BibTex RIS Cite

Kendiliğinden Yerleşen Harçların Elektriksel Özdirenci Üzerine Mineral Katkıların Etkisi

Year 2018, Volume: 22 Issue: 2, 986 - 992, 15.08.2018
https://doi.org/10.19113/sdufbed.46877

Abstract

Elektriksel özdirenç ölçümleri farklı mühendislik dallarında ihtiyaç duyulan bilgilerin bir kısmının sağlanması için oldukça fayda sağlamaktadır. Bu çalışmada kendiliğinden yerleşen harçlarda kullanılan yüksek fırın cürufu, uçucu kül, silis dumanı, tuğla tozu ve kırmataş tozu gibi mineral katkıların elektriksel özdirenç değerine etkisi araştırılmıştır. Her bir mineral katkı %0, %10, %20 ve %30 oranlarında çimento ile yer değiştirilerek farklı seriler tasarlanmıştır. Laboratuar ortamında beş yıl kür edilen harçların elektriksel özdirençleri iki plaka yöntemine göre belirlenmiştir. Elektriksel özdirenç değerleri 0.1, 0.12, 1, 10 ve 100 kHz olmak üzere farklı frekans değerleri için elde edilmiştir. Etüv kurusu harçlarda elde edilen elektriksel özdirenç sonuçlarına göre silis içeriği yüksek olan mineral katkıların kullanımı elektriksel özdirenç değerini düşürürken, kalsiyum oksit içeriği yüksek olan mineral katkıların kullanımı ile harçların özdirenç değerinin önemli derecede arttığı gözlenmiştir.

References

 • [1] Das, B.B., Pandey, S.P. 2011. Influence of Fineness of Fly Ash on the Carbonation and Electrical Conductivity of Concrete, Journal of Materials in Civil Engineering, 23(9), 1365-1368.
 • [2] Polder, R.B. 2001. Test methods for on site measurement of resistivity of concrete – a RILEM TC – 154 technical recommendation, Construction and Building Materials, 15, 125-131.
 • [3] Layssi, H., Ghods, P., Alizadeh, A.R., Salehi, M. 2015. Electrical Resistivity of Concrete, Concrete International, 41-45.
 • [4] Gonga, H., Li, Z., Zhang, Y., Fan, R. 2009. Piezoelectric and dielectric behavior of 0-3 cement based composites mixed with carbon black, Journal of the European Ceramic Society, 29, 2013-2019.
 • [5] Mancio, M., Moore, J. R., Brooks, Z., Monteiro, P. J. M., Glaser, S. D. 2004. Effect of mixing proportions of concrete on its electrical conductivity and the rapid chloride permeability test (ASTM C1202 or ASSHTO T277) results, Cement and Concrete Research, 34, 537–545.
 • [6] Silva, P.C., Ferreira, R.M., Figueiras, H. 2011. Electrical Resistivity as a Means of Quality Control of Concrete – Influence of Test Procedure, International Conference on Durability of Building Materials and Components, April 12-15, Portugal, 2-8.
 • [7] Şengül, Ö., Taşdemir, M.A., Gjørv, O.E. 2007. Puzolanik malzemelerin betonun mekanik özelikleri ve klor iyonu yayınımına etkisi, İTU Dergisi/d Mühendislik, 6(1), 53-64.
 • [8] Princigalloa, A., Breugelb, K.V., Levitaa, G. 2003. Influence of the aggregate on the electrical conductivity of Portland cement concretes, Cement and Concrete Research, 33, 1755–1763.
 • [9] Topçu, İ.B., Ünal, O., Uygunoğlu, T. 2007. Kendiliğinden Yerleşen Betonda Mineral Katkıların Taze Beton Özeliklerine Etkilerinin Araştırılması, Yapıda Kimyasal Katkılar Sempozyumu, 23-24 Nisan, Ankara, 181-193.
 • [10] Okamura, H., Ouchi, M. 2003. Self-compacting Concrete, Journal of Advanced Concrete Technology, 1(1), 5-15.
 • [11] Azarsa, P., Gupta, R. 2017. Electrical Resistivity of Concrete for Durability Evaluation: A Review, Advances in Materials Science and Engineering, Article ID 8453095, 1-30.
 • [12] ASTM C 1760, 2012. Standard test method for bulk electrical conductivity of hardened concrete. West Conshohocken (PA): ASTM.
 • [13] Topçu, İ.B., Uygunoğlu, T., Hocaoğlu, İ. 2016. Electrical Resistivity of Fly Ash Blended Cement Paste at Hardening Stage, Materials Science, Kuans University of Technology, 22(3), 458-462.
 • [14] Topçu, İ.B., Uygunoğlu, T., Hocaoğlu, İ. 2012. Electrical conductivity of setting cement paste with different mineral admixtures, Construction and Building Materials, 28, 414-420.
 • [15] Gesoğlu, M, Özbay, E. 2007. Effects of mineral admixtures on fresh and hardened properties of self-compacting concretes: binary, ternary and quaternary systems, Materials & Structures, 40(9), 923-937.
 • [16] Sengul, O. 2014. Use of electrical resistivity as an indicator for durability, Construction and Building Materials, 73, 434–441.
Year 2018, Volume: 22 Issue: 2, 986 - 992, 15.08.2018
https://doi.org/10.19113/sdufbed.46877

