PDF EndNote BibTex RIS Cite

RUS DİLİNDE SÖZCÜK İÇİ KARŞIT ANLAMLILIK (ENANTİOSEMİYA)

Year 2014, Volume 0, Issue 31, 119 - 126, 12.02.2015

Abstract

Dilde enantiosemiya olarak adlandırılan karmaşık ve ilginç bir durum vardır. Karşıt anlamların tek bir sözcük içindeki bileşimini ifade eden bu durum sözcüğün hem anlam hem de biçim özelliklerini kapsamaktadır. Böylece karşıt anlamlılık, çok anlamlılık ve eş sesliliğin söz konusu olduğu karmaşık bir yapı ortaya çıkmaktadır. Enantiosemiya, her ne kadar adı geçen sözcüksel–anlamsal kategorilerle ilişkilendirilse de kavramsal temellerinin tam anlamıyla belirlenebilmesi için bağımsız bir kategori içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Günümüzde enantiosemiya olgusu birçok yönden tartışmalı bir konudur. Enantiosemiya, ortaya çıkış nedenlerinin yanı sıra oluşum yöntemleriyle de ilginç bir dil olgusudur. Sözcüğün kendi içinde karşıt anlam yüklenmesi, dilin sınırsız üretme gücünün güzel bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. 

References

 • AHMANOVA O. S., (1969), Slovar′ Lingvistiçeskih terminov, izd. 2-oe, stereotip. “Sov. Entsiklopediya”, Moskva.
 • BUNČIĆ D., (2004), “Enantiosemiya vnutriyazıkovaya i mejyazıkovaya kak problema kommunikatsii”, Slowa, Slowa, Slowa… w komunikacji jezykowej II. Hg. Marcelina Grabska. Gdansk, 17.06.2014 tarihinde http://www.daniel.buncic.de/enantio/ sitesinden alınmıştır.
 • GANEYEV B. T., (2003), “Pervonaçal′naya enantiosemiya i diffuznost′ v yazıke”, Vestnik OGU 4, s.9-14.
 • Güncel Türkçe Sözlük, TDK (web sürümü).
 • LITVINOVA Ye. A., (2012), “Emotsional′no – otsenoçnaya enantiosemiya”, Filologiçeskiye nauki. Voprosı teorii i praktiki, No 2 (13), s. 86-89.
 • MARKOVA Ye. M., (2010), “O priçinah i proyavleniyah enantiosemii v russkom yazıke v mejslavyanskom aspekte”, Vestnik Nijegorodskogo universiteta im. N. I. Lobaçevskogo, No 4 (2) s. 631-635.
 • PÜSKÜLLÜOĞLU A., (2012), Türkçe Sözlük, Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • RAHMATTULLAYEVA Z. T., (2004), “Yazıkovıye yavleniya, primıkayuşçie k antonimii, v sovremennom krımskotatarskom yazıke (konversiya, enantiosemiya)”, Kul′tura narodov Priçernomor′ya, Razdel 1. Problemı funktsionirovaniya yazıkovıh yedinits, No: 54, s. 59-62.

Year 2014, Volume 0, Issue 31, 119 - 126, 12.02.2015

Abstract

References

 • AHMANOVA O. S., (1969), Slovar′ Lingvistiçeskih terminov, izd. 2-oe, stereotip. “Sov. Entsiklopediya”, Moskva.
 • BUNČIĆ D., (2004), “Enantiosemiya vnutriyazıkovaya i mejyazıkovaya kak problema kommunikatsii”, Slowa, Slowa, Slowa… w komunikacji jezykowej II. Hg. Marcelina Grabska. Gdansk, 17.06.2014 tarihinde http://www.daniel.buncic.de/enantio/ sitesinden alınmıştır.
 • GANEYEV B. T., (2003), “Pervonaçal′naya enantiosemiya i diffuznost′ v yazıke”, Vestnik OGU 4, s.9-14.
 • Güncel Türkçe Sözlük, TDK (web sürümü).
 • LITVINOVA Ye. A., (2012), “Emotsional′no – otsenoçnaya enantiosemiya”, Filologiçeskiye nauki. Voprosı teorii i praktiki, No 2 (13), s. 86-89.
 • MARKOVA Ye. M., (2010), “O priçinah i proyavleniyah enantiosemii v russkom yazıke v mejslavyanskom aspekte”, Vestnik Nijegorodskogo universiteta im. N. I. Lobaçevskogo, No 4 (2) s. 631-635.
 • PÜSKÜLLÜOĞLU A., (2012), Türkçe Sözlük, Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • RAHMATTULLAYEVA Z. T., (2004), “Yazıkovıye yavleniya, primıkayuşçie k antonimii, v sovremennom krımskotatarskom yazıke (konversiya, enantiosemiya)”, Kul′tura narodov Priçernomor′ya, Razdel 1. Problemı funktsionirovaniya yazıkovıh yedinits, No: 54, s. 59-62.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Murat ULUOĞLU This is me

Publication Date February 12, 2015
Published in Issue Year 2014, Volume 0, Issue 31

Cite

APA Uluoğlu, M. (2015). RUS DİLİNDE SÖZCÜK İÇİ KARŞIT ANLAMLILIK (ENANTİOSEMİYA) . Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , 0 (31) , 119-126 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sefad/issue/16463/171773

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi belirtilen bu adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.