Volume: 22 Issue: 2, 8/15/18

Year: 2018

Articles

 

23. Life Cycle Assessment of Marble Plate Production

 

52. ST Değişiminin Wigner-Ville Dağılım Esaslı Erken Tespiti

 

58. Ditiyofosfatlar Kullanılarak Yenilikçi Polisülfon Mikrokapsül Geliştirilmesi ve Ni(II) İyonu Giderim Performansının Belirlenmesi

e-ISSN: 1308-6529