Volume: 22 - Issue: 2, 15.08.2018

Year: 2018

Articles

23. Life Cycle Assessment of Marble Plate Production

52. ST Değişiminin Wigner-Ville Dağılım Esaslı Erken Tespiti

58. Ditiyofosfatlar Kullanılarak Yenilikçi Polisülfon Mikrokapsül Geliştirilmesi ve Ni(II) İyonu Giderim Performansının Belirlenmesi

e-ISSN: 1308-6529