Öneriler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 375-391.
 • Uzay, N. ve Uzay, Ş. (2004), “Türkiye'de Mobilya Sektörünün İhracat Potansiyeli Ve İhracat Teşviklerinin Etkinliği: Kayseri Mobilya Sanayinde Uygulama”, İktisadi ve idari Bilimler Dergisi, 18,(3), 181-199.
 • Ünsal, H. Ve Türkay, H. (2008), “Türkiye’de İhracat Uygulanan KDV iadesinin İhracat Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz, Sosyo Ekonomi, 2, 90-98.
 • Karagöz, M. ve Doğan, Ç. (2005), “Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği” , Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 219-228.
 • Köse, N., Ahmet, A. ve Topallı, N.(2008), “Döviz Kuru Oynaklığının İhracata Etkisi: Türkiye Örneği” (1995–2008), Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 25-45.
 • Tarı, R. ve Yıldırım, D. Ç., (2009). “Döviz kuru belirsizliğinin ihracata etkisi: Türkiye için bir uygulama”, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 2, 95-105.
 • TUİK,(2018),http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist,(Erişim15.03.2018).
 • ÖSYM,(2017), 2017-ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler, http://www.osym.gov.tr/TR,13312/2017-osys-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html(Erişim 22.02.2018).
 • Tayfun, A.T. ve Korkmaz, A.(2016), “Üniversite Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(17), 534-558.
 • Tunçsiper, B., Biçil, İ.M. ve Biçen, Ö.F., (2012), Üniversite son sınıf öğrencilerinin İşsizlik Kaygısına ilişkin tutumları üzerine bir uygulama”, Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK), üçüncü Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK’de sunulan bildiri, İzmir. Erişim Adresi: http://teacongress.org/papers2012/pdf, (Erişim, 15.03.2018).
 • Gizir, C.A.,(2005), “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Problemleri Üzerine Bir Çalışma” Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 196-213.
 • Dursun, S. ve Aytaç, S. (2009), “Üniversite Öğrencileri Arasında işsizlik Kaygısı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1), 71-84.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013) “Using Multivariate Statistics”, sixth ed., Pearson, Boston.
 • Kalaycı, Ş.(2005) “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, Asil Yayın Dağıtım, 1.Baskı, Ankara.
 • Tarı, R.(2008) “ Ekonometri”, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, 5. Baskı, Avcı Ofset, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1527-7534
Yazar: Hakan TUNC (Sorumlu Yazar)
Kurum: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 30 Mart 2018
Kabul Tarihi : 20 Haziran 2018
Yayımlanma Tarihi : 30 Temmuz 2018

Bibtex @araştırma makalesi { pesausad411173, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi A Blok 420, Serdivan/SAKARYA}, publisher = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {254 - 264}, doi = {}, title = {Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısının Azalmasında Etkili Olan Faktörler}, key = {cite}, author = {TUNC, Hakan} }
APA TUNC, H . (2018). Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısının Azalmasında Etkili Olan Faktörler. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 4 (2) , 254-264 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/38657/411173
MLA TUNC, H . "Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısının Azalmasında Etkili Olan Faktörler". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (2018 ): 254-264 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/38657/411173>
Chicago TUNC, H . "Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısının Azalmasında Etkili Olan Faktörler". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (2018 ): 254-264
RIS TY - JOUR T1 - Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısının Azalmasında Etkili Olan Faktörler AU - Hakan TUNC Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 254 EP - 264 VL - 4 IS - 2 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısının Azalmasında Etkili Olan Faktörler %A Hakan TUNC %T Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısının Azalmasında Etkili Olan Faktörler %D 2018 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD TUNC, Hakan . "Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısının Azalmasında Etkili Olan Faktörler". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 / 2 (Temmuz 2018): 254-264 .
AMA TUNC H . Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısının Azalmasında Etkili Olan Faktörler. CC Licence. 2018; 4(2): 254-264.
Vancouver TUNC H . Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısının Azalmasında Etkili Olan Faktörler. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018; 4(2): 264-254.