Volume: 12 - Issue: 3, 4/9/09

Year: 2005

Araştırma Makaleleri

11205. Akciğer kanseri tanısı alan olgularımızın Retrospektif değerlendirilmesi

11210. Ratlarda kadmiyumun pankreasa etkileri

11212. Isparta bölgesi kan donörlerinde hbsag ve anti-hcv seroprevalansı

Olgu Sunumları

11205. Gebe Hastada Ovaryan Torsion Tanısında MRG

11207. Bukkal Mukozada Osseous Choristoma vakası

Derlemeler

11205. Yaşlanma sürecinde melatoninin rolü

11207. Kontrast madde nefropatisi

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.