Year 2020, Volume 25 , Issue 4, Pages 587 - 598 2020-10-19

ULUSLARARASI GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI: ABD ve TÜRKİYE ÖZELİNDE PANORAMİK BİR BAKIŞ

Tuncay YILMAZ [1] , Hilal KİŞİOĞLU [2] , Zeynep SÖZCAN [3]


Çalışmada, gönüllü faaliyetler ile ilgili dünya genelinde birçok ülkenin yer aldığı uluslararası gönüllülük araştırmaları ile ilgili bilgi vermek, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki gönüllülük faaliyetlerinin istatistiki göstergeler vasıtasıyla durumlarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda, CAF Dünya Bağışçılık Endeksi, Dünya Değerler Araştırması, Johns Hopkins Karşılaştırmalı Kâr Amacı Gütmeyen Sektör Projesi, CIVICUS Sivil Toplum Endeksi ve Avrupa Komisyonu tarafından yapılan araştırma ile ilgili genel bilgi ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Ayrıca, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosundan ABD’ndeki gönüllü faaliyetlerle ilgili istatistiki veriler ile, Türkiye’de İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan gönüllü faaliyetlere katılımla ilgili araştırma ve sonuçları incelenmiştir. Buna ek olarak, uluslararası araştırmaların verileri kullanılarak Türkiye ve ABD’nin gönüllü faaliyetler ile ilgili durumu, istatistiki verilerle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada ABD’nin seçilmesinin amacı, uluslararası düzeyde bu ülke ile ilgili verilerin çokluğu nedeni iledir.
Gönüllülük, Bağışçılık, Gönüllü Faaliyetler, Dünya Bağışçılık Endeksi, Dünya Değerler Araştırması
 • BEJAN-MURESAN, R. AND URZEALA, C. (2019), “Study on Student Motıvatıon for Volunteer Work”, Future Academy, pp. 154-161.
 • BUREAU OF LABOR STATISTICS. (2016). “Volunteering in the United States – 2015.” Economic News Release. Washington, DC: Bureau of Labor Statistics (February). https://www.bls.gov/news.release/pdf/volun.pdf.
 • DÜNYA BAĞIŞÇILIK ENDEKSİ (2018) https://www.cafonline.org/docs/default-source/about uspublications/caf_wgi2018_report_webnopw_2379a_261018.pdf?sfvrsn=c28e9140_4 CAF World Giving Index 2018).
 • DÜNYADA GÖNÜLLÜĞÜN DURUMU RAPORU (2011) [http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/s/w/swvr-tr.pdf]
 • DÜNYADA GÖNÜLLÜĞÜN DURUMU RAPORU (2018), [https://www.unv.org/sites/default/files/UNV_SWVR_2018_English_WEB.pdf]
 • http://step.org.tr/default.asp?c=2&s=2, 03.04.2020
 • http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp, 20.07.2020
 • http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp, 20.07.2020
 • https://ccss.jhu.edu/research-projects/comparative-nonprofit-sector-project/, 22.05.2020
 • https://europa.eu/youth/eu/article/46/1029_tr), 14.04.2020
 • https://monitor.civicus.org/about/aboutcivicus/, 06.07.2020
 • https://stk.bilgi.edu.tr/content/turkiyede-gonullulu/, 05.06.2020
 • https://tusev.org.tr/en/research-publications/online-publications/civicus-csi-country-report-civil-society-in-turkey-at-a-turning-point-is-launched, 07.07.2020
 • JORGENSEN, H. (2013). Does It Pay to Volunteer? The Relationship Between Volunteer Work and Paid Work. Center for Economic and Policy Research 1611 Connecticut Avenue, NW, Suite 400 Washington, D.C. 20009 1-12.
 • KARŞILAŞTIRMALI BAKIŞ AÇISINDAN TÜRKİYE'NİN KAR AMACI GÜTMEYEN SEKTÖRÜ PROJESİ (2016)http://ccss.jhu.edu/wpcontent/uploads/downloads/2017/01/Turkey_Comparative-Report_FINAL.pdf
 • TILLY, C. AND TILLY, C. (1994), “Capitalist Work and Labor Markets,” Pp. 283–313 in Handbook of Economic Sociology, edited by N. Smelser and R. Swedberg. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM: BİR DÖNÜM NOKTASI (2011) [https://tusev.org.tr/usrfiles/files/step_eng_web.pdf]
 • VECINA, M.L.,CHAC’ON F., MARZANA, D AND MARTA, E. (2013). Volunteer Engagement And Organızatıonal Commıtment In Nonprofıt Organızatıons: What Makes Volunteers Remaın Wıthın Organızatıons And Feel Happy? Journal of communıty psychology,Vol.41,No.3,291–302.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3167-4457
Author: Tuncay YILMAZ
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4120-7951
Author: Hilal KİŞİOĞLU
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5947-8389
Author: Zeynep SÖZCAN (Primary Author)
Institution: ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 19, 2020

APA Yılmaz, T , Kişioğlu, H , Sözcan, Z . (2020). ULUSLARARASI GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI: ABD ve TÜRKİYE ÖZELİNDE PANORAMİK BİR BAKIŞ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 25 (4) , 587-598 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sduiibfd/issue/57376/807923