Abstract

References

 • [1] Das, B.B., Pandey, S.P. 2011. Influence of Fineness of Fly Ash on the Carbonation and Electrical Conductivity of Concrete, Journal of Materials in Civil Engineering, 23(9), 1365-1368.
 • [2] Polder, R.B. 2001. Test methods for on site measurement of resistivity of concrete – a RILEM TC – 154 technical recommendation, Construction and Building Materials, 15, 125-131.
 • [3] Layssi, H., Ghods, P., Alizadeh, A.R., Salehi, M. 2015. Electrical Resistivity of Concrete, Concrete International, 41-45.
 • [4] Gonga, H., Li, Z., Zhang, Y., Fan, R. 2009. Piezoelectric and dielectric behavior of 0-3 cement based composites mixed with carbon black, Journal of the European Ceramic Society, 29, 2013-2019.
 • [5] Mancio, M., Moore, J. R., Brooks, Z., Monteiro, P. J. M., Glaser, S. D. 2004. Effect of mixing proportions of concrete on its electrical conductivity and the rapid chloride permeability test (ASTM C1202 or ASSHTO T277) results, Cement and Concrete Research, 34, 537–545.
 • [6] Silva, P.C., Ferreira, R.M., Figueiras, H. 2011. Electrical Resistivity as a Means of Quality Control of Concrete – Influence of Test Procedure, International Conference on Durability of Building Materials and Components, April 12-15, Portugal, 2-8.
 • [7] Şengül, Ö., Taşdemir, M.A., Gjørv, O.E. 2007. Puzolanik malzemelerin betonun mekanik özelikleri ve klor iyonu yayınımına etkisi, İTU Dergisi/d Mühendislik, 6(1), 53-64.
 • [8] Princigalloa, A., Breugelb, K.V., Levitaa, G. 2003. Influence of the aggregate on the electrical conductivity of Portland cement concretes, Cement and Concrete Research, 33, 1755–1763.
 • [9] Topçu, İ.B., Ünal, O., Uygunoğlu, T. 2007. Kendiliğinden Yerleşen Betonda Mineral Katkıların Taze Beton Özeliklerine Etkilerinin Araştırılması, Yapıda Kimyasal Katkılar Sempozyumu, 23-24 Nisan, Ankara, 181-193.
 • [10] Okamura, H., Ouchi, M. 2003. Self-compacting Concrete, Journal of Advanced Concrete Technology, 1(1), 5-15.
 • [11] Azarsa, P., Gupta, R. 2017. Electrical Resistivity of Concrete for Durability Evaluation: A Review, Advances in Materials Science and Engineering, Article ID 8453095, 1-30.
 • [12] ASTM C 1760, 2012. Standard test method for bulk electrical conductivity of hardened concrete. West Conshohocken (PA): ASTM.
 • [13] Topçu, İ.B., Uygunoğlu, T., Hocaoğlu, İ. 2016. Electrical Resistivity of Fly Ash Blended Cement Paste at Hardening Stage, Materials Science, Kuans University of Technology, 22(3), 458-462.
 • [14] Topçu, İ.B., Uygunoğlu, T., Hocaoğlu, İ. 2012. Electrical conductivity of setting cement paste with different mineral admixtures, Construction and Building Materials, 28, 414-420.
 • [15] Gesoğlu, M, Özbay, E. 2007. Effects of mineral admixtures on fresh and hardened properties of self-compacting concretes: binary, ternary and quaternary systems, Materials & Structures, 40(9), 923-937.
 • [16] Sengul, O. 2014. Use of electrical resistivity as an indicator for durability, Construction and Building Materials, 73, 434–441.
There are 16 citations in total.

