PDF EndNote BibTex RIS Cite

SOSYAL BİLİMDE “NESNEL KALMA” SORUNSALI

Year 2014, Volume 0, Issue 31, 161 - 168, 12.02.2015

Abstract

Sosyal bilimlerde nesnelliği yakalamak zordur. Üstelik ilk bakıştaki kadar anlamlı ve önemli de değildir. Algı doğrudan olmak yerine bazı süreçler yoluyla gerçekleştiğinden; olgucu anlayışın dediği kadar mutlak değil, ancak bağıl bir oluşumdur. Belgeler ve bilgiler gerçeği ancak kısmen verirler. Bilime, o bilmi oluşturanların öznellikleri de ilâve olur. Bir süje olarak bizzat birey, bazen istese de tarafsız olamaz; çünkü karşısındaki muhatabı onu “taraf” olarak görür. Bilgi-bilimsel (epistemolojik) bir yaklaşım tarafsızlığı abartmayacağı gibi ona büyük bir kıymet de yüklemeyebilir.

References

 • BENNIS, Warren (1991). Why Leaders Can’t Lead, San Francisco: Jossey Bass Publishers.
 • COLLIN, Audrey (1994). "Human Resource Management in Context", BEARDWELL, I. & HOLDEN, L (Ed.): Human Resource Management, A Contemporary Perspective, London: Pitman Publishing.
 • DİREKÇİGİL, Beylü (1993). “Batıda Değişen Bilim Anlayışı ve Türkiye’de sosyal Araştırmalar”, Sosyolojide Son Gelişmeler ve Türkiye’deki Etkileri [Bildiriler Kitabı], Ankara: UNESCO Millî Komisyonu.
 • LARSON, Calvin J. (1993). Major Themes in Sociological Theory, New York: David McKay Company Inc.
 • METER, Karl M. Van (1992). La Sociologie, Paris: Larousse.
 • MITCHEL, G. Duncan (ed.) (1979). A New Dictionary of Sociology, Routledge & Kegan Paul, London & Henley.
 • ŞENGÖR, A.M.C. (17 Ekim 1997). “Tarihi, Bir Film veya Bir Dia Gösterisi Olarak Görmek” , Cumhuriyet Bilim Teknik Eki, sayı 604.
 • TOLAN, Barlas (1993). Sosyoloji, Ankara: Adam Yayıncılık.

Year 2014, Volume 0, Issue 31, 161 - 168, 12.02.2015

Abstract

References

 • BENNIS, Warren (1991). Why Leaders Can’t Lead, San Francisco: Jossey Bass Publishers.
 • COLLIN, Audrey (1994). "Human Resource Management in Context", BEARDWELL, I. & HOLDEN, L (Ed.): Human Resource Management, A Contemporary Perspective, London: Pitman Publishing.
 • DİREKÇİGİL, Beylü (1993). “Batıda Değişen Bilim Anlayışı ve Türkiye’de sosyal Araştırmalar”, Sosyolojide Son Gelişmeler ve Türkiye’deki Etkileri [Bildiriler Kitabı], Ankara: UNESCO Millî Komisyonu.
 • LARSON, Calvin J. (1993). Major Themes in Sociological Theory, New York: David McKay Company Inc.
 • METER, Karl M. Van (1992). La Sociologie, Paris: Larousse.
 • MITCHEL, G. Duncan (ed.) (1979). A New Dictionary of Sociology, Routledge & Kegan Paul, London & Henley.
 • ŞENGÖR, A.M.C. (17 Ekim 1997). “Tarihi, Bir Film veya Bir Dia Gösterisi Olarak Görmek” , Cumhuriyet Bilim Teknik Eki, sayı 604.
 • TOLAN, Barlas (1993). Sosyoloji, Ankara: Adam Yayıncılık.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Sinan ÇAYA This is me

Publication Date February 12, 2015
Published in Issue Year 2014, Volume 0, Issue 31

Cite

APA Çaya, S. (2015). SOSYAL BİLİMDE “NESNEL KALMA” SORUNSALI . Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , 0 (31) , 161-168 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sefad/issue/16463/171776

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi belirtilen bu adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.