Book Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

EMEK, SİBERNETİK VE TOPLUM

Year 2017, Issue 37, 515 - 518, 22.06.2017
https://doi.org/10.21497/sefad.328649

Abstract

Mekanik bilimlerde geliştirilen sibernetik kuram, makine ve insanların geri-besleme ile denetlenmesi ve yönetilmesi ilkesine dayanır. Tanıttığımız kitabın yazarı Norbert Wiener bu kuramın gelişmesinde büyük payı olan isimlerindendir. Wiener, makinelerde tasarlanan sibernetik kuramı topluma veya toplumsal organizasyonlara uyarlama çabasındadır. Sibernetik, haberleşme ve kontrol kavramlarına dayanır. Doğadaki her şey, toplum da buna dâhildir, entropi denilen yok olma veya düzensizleşme eğilimindedir. Toplum entropiye karşı koyabilmek için geri-besleme ile haberleşme ve kontrol yeteneğini geliştirmelidir. Wiener’ın sibernetik kuramı toplumlar için kapsayıcı bir kuram olma iddiasındadır. Sibernetik, bazı iletişim yaklaşımlarına kaynaklık etmiş olsa da toplumların açıklanmasında kullanılabilecek şekilde geliştirilmemiştir. Bu yüzden eleştirimiz sibernetik kuramın küçük gruplar veya küçük toplumsal organizasyonların çözümlenmesi için daha uygun olacağı şeklindedir.

References

  • ...

LABOUR, CYBERNETICS AND SOCIETY

Year 2017, Issue 37, 515 - 518, 22.06.2017
https://doi.org/10.21497/sefad.328649

Abstract

The cybernetics theory, which was developed in the field of mechanical sciences, is based on the principle of supervision and management of machinery and human beings through feedback. Norbert Wiener, author of the book which we are introducing, is one of those who had a significant part in the development of the theory. Wiener makes an attempt to adapt the cybernetics theory, which was designed on machinery, to society or social organizations. Cybernetics is based on the concepts of communication and control. Everything in nature, including society, is inclined to disappear or become irregular, which is called entropy. Society should improve its ability for feedback and control to be able to withstand entropy. Wiener’s cybernetics theory argues that it is an encompassing theory for societies. Although cybernetics has served as a base for some approaches in communication, it has not been developed adequately enough to be used in explaining societies. Therefore, we are of the opinion that the cybernetics theory is more appropriate for an analysis of small groups or small-scale social organizations.

References

  • ...

Details

Subjects Social
Journal Section Book Review & Criticism
Authors

Gürcan Şevket AVCIOĞLU>

http://orcid.org/0000-0003-2065-5808

Publication Date June 22, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume , Issue 37

Cite

APA Avcıoğlu, G. Ş. (2017). EMEK, SİBERNETİK VE TOPLUM . Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , (37) , 515-518 . DOI: 10.21497/sefad.328649

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi belirtilen bu adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.