BibTex RIS Cite

İletişimin Yapılanması Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım: Çok Modelli İletişim Ve Seyirci Odaklı Dil Tasarımı

Year 2014, Issue: 32, 57 - 64, 23.01.2015

Abstract

Toplumlarda, hayatın tümünü kapsayan ve insanın diline de yansıyan önemli kültürel unsurlar bulunmaktadır. Dilin farklı kültürel kodlar içerisinde kullanıldığı çoğulcu bir toplumda “Çok Modelli ve Seyirci Odaklı Dil Tasarımı” kullanılarak iletişimin sağlanabileceği savı görecelidir. Her ne kadar Christoph Sauer üzerinde durduğu Çok Modelli İletişim ve Seyirci Odaklı Dil Tasarımı’nın iletişim sürecine katkısı olduğunu savunsa da iletişim sürecinde bazı engeller ortaya çıkmakta ve süreç istenen sonuca ulaşamamaktadır. Zira iletişimde örneklenen bilgiler aklın tesir menzilini arttırmaya yaramasına rağmen, bunların anlamsal değeri örtülü olan bilgileri kapsamaktadır. Bu nedenledir ki Sauer’in üzerinde durduğu Çok Modelli İletişim ve Seyirci Odaklı Dil Tasarımı kişilerin farklı kavram algıları nedeniyle kısmi bir iletişim olgusunu ortaya çıkarmaktadır.

References

 • CARRIÈRE, Jean-Claude, (Tarihi belirtilmemiş), Sinemanın Gizli Dili. İstanbul: Der Yayınları.
 • DERVİŞCEMALOĞLU, Bahar, (2005), Pragmatik (Edimbilim) ve Edebiyat Analizi-1 www.ege-edebiyat.org/modules.php?name=Downloads&d
 • GÖGERCİN, Ahmet, (2001), “Marguerite Duras ‘ın ‘’Moderato Cantabile ‘’adlı romanında ses ve görüntü arasında eşleme (synchronisation) ve anlatıdaki işlevi” Yom. Sanat Dergisi, S.2, s.12-16.
 • GÖGERCİN, Ahmet, (2012), Kısa Kısa Sinema Yazıları, (çev. Simten Güneş), Konya: Çizgi Kitabevi.
 • MATTELART, Michele - Armand, (2003), İletişim Kuramları, (çev. Merih Zıllıoğlu), İstanbul.
 • NİCHOLAS, Bill, (2010), Introduction to Documentary, USA: Indiana University Press.
 • ONG, Walter J., (1995), Sözlü ve Yazılı Kültü, Sözün Teknolojileşmesi, (çev. Sema Postacıoğu, Banon) İstanbul: Metis Yayınları.
 • SÖZEN, Mustafa, (2009), “Klasik Anlatı Sinemasında Öykü Kişisi, Yapısal Tasarım ve Örnek Çözümlemeler”, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, C.1, S.1, s.82-98.
 • TEKİNALP, Şermin, (2009), İletişim Araştırmaları ve Kuramları, İstanbul.
 • YALÇIN, Süleyman Kaan - Murat Şengül, (2007), “Dilin İletişim Süreci İçerisindeki Rolü ve İşlevleri”, Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, S.2, s.749-768 //www.turkishstudies.net/Makaleler/719513702_yalcinsuleymankaan.pdf
 • YILMAZ, Serdar, (2011), “20. Yüzyıl Avangard Akımların Gelişim Sürecinde Sinema” Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.13, S.2, s.371-381.
Year 2014, Issue: 32, 57 - 64, 23.01.2015

Abstract

References

 • CARRIÈRE, Jean-Claude, (Tarihi belirtilmemiş), Sinemanın Gizli Dili. İstanbul: Der Yayınları.
 • DERVİŞCEMALOĞLU, Bahar, (2005), Pragmatik (Edimbilim) ve Edebiyat Analizi-1 www.ege-edebiyat.org/modules.php?name=Downloads&d
 • GÖGERCİN, Ahmet, (2001), “Marguerite Duras ‘ın ‘’Moderato Cantabile ‘’adlı romanında ses ve görüntü arasında eşleme (synchronisation) ve anlatıdaki işlevi” Yom. Sanat Dergisi, S.2, s.12-16.
 • GÖGERCİN, Ahmet, (2012), Kısa Kısa Sinema Yazıları, (çev. Simten Güneş), Konya: Çizgi Kitabevi.
 • MATTELART, Michele - Armand, (2003), İletişim Kuramları, (çev. Merih Zıllıoğlu), İstanbul.
 • NİCHOLAS, Bill, (2010), Introduction to Documentary, USA: Indiana University Press.
 • ONG, Walter J., (1995), Sözlü ve Yazılı Kültü, Sözün Teknolojileşmesi, (çev. Sema Postacıoğu, Banon) İstanbul: Metis Yayınları.
 • SÖZEN, Mustafa, (2009), “Klasik Anlatı Sinemasında Öykü Kişisi, Yapısal Tasarım ve Örnek Çözümlemeler”, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, C.1, S.1, s.82-98.
 • TEKİNALP, Şermin, (2009), İletişim Araştırmaları ve Kuramları, İstanbul.
 • YALÇIN, Süleyman Kaan - Murat Şengül, (2007), “Dilin İletişim Süreci İçerisindeki Rolü ve İşlevleri”, Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, S.2, s.749-768 //www.turkishstudies.net/Makaleler/719513702_yalcinsuleymankaan.pdf
 • YILMAZ, Serdar, (2011), “20. Yüzyıl Avangard Akımların Gelişim Sürecinde Sinema” Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.13, S.2, s.371-381.
There are 11 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

İbrahim İlkhan This is me

Emine Özençel This is me

Publication Date January 23, 2015
Submission Date February 13, 2016
Published in Issue Year 2014 Issue: 32

Cite

APA İlkhan, İ., & Özençel, E. (2015). İletişimin Yapılanması Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım: Çok Modelli İletişim Ve Seyirci Odaklı Dil Tasarımı. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi(32), 57-64. https://doi.org/10.21497/sefad.56981

Selcuk University Journal of Faculty of Letters will start accepting articles for 2025 issues on Dergipark as of September 15, 2024.