Sahne ve Müzik
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2149-7079 | Period Annually | Founded: 2015 | Publisher Hacettepe University |


Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü olarak çalışmalarına başladığımız Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma Dergisi, okulumuzun 79’uncu kuruluş gününde, Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 06 Mayıs 2015 tarihli 2015-984 karar sayısı ve Dergi Değerlendirme ve Yayın Komisyonu’nun kararı ile süreli yayınlar listesine eklenmiştir.

Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma Dergisi ile müzik ve sahne sanatları alanlarının tümünü kapsayıcı nitelikteki sanatsal ve bilimsel araştırma yazılarının yayımlanabilmesi, bu alanlarda çalışmalar yapan genç akademisyenlere destek sağlanması ve bu yolla müzik ve sahne sanatları alanlarının, çağımızın koşullarına uygun olarak gelişmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Dergimize gönderilen sanatsal ve bilimsel araştırma çalışmaları, kör hakem (Hakemlerin ve yazarların birbirini bilmediği) sistemle alanlarında uzman 2 hakem tarafından değerlendirilmektedir. Müzik ve sahne sanatları ile ilgili yaptıkları çalışmaları dergimize yayımlanmak üzere göndermek isteyen yazarlar, gerekli bilgileri dergimiz internet adresinden (www.sahnevemuzik.hacettepe.edu.tr) temin edebilirler.

Dergimize göstereceğiniz ilgi ve verebileceğiniz her türlü katkı, bu alanda daha nitelikli ve verimli çalışmaların gerçekleşmesi ve devamlılığı konusunda bizlere destek olacak, çalışma azmimizi arttıracak ve bizlere güç verecektir.

 Desteğiniz için şimdiden teşekkürlerimi sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 

San. Öğr. El. Doğan ÇAKAR

Dergi Editörü

Sahne ve Müzik

e-ISSN 2149-7079 | Period Annually | Founded: 2015 | Publisher Hacettepe University |
Cover Image


Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü olarak çalışmalarına başladığımız Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma Dergisi, okulumuzun 79’uncu kuruluş gününde, Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 06 Mayıs 2015 tarihli 2015-984 karar sayısı ve Dergi Değerlendirme ve Yayın Komisyonu’nun kararı ile süreli yayınlar listesine eklenmiştir.

Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma Dergisi ile müzik ve sahne sanatları alanlarının tümünü kapsayıcı nitelikteki sanatsal ve bilimsel araştırma yazılarının yayımlanabilmesi, bu alanlarda çalışmalar yapan genç akademisyenlere destek sağlanması ve bu yolla müzik ve sahne sanatları alanlarının, çağımızın koşullarına uygun olarak gelişmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Dergimize gönderilen sanatsal ve bilimsel araştırma çalışmaları, kör hakem (Hakemlerin ve yazarların birbirini bilmediği) sistemle alanlarında uzman 2 hakem tarafından değerlendirilmektedir. Müzik ve sahne sanatları ile ilgili yaptıkları çalışmaları dergimize yayımlanmak üzere göndermek isteyen yazarlar, gerekli bilgileri dergimiz internet adresinden (www.sahnevemuzik.hacettepe.edu.tr) temin edebilirler.

Dergimize göstereceğiniz ilgi ve verebileceğiniz her türlü katkı, bu alanda daha nitelikli ve verimli çalışmaların gerçekleşmesi ve devamlılığı konusunda bizlere destek olacak, çalışma azmimizi arttıracak ve bizlere güç verecektir.

 Desteğiniz için şimdiden teşekkürlerimi sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 

San. Öğr. El. Doğan ÇAKAR

Dergi Editörü