Aim & Scope

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanan uluslararası bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Dergi, Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alandaki tüm disiplinlerin bilimsel gelişimlerine katkı sağlayacak bilimsel çalışmaların artırılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.

Dergi’ye gönderilen çalışmalar, Dergi’nin kapsamına ilişkin gelişmeleri ve sorunları derinlemesine irdeleyen, bilimsel alanyazını nesnel bakış açısıyla sunan, bilimsel yöntemlere dayanarak gelişmelere ve sorunlara ölçümlenebilir ve uygulanabilir öneriler geliştiren, alana doğrudan katkı sağlayan nitelikte olmalıdır.

Dergi’ye gönderilen çalışmaların yazarlarının akademik bir unvana sahip olması veya bir Doktora programına kayıtlı Doktora öğrencisi olması gerekmektedir.

Dergi’nin amaç, odak ve kapsamı ile ilişkilendirilmemiş çalışmalar yayınlanmamaktadır. Ancak, Yayın Kurulu, Dergi’ye gönderilmiş çalışmaları değerlendirerek, Ankara Üniversitesi bünyesinde yayınlanan diğer dergilere yönlendirebilir.

Dergi, Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alandaki tüm disiplinleri kapsamaktadır.

Period Months
January July