Ethical Principles and Publication Policy

Etik İlkeler:

Editörler:

-açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır.

Yazarlar:

-daha önce bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş çalışmalar göndermelidir.

-sadece çalışmaya entelektüel açıdan katkı sağlamış yazarları eklemelidirler.

-istendiğinde işlenmemiş veri, onam formları ve izin formları gibi ekstra dökümanları sunmaya hazır olmalıdır.

-tek seferde sadece bir dergiye makale eklemelidir.

Hakemler:

-yansız ve gizli olarak uzmanlık alanındaki makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.

-makaleleri yapıcı ve nazik bir şekilde hakaretten kaçınarak değerlendirmelidir.

-makaleleri cinsiyet, din ve siyaset ayrımı gözetmeksizin nesnel bir şekilde içerik bakımından değerlendirmelidir.


Yayın Politikası:

PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi açık erişim modelini benimsemiş bir dergidir ve tamamen ücretsizdir. Yayın sürecinin hiçbir aşamasında yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Dergiye gönderilen çalışmalar ilk 4 hafta içinde editör ön kontrolünden geçirilip reddedilmekte ya da ilgili alan editörü ve hakemlere gönderilmektedir. Hakemlik süreci hakemlerin göndereceği cevaba bağlı olmakla birlikte hakem raporlarının 8 hafta içerisinde gelmesini beklemekteyiz.

This website was licenced under Creative Commons 4.0 International Licence.