Sosyal Bilimler Akademi Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2636-7599 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Ali Ülvi ÖZBEY | http://www.sosyalbilimlerakademidergisi.com


Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (SOBAD),  Mayıs 2018'de yayın hayatına başlayan sosyal bilimler alanında hazırlanmış bilimsel çalışmaları yayınlamayı ilke edinmiş bir dergidir. Hakem süreçlerinden olumlu şekilde geçen özgün çalışmalar yılda iki defa Mayıs ve Kasım aylarında, gerekli görüldüğü zamanlarda ise özel sayı çıkarılarak yayımlanmaktadır. 

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, kesinlikle daha önce yayımlanmamış veya başka dergiye yayımlanmak üzere teslim edilmemiş olmalıdır. Çalışmanın Öz kısmının altında çalışmanın alanın belirten JEL kodlar  bulunmalıdır. Dergiye gönderilecek çalışmalar hakem değerlendirme sürecinde etik değerler gereği isimsiz olarak inceleneceğinden, gönderilen makalelerin ilk sayfasında yazar/ların isimleri kesinlikle olmamalıdır. 

Önemli Not : Dergiye gönderilecek çalışmalar dergi yazım kurallarına göre düzenlendikten sonra gönderilmelidir. Yazım ve yayım ilkelerine göre hazırlanmadan gönderilen çalışmalar yazım ve dil kontrol editörlerimizce hakem süreci dahi başlatılmadan reddedilmektedir.

Dergiye, http://www.sosyalbilimlerakademidergisi.com/   ve  http://dergipark.gov.tr/sobad adreslerinden ulaşılabilir. Bununla beraber dergi hakkında detaylı bilgi edinmek için sosyalbilimlerakademidergisi@gmail.com adresine de yazılabilir.
            

Sosyal Bilimler Akademi Dergisi

e-ISSN 2636-7599 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Ali Ülvi ÖZBEY | http://www.sosyalbilimlerakademidergisi.com
Cover Image


Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (SOBAD),  Mayıs 2018'de yayın hayatına başlayan sosyal bilimler alanında hazırlanmış bilimsel çalışmaları yayınlamayı ilke edinmiş bir dergidir. Hakem süreçlerinden olumlu şekilde geçen özgün çalışmalar yılda iki defa Mayıs ve Kasım aylarında, gerekli görüldüğü zamanlarda ise özel sayı çıkarılarak yayımlanmaktadır. 

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, kesinlikle daha önce yayımlanmamış veya başka dergiye yayımlanmak üzere teslim edilmemiş olmalıdır. Çalışmanın Öz kısmının altında çalışmanın alanın belirten JEL kodlar  bulunmalıdır. Dergiye gönderilecek çalışmalar hakem değerlendirme sürecinde etik değerler gereği isimsiz olarak inceleneceğinden, gönderilen makalelerin ilk sayfasında yazar/ların isimleri kesinlikle olmamalıdır. 

Önemli Not : Dergiye gönderilecek çalışmalar dergi yazım kurallarına göre düzenlendikten sonra gönderilmelidir. Yazım ve yayım ilkelerine göre hazırlanmadan gönderilen çalışmalar yazım ve dil kontrol editörlerimizce hakem süreci dahi başlatılmadan reddedilmektedir.

Dergiye, http://www.sosyalbilimlerakademidergisi.com/   ve  http://dergipark.gov.tr/sobad adreslerinden ulaşılabilir. Bununla beraber dergi hakkında detaylı bilgi edinmek için sosyalbilimlerakademidergisi@gmail.com adresine de yazılabilir.