Editör

Prof. Dr. Mustafa Sever

Yardımcı Editör

Dr. Öğr. Üyesi Serra Erdem

Arş. Gör. Özge Arslan

İletişim

sanattasarim2017@gmail.com