Details

Journal Section Articles
Authors

Tayfun Uygunoğlu

İlker Bekir Topçu

Barış Şimşek

Emriye Çınar This is me

Publication Date August 15, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 22 Issue: 2

Cite

APA Uygunoğlu, T., Topçu, İ. B., Şimşek, B., Çınar, E. (2018). Kendiliğinden Yerleşen Harçların Elektriksel Özdirenci Üzerine Mineral Katkıların Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2), 986-992. https://doi.org/10.19113/sdufbed.46877
AMA Uygunoğlu T, Topçu İB, Şimşek B, Çınar E. Kendiliğinden Yerleşen Harçların Elektriksel Özdirenci Üzerine Mineral Katkıların Etkisi. SDÜ Fen Bil Enst Der. August 2018;22(2):986-992. doi:10.19113/sdufbed.46877
Chicago Uygunoğlu, Tayfun, İlker Bekir Topçu, Barış Şimşek, and Emriye Çınar. “Kendiliğinden Yerleşen Harçların Elektriksel Özdirenci Üzerine Mineral Katkıların Etkisi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22, no. 2 (August 2018): 986-92. https://doi.org/10.19113/sdufbed.46877.
EndNote Uygunoğlu T, Topçu İB, Şimşek B, Çınar E (August 1, 2018) Kendiliğinden Yerleşen Harçların Elektriksel Özdirenci Üzerine Mineral Katkıların Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 2 986–992.
IEEE T. Uygunoğlu, İ. B. Topçu, B. Şimşek, and E. Çınar, “Kendiliğinden Yerleşen Harçların Elektriksel Özdirenci Üzerine Mineral Katkıların Etkisi”, SDÜ Fen Bil Enst Der, vol. 22, no. 2, pp. 986–992, 2018, doi: 10.19113/sdufbed.46877.
ISNAD Uygunoğlu, Tayfun et al. “Kendiliğinden Yerleşen Harçların Elektriksel Özdirenci Üzerine Mineral Katkıların Etkisi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22/2 (August 2018), 986-992. https://doi.org/10.19113/sdufbed.46877.
JAMA Uygunoğlu T, Topçu İB, Şimşek B, Çınar E. Kendiliğinden Yerleşen Harçların Elektriksel Özdirenci Üzerine Mineral Katkıların Etkisi. SDÜ Fen Bil Enst Der. 2018;22:986–992.
MLA Uygunoğlu, Tayfun et al. “Kendiliğinden Yerleşen Harçların Elektriksel Özdirenci Üzerine Mineral Katkıların Etkisi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 22, no. 2, 2018, pp. 986-92, doi:10.19113/sdufbed.46877.
Vancouver Uygunoğlu T, Topçu İB, Şimşek B, Çınar E. Kendiliğinden Yerleşen Harçların Elektriksel Özdirenci Üzerine Mineral Katkıların Etkisi. SDÜ Fen Bil Enst Der. 2018;22(2):986-92.

e-ISSN: 1308-6529